Sfinții zilei

Sfântul Cuvios Patapie; Sfântul Apostol Cezar, Tihic și Onisifor.

Rugăciune zilei

Rugăciunea către Sfântul Patapie

”Laudă a creștinilor și apărător al monahilor te-ai arătat Patapie, părintele nostru. Prin nevoință, prin pătimiri și rugăciuni ai acum îndrăznire către Dumnezeu a mijloci neîncetat pentru noi, cei păcătoși și vrednici de osândă. Izbăvește pe robii tăi din ispite și din boli și de toate felurile de primejdii, Cuvioase Patapie. De toată cursa vrăjmașului și de năvăliri și de primejdii și nevoi, Sfinte Patapie, păzește-ne fără de vătămare cu mijlocirea ta, cerând iertare de greșelile pentru toți de la Hristos Dumnezeu. Slavă Celui ce S-a proslăvit prin ține, slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce ne-a luminat pe noi prin nevoință ta. Amin!”

Gândul zilei

„Și orice cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui facem”.  –  (Ioan 3, 22)

Știai că?

Pantocrator tradus din  greacă „Atotputernic, Atotțiitor”, este denumirea care se mai dă turlei, celei mari de deasupra naosului, din bisericile ortodoxe de stil bizantin, după pictura de pe fundalul turlei care reprezintă chipul lui Dumnezeu. Pantocrator  (Atotțiitorul), cum e numit în Crez: „Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului“. Zugravii îl înfăţişează de obicei sub chipul lui Hristos numai bust, arătând prin aceasta că noi nu cunoaştem decât în parte cele ale lui Dumnezeu şi subliniind unitatea fiinţială şi inseparabilă dintre Dumnezeu – Tatăl şi Dumnezeu – Fiul. Hristos Pantocrator este înfăţişat în icoana din cupola centrală a bisericii, turla cea mare, cu chipul sever şi grav, cu trăsături fine, ochii negri, privirea scrutătoare şi barba neagră, cu mâna dreaptă binecuvântează, iar în stânga ţine Sfânta Evanghelie deschisă, simbolic al iniţialelor Alfa şi Omega: „începutul şi Sfârşitul“, prima şi ultima literă din alfabetul grec, simbolizând eternitatea şi atotputernicia lui Dumnezeu. Chipul Pantocratorului e zugrăvit în cadrul unui medalion circular, înconjurat de un curcubeu în jurul căruia sunt înscrise diferite formule biblice sau liturgice: „Cerul e tronul Meu şi pământul, scaun picioarelor Mele“.  În jurul Lui sunt pictaţi îngeri şi serafimi, în registre circulare. Pantocratorul reprezintă pe Dumnezeu aşa cum L-au văzut, în viziunile lor, proorocii Vechiului Testament.

Pilda zilei

Băieţelul înţelept şi căţeluşul lui

În vitrina unui magazin de animale era un afiş: “Căţeluşi de vânzare”. Un băieţel de 9 ani intră şi întreabă care-i preţul unui căţeluş. Vânzătorul îi răspunde că preţul este între 15 şi 30 dolari. Băieţelul bagă mâna în buzunar, scoate câteva monezi. Numără 3 dolari … şi apoi întreabă: “- Aş putea vedea căţeluşii?” Vânzătorul zâmbeşte. Fluieră, iar din magazin iese afară căţeaua şi în urma ei 6 căţeluşi frumoşi. Al şaptelea căţeluş… rămase în urmă şi nu se apropia! Băieţelul întreabă: “
– De ce căţeluşul astă şchioapătă ?” Omul îi răspunse că acesta s-a născut cu o problemă la picior şi așa va şchiopăta toată viaţa! “
– Acesta-i căţeluşul pe care-l doresc”, a spus băieţelul cu bucurie în glas. “
– Dacă asta e dorinţa ta, ţi-l dau gratis!”
Copilul s-a supărat şi a răspuns: “
– Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi a celorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum, şi în fiecare lună îţi voi plăti 1 dolar, până voi achita preţul lui întreg!” “
– Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar niciodată nu va putea fugi sau juca sau sări precum ceilalţi!”
Băieţelul s-a aplecat, şi-a ridicat puţin pantalonul şi i-a arătat vânzătorului aparatul de fier ce-i susţinea piciorul strâmb. “
– Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care să-l înţeleagă!
”Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus copilului: “
– Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibă pe cineva care să-l iubească, aşa precum tu îl vei iubi pe acest căţeluş!”

De cele mai multe ori oamenii judecă după aparențe, după lucruri slabe fără să pătrundă în profunzime. În viaţă nu contează cine eşti, contează ca cineva să te preţuiască şi să te iubească necondiţionat! Un prieten adevărat, este acela care soseşte în timp ce ceilalţi… dispar! Țineţi minte că Dumnezeu este Cel mai bun Prieten, când toți oamenii vă vor părăsi, din slăbiciunea lor, El întotdeauna va fi alături de dvs.!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău