Sfinții zilei  

† Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor cereștilor puteri

Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit ca un mare ocrotitor al tuturor oamenilor încă din cele mai vechi vremuri și mai este numit mai marele îngerilor păzitori. În cadrul cărții profetului Daniel este consemnat numele Arhanghelului Mihail. Sfântul Arhanghel se ivește în vedenia profetului în legătură cu Domnul Isus. În cartea apocalipsei se precizează faptul că arhanghelul va lupta împotriva satanei. Este amintit în epistola către Iuda că acesta se împotrivește diavolului.

Sfântul Arhanghel Gavriil este identificat cu numele în Sfânta Scriptură de 4 ori și este prezentat în aceasta sub numele de ,,Bine-vestitor”. Acesta îl ajută pe profetul Daniel și îi dezvăluie timpul când va veni Mesia. Arhanghelul a oferit preotului Zaharia vestea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.  Cea mai cunoscută apariție a Sfântul Arhanghel este vestirea către Maica Domnului că îl va aduce pe lume pe fiul lui Dumnezeu.

Sfinte Arhanghele Mihail și Gavriil, rugați-vă pentru noi cei păcătoși!

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Domnul Iisus Hristos pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, Te rugăm adu-ne la starea noastră cea dintâi, cea făcută de Tine, şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, moral şi spiritual, întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre! Te rugăm, Doamne, dă-ne gânduri bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să putem să împlinim voia şi poruncile Tale, atât noi, cât şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule, Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Amin!”

Gândul zilei

 ,,Nu este biruitor mai mare pe pământ decât acela care se biruiește pe el însuși și domnește asupra patimilor sale!”- Părintele Arsenie Boca

Știai că?

Arhanghelii sunt conform spuselor Sfântului Grigorie Teologul „sunt cei ce înmulțesc sfânta credință între oameni, luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinței celei drepte”. Aceștia au misiunea de a face cunoscute tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi cele mai înalte proorocii ale îngerilor și prin ei, oamenilor.

Pilda zilei

Eu nu am păcat

Un om mândru şi necredincios se lăuda mereu ca el n-are nevoie de Dumnezeu din moment ce sufletul lui e ca o coală albă de hârtie; deci îşi poate trăi viaţa cinstit şi frumos fără Hristos.
Într-o zi mergând în excursie cu mai multă lume, ajunse la o mănăstire foarte retrasă, în mijlocul pădurii. Acolo se afla un călugăr vestit prin înţelepciunea sa, iar omul nostru cel mândru voi să stea şi el puţin de vorbă cu bătrânul pustnic.
Ajuns în chilia călugărului, acesta îi vorbi despre Dumnezeu şi despre păcat. Trufaşul se abţinu cât putu, dar la plecare îi zise călugărului:
– Eu n-am nevoie de Dumnezeu, de vreme ce viaţa şi sufletul meu sunt ca o coală albă de hârtie!
Călugărul dădu din cap şi-i spuse zâmbind:
– Bine, bine, să zic şi eu aşa cum zici dumneata, dar atunci bagă bine de seamă să nu-şi scrie diavolul numele lui pe ea!
Trufaşul tăcu, dar ieşind din chilie rămase pe gânduri şi mergând pe drum se întreba:
“Oare este chiar aşa de albă cum zic?” şi gândindu-se mai adânc la faptele sale își văzu multele păcate!
Atunci, venindu-şi în fire, văzu păcatele pe care le săvârşise şi simţi mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău