Sfinții zilei

Sfântul Mucenic Iulian din Tars si Afrodisie

Sfântul Mucenic Iulian din Tars este original din Cilicia , provincie a Asiei mici. A ajuns in Tars cu mama sa dupa moartea tatalui sau, unde a primit botezul și învățătura crestina. Deoarece nu a vrut să se lepede de credinta a fost torturat. A fost aruncat în mare alaturi de mama sa la porunca Guvernatorului local.

Sfântul Mucenic Afrodisie s-a născut Cilicia. A suferit multe încercări întrucât nu a vrut sa se lepede de Hristos și în cele din urmă dându-și sufletul.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea care se citește în fiecare post

,, Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.’.

Gândul zilei

„La ce-i folosește omului toată știința lumii dacă nu-i în stare să ierte un singur cuvânt supărător sau o privire care-l rănește? La nimic. La ce bun o sută de sticle de ulei vărsat în candelă dacă niciun strop nu e mărturia iertării unei singure jigniri? La nimic. Totul e în zadar.”-Sfântul Nicolae Velimirovici

Știai că?

Arhanghelul în tradiția populara reprezintă un colac mai mare pentru pomană în anumite zone din țară. De asemenea, acesta este căpetenia îngerilor, cu rol de mare vestitor al tainelor lui Dumnezeu.

*Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel se mai numește‚ ,,Postul de vara’’ sau postul, ,,Sânpetru’’ și în fiecare an are loc la aceeași dată. Patronul agriculturii și răspunzător de starea recoltei este Sfântul Petru, cel care controlează căldura, ploaia și pedepsește cu tunete și grindină pe cei care-l nesocotesc. În tradiția populara se mai spune că Sfântul Petru când plesnește din bici, sar scântei care se transforma în licuricii, odată căzute pe pământ.

Pilda zilei

 Paşii lui Dumnezeu

Un om, ajuns în rai, i-a cerut lui Dumnezeu să-i descopere viaţa pe care a trăit-o. Dumnezeu i-a înfăţişat-o ca şi când ea s-a desfăşurat pe nisipul unei plaje. Omul a văzut că în momentele de bucurie erau patru urme de paşi pe nisip, ale lui şi ale lui Dumnezeu. Dar în clipele de suferinţă, erau numai două urme. Mâhnit, omul i-a spus lui Dumnezeu: ” De ce în momentele grele m-ai lăsat singur? „. Acesta i-a răspuns: ” În clipele de suferinţă erau doar urmele Mele, pentru că atunci te purtam pe braţe”.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău