Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

 Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la pește). Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși după trup al Domnului); Ap. Sf. Strămoși: Coloseni 3. 4 -11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiți la cină) glas 1, voscr.4.      

Apostol Coloseni 3, 4-11

Fraților, când Hristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta întru slavă. Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat și voi odinioară, pe când trăiați în ele. Acum, deci, lepădați și voi toate acestea: mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește, spre deplină cunoștință, după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate și întru toți, Hristos.


Evanghelia Luca 14, 16-24

„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, toate sunt gata! Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici. Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slujitor: Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea.”

Duminica a 28-a după Rusalii, a Sfinților Strămoși, în Sfânta Evanghelie, ne prezintă Pilda celor poftiţi la cină, pilda care arată în chip tainic cum Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii la mântuire. Acela care cheamă oamenii la mântuire, adică la cina stăpânului, nu se numeşte fiu, ci slujitor, pentru a se arăta că Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut om, este în primul rând slujitor al lui Dumnezeu. Slujitorul stăpânului din pildă este Mesia prezis de profeţi. Anonimul, sau un om oarecare, cum se spune în Evanghelie, este Însuşi Dumnezeu, Cel cu multe nume şi mai presus de orice nume. (Preafericitul Patriarh Daniel)


Rugăciune zilei

Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi

Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viață duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le. Că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„În post slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește.” – Sfântul Vasile cel Mare

Știai că?

Coloséni, sunt locuitorii orașului antic Colose din Frigia, din sud- vestul Asiei Mici. Orașul a devenit renumit încă din timpul apostolic, îndeosebi prin„ Epistola către Coloseni”, scrisă de Sfântul  Apostol Pavel din închisoarea , care se afla la Roma în anii 62-63. Epistola către Coloseni este una dintre cele douăzeci și șapte de cărți care compun Noul Testament. Este o scurtă scrisoare adresată credincioșilor în Mesia care au trăit în orașul antic Colose. Când nu putea să le viziteze, apostolul Pavel le scris bisericilor câte o scrisoare. Spre sfârșitul lucrării lui, epistolele au fost singura metodă de comunicare, pentru că apostolul și-a petrecut timpul mai mult în închisoare, doi ani în Cezarea și doi ani în Roma. Epsitola către Coloseni, are două aspecte interesante: împreună cu epistola către Romani sunt singurele scrise unei biserici încă nevizitate de apostolul Pavel și patru cincimi din textul epistolei către Coloseni se găsește și în textul epistolei către Efeseni. Pus sub paza unui soldat roman, lui Pavel i s-a îngăduit să primească musafiri (Fapte 28:16-31). Printre cei care au venit să-l vadă a fost și Epafras din Colose. Ceea ce i-a spus el a născut în Pavel dorința de a le scrie celor de acolo o epistolă.

Pilda zilei

Despre păcatul lucrului duminica

Un ţăran lucra într-o zi de duminică la câmp, în timp ce consătenul lui credincios se ducea la Sfânta Biserică.
Primul începu a-şi bate joc de vecinul lui considerându-l habotnic.
Însă credinciosul îi spuse:
– Prietene, ce ai spune dacă eu aş avea 7 galbeni şi aş da 6 galbeni unui cerşetor, pe care l-aş întâlni în drumul meu?
– Aş spune că eşti foarte darnic, răspunse ţăranul necredincios – puțin ironic.
– Dar ce-ai spune dacă acest cerşetor, în loc să-mi mulţumească, mi-ar cere şi pe al şaptelea?
– Aş spune că e un om de nimic, un netrebnic, şi că îşi merită spânzurătoarea.
Acum, cel ce mergea spre biserică, îi zise zâmbind:
– Ei bine, ţi-ai rostit propria ta osândă, căci din şapte zile câte sunt într-o săptămână, Dumnezeu ţi-a dat şase pentru lucru şi a şaptea o vrea să o sfinţeşti pentru El. Dar tu o vrei şi pe a şaptea pentru tine. Faci întocmai ca acel cerşetor.

Necinstirea duminicii, ca zi a Domnului și Creatorului Universului, o practică foarte mulți dintre creștinii botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Ne dorim din tot sufletul împlinirea multor dorințe, ne dorim sănătate, spor în toate dar fără de Dumnezeul Cel Adevărat. Ne-am făurit dumnezeul propriu, acel dumnezeu care ascultă de noi, căruia îi facem noi legile și regulile. Prin aceasta ne facem vinovați de ruperea armoniei lui Dumnezeu pentru că în toate facem voia noastră și nu cea dumnezeiască adevărată.
Cât de superficial tratăm această necinstire a duminicii și cât de mic ni se pare acest păcat. Cât de neînsemnat ni se pare a face cu totul altceva atunci când întreaga creștinătate se roagă în Biserici.
Să cugetăm cu atenție și să vedem cum și noi de multe ori ne rostim singuri sentința asemenea batjocoritorului din pilda de mai sus.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău