Sfinții zilei

Sfântul Ierarh Teofilact Episcopul Nicomidiei.

Sfântul Teofilact a ales viața monahala în momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Sfântul Tarasie îl va unge pe Teofilact episcop în Nicomidia. El se va arata celor din Nicomidia binefăcător al celor aflați în dureri, necazuri si nevoi.

După moartea lui Tarasie, la conducerea imperiului a venit iconoclastul Leon. Sfântul Teofilact i-a cerut împăratului să păstreze credința creștină nealterată, inclusiv cinstirea sfintelor icoane, dar văzând ca împăratul nesocotește adevărul, i-a prorocit: „O, împărate, vei cădea cu cădere năprasnică și mare, și nu vei găsi pe nimeni care să te scape de ea!”. Din cauza acestor cuvinte, Sfântul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun și alungat în exil, unde a petrecut timp de treizeci de ani în cele mai mari lipsuri, necazuri și umilințe, si unde în cele din urmă și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Moaștele sale au fost aduse în Nicomidia, în biserica zidită de el, în vremea împărătesei Teodora și a patriarhului Metodie.

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru mame, de 8 Martie

„Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu și pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte datorințe, pe care Tu ai pus-o asupra mea și anume: să-i cinstesc și să-i iubesc

din tot sufletul meu și din toată inima mea. Cea dintâi din îndatoririle mele către ei este de a mă ruga ție totdeauna pentru sănătatea și bucuria lor, a mă supune și a-i ajuta din toate puterile mele. O, Dumnezeule atotputernic, care binecuvântezi pe fii pentru părinții lor și adesea în dreapta Ta mâine îi pedepsești pentru greșelile lor, primește umila mea mulțumită pentru binefacerile pe care le reverși neîncetat asupra lor. Trimite-le, Preabunule, și-n viitor binecuvântările Tale și le iartă lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut. Tu poruncești să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei și pentru toate îngrijirile ce au avut și au pentru mine. Ajută-mi dar să urmez poruncile Tale sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită pe care totdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările.    Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și cu bună înțelegere. Fă-i părtași binecuvântării Sfinților Tăi. Înmulțește-le roadele ostenelilor lor. Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale și să sporească întru tot binele și întru îndestulare, ca să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin!”

 Gândul zilei

Ziua Femeii

Ca soarele de primăvară, Sa-ți fie inima și sufletul mereu, Sa-ți fie glasul, sunet dulce de vioară, Sa ai o viață fericită și ușoară, Și să-ți zâmbească zilnic Dumnezeu.

Ca ghiocelul plin de gingășie, Să-ți fie ‘mbrățișarea neîncetat, În dimineți, să strălucești cu bucurie, Sa fii în lume-o mărturie, vie, A dragostei, cu care Dumnezeu te-a înzestrat.

Ca stelele, pe bolta albastră…o scânteie, Veghind asupra noastră zi de zi, Muza iubirii, în milioane de condeie, Sa fii întotdeauna, unica… FEMEIE  E cel mai sfânt și minunat ce poți sa fii! – Marius Alexandru

Știai că?

Sfeștania este denumirea populară pentru slujba Aghiasmei mici sau Sfințirea cea mică a apei. Ea se săvârșește de către preot în biserici sau în casele credincioșilor cu diferite prilejuri. Slujba propriu-zisă cuprinde rugăciunile de sfințire a apei, stropirea cu apă sfințită a celor prezenți și a întregii case, precum și rugăciuni pentru ocrotirea și binele casei și pentru sănătatea trupească și sufletească a celor ce locuiesc în ea. Sfeștania este pentru casă ceea ce este spovedania pentru om. Dacă prin spovedanie, prin mărturisirea păcatelor și dezlegarea acestora de către preot, omul se curățește, își curățește sufletul, își împrospătează harul primit la botez, tot așa prin stropirea cu apă sfințită și prin rugăciunile speciale ale preotului, casa sfințită la început se curățește de tot răul și de toată lucrarea cea rea, datorate fie păcatelor celor ce locuiesc în ea, fie oamenilor răuvoitori sau duhurilor celor rele. Casele ar trebui să se sfințescă chiar de la începutul locuirii în ele sau după ce s-au făcut reparații și înnoiri. După aceea, periodic, bunii creștini cheamă preotul în casele lor, pentru a săvârși slujba Agheasmei mici și pentru a aduce prospețime, pace și bucurie duhovnicească. Sfeștania poate fi săvârșită ori de câte ori credinciosul o cere, iar dacă nu se poate mai des, se săvârșește cel puțin o dată pe an. Mai în toate părțile se obișnuiește ca această sfeștanie anuală să se facă în Postul Mare care premerge sărbătoarea Sfintelor Paști. Cei mai mulți dintre credincioși solicită săvârșirea acestei sfeștanii în luna martie. Singura explicație a acestei preferințe este legată de faptul că, indiferent când sunt Sfintele Paști, luna martie este cuprinsă în Postul Mare. Deci, nu luna martie în sine este o lună în care este bine să se facă sfeștanie, ci Postul Mare este o perioadă potrivită pentru această slujbă în casă. Credinciosul trebuie să pregătească o masă orientată spre răsărit, pe care se vor așeza un vas cu apă proaspătă; cel puțin o lumânare aprinsă; o icoană (dacă masa nu se află în fața icoanei din casă); un pomelnic cu cei ce locuiesc în casă și cu cei pe care gazda dorește să-i pomenească la rugăciune (vii); un vas mic cu ulei și un bețișor cu vată (dacă se face pentru prima dată sfințirea casei). Se mai pot puse pe masă o pâine, puțin untdelemn și puțin vin, simbolizând roadele pământului date de Dumnezeu spre hrana noastră, pentru a fi binecuvântate. Preotul va sta în fața mesei, iar credincioșii vor sta în spatele preotului, așa cum stăm și la biserică, toți cu fața spre răsărit. Ușile casei vor fi deschise pentru a permite accesul preotului în fiecare cameră. După sfințirea apei, gazda este îndemnată să ia vasul cu aghiasmă și să meargă împreună cu preotul în fiecare încăpere, ținând vasul la îndemână pentru ca busuiocul să fie permanent înmuiat. Aghiasma rămasă se strecoară de resturile de busuioc și se păstrează într-o sticlă curată spre consum dimineața, pe nemâncate și spre stropirea casei de către credincioși.

Pilda zilei

Pânza și sufletul

Un preot se plimba pe malul unui râu.
La un loc, întâlni pe o credincioasă de-a lui, spălând în râu și o întrebă:
 – „Ce ai înțeles, femeie, din propovăduirea mea de duminica trecută?”
Femeia răspunse sincer:
– „N-aș putea lămuri…”         
Preotul se mâhni și-i zise:
– „Atunci am vorbit zadarnic pentru d-ta…”
Femeia, care era o bună credincioasă, îi răspunse, arătând pânza ce o spăla:
– „Pânza pe care apa o face așa de curată, știe ea ceva de apă? De ajuns că apa trece prin ea și-o face albă… Așa și cu predica sfinției tale … De ajuns că trece prin sufletul meu și îl curăță …
Preotul se înveseli și lăudă pe femeia credincioasă.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău