Sfinții zilei

Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei,; † Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Dometian, Episcopul Melitinei.

Sfântul Antipa, pe numele de mirean Alexandru, s-a născut în anul 1816, în satul Calapodeşti, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău, în familia Gheorghe şi Ecaterina Luchian. Tatăl său era diacon, iar mama a ales, peste ani, viaţa călugărească, primind numele Elisabeta. A învăţat carte la şcoala satului. Încă nu terminase şcoala când tatăl său a murit. Rămas orfan, a fost nevoit să înveţe meşteşugul legării de cărţi și să lucreze pe post de calfă, pentru a-şi ajuta familia. Pe când avea 20 de ani, „fără de veste a fost cuprins de o negrăită şi minunată lumină, care i-a umplut inima de o nespusă bucurie” – cum scria biograful său – și a ştiut că trebuie să-şi închine cu totul viaţa Domnului. Și-a părăsit familia îndreptându-se spre Mănăstirea Neamţ, iar de aici la Mănăstirea Brazi din ținutul Vrancei, unde a rămas timp de doi ani și unde fost tuns în monahism cu numele Alimpie, primind de la stareţul Dimitrie crucea care se află astăzi la Calapodeşti. Îndrumat de duhovnicul său, în anul 1837 a plecat în Muntele Athos, la Mănăstirea Esfigmenu. După patru ani de ascultare în această mănăstire, ieroschimonahul Nifon (care începuse ridicarea schitului românesc Prodromu) l-a luat ca ucenic, schimnicindu-l cu numele de Antipa, apoi hirotonindu-l ierodiacon, ieromonah și duhovnic. În anul 1860, ieroschimonahul Antipa a fost trimis în Moldova, lângă Iași, la Schitul Bucium (un metoc al Prodromului), pentru a strânge bani în vederea finalizării lucrărilor de zidire ale bisericii schitului. Ca econom, a dat dovadă de o bună chivernisire a treburilor administrative. În 1863, părintele Nifon s-a hotărât să strângă donații din Rusia, însoțit de părintele Antipa. Au făcut un popas la Lavra Pecerska din Kiev și au ajuns apoi la Moscova, adunând o sumă mare de bani pentru Prodromu. Dornic de liniște și de singurătate, în noiembrie 1865 ieroschimonahul Antipa s-a retras la Mănăstirea Valaam, aflată în nordul Rusiei, pe o insulă din Lacul Ladoga. S-a stabilit la Schitul Tuturor Sfinților, unde a trăit timp de 17 ani, „arătând fapte minunate de trăire duhovnicească, în post, în rugăciune și în desăvârșită sărăcie”. Datorită vieţii sale exemplare a ajuns să fie cunoscut şi apreciat în cea mai mare parte a Rusiei. Mulţi credincioşi ruşi au mărturisit despre părintele Antipa că era văzător cu duhul şi că a făcut minuni pentru ei. De aceea, l-au venerat ca sfânt încă din timpul vieţii. A trecut la cele veșnice pe 10 ianuarie 1882, fiind înmormântat în gropnița Mănăstirii Valaam. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe 21 iunie 1992 (fiind trecut în calendar la data de 10 ianuarie).

Rugăciunea zilei

Rugăciunea către Cuviosul Antipa de la Calapodeşti 

”Povățuitor preaînțelept al călugărilor și înger pământesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, înfrânându-ți trupul cu nepătimirea și luminând inimile credincioșilor cu strălucirea virtuților tale. Pentru aceasta te-ai făcut locaș preacinstit al Sfântului Duh și în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale de la Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. Ca pe o vistierie a nevoințelor sihăstrești, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuților și lucrarea rugăciunii celei curate, înstrăinându-te de patria și neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Amin!”

Gândul zilei

„Atunci, în ceasul morţii, are mare îndrăzneală îngerul de la Botez. Când vine acesta, toţi se dau la o parte. Îngerul pe care îl avem de la Sfântul Botez are mare putere. De aceea, când vă rugaţi acasă, după ce aţi terminat rugăciunile, să faceţi şi câteva închinăciuni la îngerul pe care-l aveţi de la Botez şi să ziceţi aşa: „Sfinte îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul (păcătoasa)!”. Pentru că acest înger nu numai că ne păzeşte acum, dar el ne păzeşte şi în vremea morţii, el călătoreşte cu noi prin vămile văzduhului, până la 40 de zile, şi îl avem de la dumnezeiescul Botez mare ocrotitor. Dacă nu ar fi el, diavolul ar face cu noi ce ar vrea.” –  Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie

Știai că?

Iahve (Yahweh) „Eu sunt cel ce sunt” în limba ebraică  este unul din numele lui Dumnezeu. în religia mozaică. Sub acest nume S-a făcut cunoscut lui Moise pe muntele Horeb (Ieşire 3, 14). Acest Dumnezeu este unic şi S-a făcut cunoscut, prin revelaţie, patriarhilor vechiului Testament, lui Moise şi profeţilor. Poporul Israel se organizează pe baze teocratice, lahve fiind conducătorul. El dă lui Moise, pe muntele Sinai, legislaţia sub forma Decalogului (Ieşire 20, 1-17) şi apoi „Cartea Legământului“, care cuprinde toate îndatoririle morale şi rituale, pe care să le respecte poporul Său ales (Ieşire, cap. 21-23; 25-31). Atributele lui Dumnezeu sunt: atotputernic, veşnic, omniprezent, atotştiutor, bun, drept (conceput ca şi în creştinism). „Iahve, Dumnezeu, iubitor de oameni, Dumnezeu, milostiv, îndelung-răbdător, plin de îndurare şi de dreptate… Care iartă vina şi răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuieşte; Care pentru păcatele părinţilor pedepseşte pe copii şi pe copiii copiilor până la al teilea şi al patrulea neam!“ (Ieşire, 34, 6-7). În literatura rabinică, El apare ca un judecător aspru, neîndurător, de care omul trebuie să se teamă.

Pilda zilei

Generația

 Un tânăr pregătit , student la o facultate de economie, sărbătorea într-un bar sfârșitul sesiunii. El a privit în jur și a văzut un bătrân.  Studentul s-a apropiat de el și a început să-i povestească de ce oamenii vârstnici nu-i înțeleg pe cei din generația lui. „Pur și simplu voi ați crescut într-o lume complet diferită, aproape primitivă, a spus el tare, ca să fie auzit de toți clienții barului. Generația mea a crescut cu televizoare, avioane cu reacție, călătorii în cosmos, internet, energie atomică și…”.   El s-a oprit ca să bea o gură de bere, iar bătrânul a profitat de această pauză și a spus:

-„Fiule, să știi că ai perfectă dreptate.  Noi nu aveam toate aceste lucruri. De aceea, noi le-am creat.  Iar acum gândește-te ce faci TU pentru următoarea generație? Barul a răsunat de aplauze. 

Nu judecați ca să nu fiți judecați !

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău