Sfinții zilei

†) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Xenofond, Maria, Arcadie și Ioan. 

Sfântul Ierarh Iosif s-a născut la 15 iulie 1818, în Basarabia pe numele său de la naștere, Ioan Mihalache. Sfântul a rămas orfan de tată la vârsta de 2 ani, și câțiva ani mai târziu, unchiul său l-a adus la Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași ca să învețe carte. În mănăstire a deprins scrisul, cititul, tipicul şi muzica psaltică. În anul 1835, împreună cu ierodiaconul Teofilact, a ajuns la episcopia Buzăului. În 23 ianuarie 1835, rasoforul Ioan a fost călugărit sub numele de Iosif, în Catedrala episcopală, iar a doua zi a fost hirotonit diacon. Ca ucenic al episcopului Chesarie al Buzăului, în anul 1836, ierodiaconul Iosif Naniescu a intrat la seminarul din Buzău, pe care l-a terminat în 1840. Între anii 1840-1847 a urmat Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti. A fost hirotonit preot în 1850, iar în noiembrie 1852 a fost făcut protosinghel de Sfântul Calinic, episcopul Râmnicului. În 1857 este numit egumen la Mănăstirea Găisenii, iar după 4 ani este făcut arhimandrit de mitropolitul primat Nifon şi numit în 1863 egumen la Mănăstirea Sărindar din Bucureşti. Între anii 1864-1870 arhimandritul Iosif Naniescu a activat ca profesor de religie la Gimnaziul Gheorghe Lazăr şi la Liceul Matei Basarab din Capitală, iar în ultimii doi ani (1870-1871) a fost director la Seminarul Central. A fost hirotonit arhiereu la 23 aprilie 1872, iar în ianuarie 1873 a fost numit episcop de Argeş. La 10 iunie 1875 a fost ales mitropolit al Moldovei, iar la 6 iulie acelaşi an a fost instalat la Iaşi. Timp de 27 de ani mitropolitul Iosif Naniescu a păstorit cu multă blândeţe şi înţelepciune Mitropolia Moldovei. A plecat la ceruri la 26 ianuarie 1902. Mormântul său se afla în partea de sud a Catedralei mitropolitane de la Iaşi, terminate de el.

Sfântul Xenofont s-a născut în Constantinopol în scolul al VI-lea, și ca mirean a ajuns senator pe vremea împăratului Iustinian cel Mare (527-565), având bogății multe. Dar avea și bogăție sufletească, în dreapta credință și în milostenia către săraci. Soţia sa Maria, îl urma întru toate, căutând să placă lui Dumnezeu, împrerună cu fii lor, Arcadie şi Ioan. Pe cei doi fii i-au trimis  să studieze  în cetatea Beirut, din Fenicia, cetate vestită în acea vreme  pentru învățătura bunelor deprinderi și pentru înalta ei școală de înțelepciune elinească. În timp ce călătoreau cei doi spre Fenicia, s-a stârnit o furtună puternică pe mare și s-a sfărmat corabia, încăt nu se putea ști dacă a mai rămas cineva în viață. Aflând acestea, Xenofont și Maria au plecat să-și caute fii. Îndurerați părinți s-au minunat când după multe căutări, și-au găsit fii printre călugării din Ierusalim. Aceștia intraseră în monahism drept mulțumire că au scăpat de valurile mării. Urmând exemplul fiilor, cei doi părinți au intrat și ei în monahism. Au sporit în bunătățile sufletului, încât  Dumnezeu le-a dăruit Sfinților cuvioși, facerii de minuni.

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Maica Domnului „Bucurie Neașteptată”

„O, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-te spre toţi cei care cinstesc întru tot sfânt numele tău şi tuturor arată-le atotputernicul tău acoperământ şi sprijinire. Păzeşte în bunătate pe cei care până la sfârşitul lor cel mai de pe urmă vieţuiesc în dreaptă credinţă şi arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă, pe cei rătăciţi, pe calea cea dreaptă povăţuieşte-i, la orice lucru bun şi plăcut Fiului tău, ajută-i,orice lucru rău şi potrivnic lui Dumnezeu strică-l, celor care se află în nedumerire trimite-le lor din Cer ajutor nevăzut şi înţelepţire, de ispite, sminteli şi pierzare scapă-i,de toţi oamenii cei răi şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi apără-i şi păzeşte-i, cu cei care călătoresc împreună călătoreşte, celor din lipsuri şi din foamete le fii hrănitoare, celor care nu au acoperământ şi adăpost le fii acoperământ şi scăpare, celor goi dă-le îmbrăcăminte, celor obijduiţi pe nedrept şi prigoniţi le fii sprijineală, pe cei care rabdă clevetire, batjocură şi hulă îndreptează-i în chip nevăzut, pe clevetitori şi hulitori mustră-i înaintea tuturor, celor care se duşmănesc cu înverşunare dăruieşte-le pace fără de veste şi nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie şi sănătate cu îndelungare de zile. Pe cei mutaţi din viaţa aceasta a noastră întru dreapta credinţă şi pocăinţă fă-i să locuiască împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii, pentru cei care s-au sfârşit de moarte năpraznică roagă-L pe Fiul tău milostiv să le fie, iar pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe pământ, să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Cel de o fiinţă Duhul Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Gândul zilei

„Nu este nimic mai puternic ca Biserica lui Hristos. Cine va vrea cu ea să se lupte, neapărat își va îngropa puterile sale. Când te lupți cu un om, tu poți să învingi sau să fii învins, dar Biserica nici odată nu va putea fi învinsă nici de o putere. Biserica este a lui Dumnezeu, și dumnezeu este mai puternic decât toți.” – Sfântul Ioan Zlataust.

Știai că?

Mitropolit este un  rang administrativ în ierarhia clerului ortodox, cler format din: episcop, arhiepiscop, mitropolit şi mitropolit primat sau patriarh. Mitropolitul are în subordine 2-3 episcopi. El este mai presus de episcop: ἀρχὸς ἐπίσκοπος — arhos episcopos sau ἀρχὸς ἐπίσκοπος — arhiepiscopos = primul dintre episcopi sau mitropolit. Rangul de mitropolit este superior în administraţia Bisericii faţă de cel de episcop, după harul, între mitropolit şi episcop nu este deosebire şi de aceea orice episcop poate ajunge mitropolit, când este nevoie. Sistemul mitropolitan exista în parte şi în primele secole ale Bisericii (episcopii avându-şi originea de la Sfinţii Apostoli), dar din sec. IV a luat o dezvoltare deosebită, datorită extinderii teritoriilor creştine, în provicii au apărut mai multe episcopate şi atunci episcopul din capitala provinciei a devenit „arhos“ (cel mai mare), adică mitropolit. Rolul lui era de a convoca sinoadele provinciale, de a conduce alegerea episcopilor, de a-i confirma şi hirotoni. El avea dreptul de a depune un episcop, de a veghea la buna desfăşurare a activităţii bisericeşti din întreaga eparhie şi la păstrarea nealterată a învăţăturii creştine. Avea dreptul de a fi pomenit de toţi episcopii şi de cler la slujbele divine.

Pilda zilei

Orbul si șchiopul

Se spune că un om bogat a plecat pentru un  timp mai îndelungat de acasă, încredințând supravegherea livezii sale la doi servitori, unul șchiop și unul orb, gândindu-se ca aceștia nu vor fura. Văzându-se însă singuri, în lipsa stăpânului, orbul a luat pe șchiop în spinare și astfel, conducându-se unul pe altul, au furat cele mai frumoase fructe din livada. Când s-a întors stăpânul și a văzut paguba, ei au încercat să se scuze, dar stăpânul le-a cunoscut înșelăciunea și le-a zis:    

– Împreună ați păcătuit, împreuna să fiți pedepsiți. Așa este trupul și cu sufletul. Cel dintâi este orb, fără lumina minții, cel din urmă este incapabil să facă ceva fără membrele trupului. Dar împreună păcătuiesc și împreună primesc pedeapsa.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău