Sfinții zile

Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia, Sfântul Mucenic Orentie și frații săi, Sfânta Muceniță Livia (dezlegare la pește)

Rugăciunea zilei

Rugăciunea credincioșilor ce se căsătoresc

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești, Cel ce dintru început ai zidit pe om și l-ai pus, ca pe un împărat, peste făpturile Tale și ai zis: Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor,- pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe tatăl sau și pe mama sa și să se unească cu soția sa (soțul său) și să fie amândoi un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă. Însuți, Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc peste mine nevrednicul robul Tău (roaba Ta) și binecuvântează căsătoria pe care astăzi o întemeiem înaintea feței Tale. Curățește toate păcatele mele, iartă-mi toate fărădelegile, dezleagă-mi toate greșalele cele de voie și cele fără de voie,- unește gândurile, cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică și în credință nestrămutată, îndreptează-ne pașii pe căile Tale, pentru că pururea să împlinim voia Ta cea sfântă. Umple casa noastră de toate bunătățile, dăruiește-ne copii buni și ne învrednicește că împreună să petrecem viețuire fără prihană, să sporim în tot lucrul bun și bineplăcut Ție, să plinim cu inima curată poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Gândul zilei

„Nu-ți descoperi gândurile tuturor, ci doar acelora care pot să-ți vindece sufletul.’’- Sfântul Cuvios Antonie cel Mare

Știai că?

Molifta este un ritual al Bisericii ortodoxe de rugăciune citită de preot cu scopul iertări păcatelor, în cadrul unor împrejurări speciale.

Pilda zilei

Din dragoste pentru Adevăr

Povestea de iubire a sfinților care au trecut la Domnul în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră

Sfinții Petru și Fevronia de Murom – ocrotitorii tinerilor căsătoriți.

 Au dorit să fie înmormântați în același sicriu amândoi.

Sfinții Petru şi Fevronia au fost şi rămân un model de căsătorie creştină, viața lor fiind un minunat exemplu pentru toți cei care-şi doresc o familie sau au întemeiat deja una. Ei sunt grabnic ajutători pentru cei care vor să se căsătoreasca, dar şi pentru cei care întâmpină diverse probleme in familie.

În Rusia, ziua de (25 iunie) e zi de sărbătoare oficială – “Ziua familiei, dragostei şi fidelității”

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău