Sfinții zilei

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel.

Prăznuim în această zi pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, care printr-o viețuire sfântă și curată, s-au învrednicit a naște pe cea aleasă din toate neamurile, care avea să devină maica Domnului nostru Iisus Hristos. Această zămislire a fost vestită prin arătare de înger. Împlinindu-se sorocul venirii în lume a Fecioarei Maria, Dumnezeu a căutat spre credința și smerenia drepților Ioachim și Ana, care erau batjocoriți pentru nerodirea lor, și a ascultat rugăciunea lor. Dumnezeu a răsplătit statornicia credinței lor cu un rod vrednic de cererea lor cea dreaptă. Și Domnul, Care din nimic le-a creat pe toate, a făcut pântecele sterp al Anei celei aflate în plinătatea vârstei să rodească pe cea mai înaltă decât cerurile și mai presus de toate puterile cerești. Această sărbătoare este premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului, care înseamnă și o a doua naștere a lumii. Căci luând asupra Sa firea oamenilor, Fiul lui Dumnezeu a ridicat păcatele lumii și i-a dăruit omului șansa la viața veșnică.

Rugăciune zilei

Rugăciunea Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria

„Într-un moment de durere, Sfântă Ana, mamă Sfintei Fecioare Măria, eu vin acum la tine cu speranța că mă vei ajută și cu inimă plină de venerație. Tu ești o făptură preaiubită de credincioși, și mai ales de femei, pentru că, datorită sfințeniei vieții tale ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mamă Sfintei Fecioare Măria, care este binecuvântată între toate femeile și Născătoare de Dumnezeu. Plini de încredere și de venerație pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfântă Ana, să binevoiești a mă primi în grupul celor pe care-i ocrotești în mod deosebit. Ia-mă sub puternică ta pază și dobândește-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, până la adânci bătrâneți, să am copii și să mă aperi de necazul nerodirii. Ajută-mă să mă bucur de acele virtuți cu care tu ai fost înzestrată din plin. Ajută-mă să-mi recunosc greșelile, să le plâng cu amar, să am o iubire înflăcărată față de Iisus și de Maria și să pot fi de folos semenilor necăjiți din preajma mea. Vreau să pot dărui și eu săracilor așa cum ai făcut tu și blândul Ioachim, soțul tău. Ferește-mă în viață Prea Sfântă Ana de orice primejdie trupească și sufletească și să fii lângă mine  în clipele de boală, de necaz și de primejdie, până la sfârșitul vieții mele. Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda împreună cu tine, pe Fecioară Măria, fiică Ta. Amin!”

Gândul zilei

„Singurul care vă poate da viața adevărată, după moartea trupească, este Isus Hristos Dumnezeu, nimeni și nimic altceva.” – Sfântul Ignatie Briancianinov

Știai că?

Enarxa (enarxis – început), se numeşte partea de început, introductivă, a Liturghiei catehumenilor ce urmează după Proscomidie, formată din ritualul închinării slujitorilor pentru Liturghie, binecuvântarea cu Ectenia mare şi Antifoanele cu rugăciunile lor şi ecteniile dintre ele. După enarxă, urmează Vohodul mic (ieşirea şi intrarea cu Sfânta Evanghelie) şi apoi Trisaghionul, imnul liturgic.

Pilda zilei

 Puterea jertfei

Într-o seară, la un han, doi călători vorbeau despre drumul lung pe care îl mai aveau de străbătut, cinstindu-se cu un pahar de vin. Deodată, lumea de afară începe să ţipe. Alarmaţi, cei doi străini ies în uliţă, unde văd o casă cuprinsă de flăcări, iar alături o femeie ţipând:
– Copilul meu, copilul meu este în casă!
Fără să stea pe gânduri, unul din cei doi călători intră printre flăcări şi, după ceva timp, iese cu pruncul în braţe. Femeia îi mulţumeşte cu lacrimi în ochi, în timp ce lumea îl priveşte cu admiraţie, pentru fapta sa. În tot acest timp, prietenul său nici nu se mişcase, ci aştepta liniştit în faţa hanului. Întorşi amândoi la masă, acesta îi spune:
– Eşti nechibzuit. Puteai să mori, ce te-a făcut să-ţi rişti viaţa ?
– Am sărit în flăcări pentru a salva copilul. N-am făcut nimic deosebit. Dacă te uiţi cu atenţie în jurul tău, vezi că toate se jertfesc unele pentru altele: până şi grăuntele din pământ putrezeşte pentru ca din el să răsară o plantă nouă, o mlădiţă care să ducă viaţa mai departe, mama îşi sacrifică tinereţea pentru a-şi creşte copiii şi a-i educa, soldatul moare apărându-şi ţara şi aşa mai departe; toate trăiesc unele pentru celelalte.
– Bine, dar dacă ai fi murit şi tu, ce realizai ?
– Atunci, poate că aş fi fost şi eu asemenea grăuntelui…

Lumea toată este călăuzită de exemplul Mântuitorului, Care S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea noastră. Omul trebuie să urmeze şi el acest exemplu fără de care viaţa nu are sens. Cel cu sufletul curat caută binele celorlalţi şi nu pe al său; se roagă pentru toţi şi nu pentru sine; deci, prin tot ceea ce face, trăieşte pentru ceilalţi, nu doar pentru el însuşi.

Când vă veţi curăţa sufletele voastre, atunci ele vor străluci şi se vor împărtăşi de prezenţa lui Dumnezeu şi de dumnezeiasca şi cereasca Sa strălucire. Atunci, sufletele vor fi ca nişte oglinzi curate, îndreptate spre lumina dumnezeiască şi vor putea primi şi ele strălucire.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău