Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

 Sfântul Mucenic Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul.        

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscr.5.

Sfântul Conon a trăit în timpul sfinților apostoli. Acesta provenea dintr-un sat numit Vidani și era băiatul Nadei și al lui Nestor. Cei care i-au dat naștere l-au căsătorit mai târziu, însă el a vrut ca să trăiască cu soția lui în feciorie. Conform credinței, arhanghelul Mihail l-a învățat cum să urmeze Calea Domnului prin predicile sale, l-a botezat, i-a dat împărtășanie cu Preacuratele Taine și l-a hărăzit cu puterea de a face minuni, fapte pentru care era cunoscut de semeni. Sinaxarul arată că ighemonul Magnus a venit pe meleagurile sale, iar Sfântul Conon din Isauria a fost prins, adus de ostași înaintea lui și supus unor chinuri cumplite. După ce crudul ighemon a aflat că semenii săi au reușit să-l smulgă din mâinile păgânilor, l-a dus pe acesta la el acasă, loc în care a mai trăit vreme de doi ani.

APOSTOLUL ZILEI

Evrei 11, 24-26; 32-40

Fraților, prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a voit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Și ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă; unele femei și-au luat pe morții lor înviați. Iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea ca să dobândească mai bună înviere; alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, și în munți, și în peșteri, și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduință, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea.

EVANGHELIA ZILEI

Ioan 1, 43-51

În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino  după Mine. Și Filip era din Betsaida din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: am găsit pe Acela despre care a scris Moise în lege și au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Și Filip i-a răspuns: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul și a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug! Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael și I-a zis: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea Sfântului Conon din Isauria, rostită de copii pentru a-și ajuta părinții bolnavi să se însănătoșească

„Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povățuit pe popor prin mare cu picioare neudate și pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit. Amin!”

Gândul zilei

„Postul este dăruire de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoștință pentru darul vieții și ca dorință de sfințire a vieții.” – Patriarhul Daniel

 Știai că?

Evlavia este credința în Dumnezeu, stare sufletească înălțată deasupra preocupărilor terestre și cotidiene. Evlavia este o însușire a omului credincios (evlavios) și trebuie să caracterizeze, în primul rând, pe sacerdot, pe slujitorul lui Dumnezeu care săvârșește Sfânta Liturghie.

Pilda zilei

Primăvara duhului

Omul e ca și copacul.
Când se abate frigul ispitelor și-al păcatelor peste sufletul lui, îi cad frunzele și florile cele alese, virtutea și credința.
Dar tot ca și copacul, sufletul omului poate să se trezească din nou la viață când vine primăvara credinței, suflarea cea aleasă a Duhului lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău