Sfinții zilei

†) Mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; †) Sfântul Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

 Sfântul Apostol și Evanghelistul  Ioan  a fost unul din cei doisprezece ucenici, aleşi de Iisus, fiin cel mai tânăr dintre ei. El a fost ucenic al lui Sfântului Ioan Botezătorul, însă l-a urmat mai târziu pe Hristos împreună cu toată familia lui. Sfântul Ioan era unul din Apostolii cei mai apropiaţi şi mai iubiţi ai Domnului Iisus, încât, în Evanghelia sa, el se numeşte „ucenicul pe care îl iubea Iisus” (Ioan 21, 20), întrucât Mântuitorul Hristos, cu Care se înrudea, îi preţuia, ataşamentul, ascultarea şi râvna de a se păstra feciorelnic. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este primul între sfinții creștini care au primit supranumele de Teologu, el este  ucenicul care la Cină s-a rezemat pe pieptul Domnului. El este singurul Apostol care a mers cu Iisus până pe Golgota, marele martor credincios care a scris Evanghelia a patra. Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe Cruce, i-a încredinţat pe Preacurata Sa Maică, iar, după Învierea şi Înălţarea Domnului la cer, Ioan era unul din stâlpii Bisericii lui Hristos, împreună cu Petru şi cu Iacov, ruda Domnului. La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne spune că, după Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia Mică, propovăduind credinţa creştină, apoi, din porunca împăratului Domiţian (81-96), „Apostolul iubirii” a fost surghiunit în insula Patmos şi acolo a vieţuit multă vreme. Tot acolo a scris Evanghelia sa, cele trei Epistole şi cartea Apocalipsei. Apoi, murind Domiţian şi venind împărat Nerva (96-98), Sfântul Ioan s-a întors la Efes şi, aşezând episcopi şi preoţi, i-a învăţat să păzească toate câte le-au auzit de la el şi să ducă pe oameni la Hristos. Fericitul Ieronim istoriseşte că Sfântul Ioan, ajuns la adânci bătrâneţi, la vârsta neputinţelor, cerea să fie dus la toate adunările creştinilor şi, în loc de lungi cuvântări, se mulţumea să repete mereu: „Fiilor, iubiţi-vă unii pe alţii. Aceasta este porunca Domnului. Împliniţi-o şi este de-ajuns”.  Biserica ne arată că el a trăit până în jurul anului 100. Sfântul Ioan s-a mutat la Domnul în al treilea an al împărăţiei lui Traian (98-117), în Efes. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este singurul Apostol care nu a murit cu moarte martirică. La scurt timp după îngroparea sa, trupul nu i-a fost găsit în mormânt, astfel încât există credinţa că el a fost mutat în chip minunat la cer, de unde va veni ca martor al celei de a doua veniri a lui Hristos, alături de Ilie şi Enoh. De aceea, pomenirea sa din 26 septembrie se numeşte Mutarea Sfântului Ioan.

Sfântul Voievod Neagoe Basarab, domnitor al Ţării Româneşti (1512- 1521). S-a îngrijit de mănăstiri şi biserici, cea mai strălucită fiind Mănăstirea Argeşului. A cinstit memoria dascălului şi învăţătorului său, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, aducând moaştele sale de la Mănăstirea Dionisiu din Athos. Astfel, l-a împăcat cu prigonitorul acestuia, voievodul Radu cel Mare. Sfântul Voievod Neagoe ne-a lăsat moştenire şi opera sa Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, prima creaţie de valoare universală a literaturii române. S-a mutat la Domnul la 15 septembrie 1521. Proclamarea oficială a canonizării sale a avut loc la 26 octombrie 2008, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti. 

 Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul

„Mare şi întru tot lăudate Apostole şi Evangheliste Ioane, de Dumnezeu Cuvântătorule, ucenice iubit al lui Hristos, fierbintele nostru apărător şi în necazuri grabnicule ajutător! Roagă-L pe Domnul Dumnezeu să ne dăruiască iertarea tuturor păcatelor noastre, câte am păcătuit din tinereţe în toată viaţa noastră cu lucrul cu cuvântul, cu pofta şi cu toate simţirile noastre, iar la ieşirea sufletelor noastre din trup ajută-ne nouă, păcătoşilor, să ne izbăvim de vămile văzduhului şi de muncile cele veşnice, ca prin milostiva ta mijlocire să proslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său L-a dat la moarte pentru ca, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”  – (Ioan 3, 16).

Știai că?

Cuvântul „teologie” provine din cuvintele grecești care în combinație înseamnă „studiul lui Dumnezeu”. Teologia creștină este încercarea de a-L înțelege pe Dumnezeu așa cum este El revelat în Biblie. Nicio teologie nu-L va putea explica deplin pe Dumnezeu și căile Sale, pentru că Dumnezeu este etern și infinit mai măreț decât suntem noi. Astfel, orice încercare de a-L descrie va fi incompletă (Romani 11:33-36). Totuși, Dumnezeu dorește să Îl cunoaștem atât cât putem, iar teologia este arta și știința de a cunoaște ceea ce putem cunoaște și înțelege despre Dumnezeu. Unii oameni încearcă să evite teologia pentru că sunt de părere că provoacă diviziune. Dar înțeleasă în mod corect, teologia aduce unitate. Teologia corectă, biblică, este un lucru bun; este învățarea Cuvântului lui Dumnezeu (2 Timotei 3:16-17).

Pilda zilei 

Amândoi ascultă

Un bătrân stătea ore în şir nemişcat în colţul bisericii. La un moment dat îngrijitorul bisericii l-a întrebat ce îi spune Dumnezeu.

– Dumnezeu nu spune nimic. Doar ascultă – a urmat răspunsul.

– Bine, atunci, ce îi spui tu Lui?

– Nici eu nu spun nimic. Doar ascult.

Sursa: Realitatea Spirituala

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău