Sfinții zilei                                                                

† Începutul anului bisericesc; † Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul; Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul (Tedeum)

La data de 1 Septembrie a fiecărui an, sărbătorim în tradiția creștin ortodoxă începutul anului bisericesc, care se sfârșește la data de 31 August. Această sărbătoare a fost instituită de către Sinodul I Ecumenic de la Niceea, când s-a decis cinstirea la începutul acestei luni. În vechea tradiție, se spune că Dumnezeu a început munca sa de creare a întregii lumii și Domnul Isus a început propovăduirea Sfintei Evanghelii.

Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul s-a născut în zona Dobrogei în secolul al VI-lea. Acesta a fost integrat în comunitatea monastică celebră din zona Tomisului. A fost chemat de către papa Ghelasie la Roma pentru arhiva pontificală. Prieten de suflet i-a fost istoricul Casiodor. I-a aparținut lucrarea cu redactarea împărțirii anilor, înainte și după Hristos. Papa Ioan I i-a solicitat sfântului un sistem după care se calcula data pentru Sărbătoarea Paștelui. A fost traducătorul în limba latină a mai multor lucrări care au aparținut Sfinților Părinți. Prin cadrul lucrărilor sale, a pus în concordanță creștinismul de apus cu cel răsăritean. Și-a dat sufletul în mâna Domnului în timp ce se afla la Roma.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea care se face la începutul noului an bisericesc

„Întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri. Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.”

 Gândul zilei

„Începutul Anului Nou Bisericesc ne cheamă la sfințirea timpului vieții pământești ca timp al mântuirii!”- Patriarhul Daniel

Știai că?

Veșmintele clericale reprezintă piesele purtate de către clerici în cadrul sau în afara slujbelor religioase. Acestea sunt considerate un fel de uniformă după care se pot identifica în funcție de rang și rit. Veșmintele pot fi diferite și în funcție de culoare care sunt specifice perioadei din Anul Bisericesc.

Pilda zilei

Facerea lumii

Pe un drum de munte, s-au întâlnit doi ţărani. Unul dintre ei, mai răutăcios, l-a întrebat pe celălalt:
– Am auzit că mergi des la Biserică şi că te rogi mult. Dar de unde ştii tu că există Dumnezeu?
Ca şi când nu l-ar fi auzit, celălalt ţăran l-a întrebat la rândul său:
– Spune-mi, crezi că vitele noastre au fost astăzi la păşune?
– Da, cu siguranţă, priveşte pământul moale, este plin de urmele lor!
– E, acum priveşte şi tu soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri, priveşte pădurea înverzită din faţa noastră, priveşte-te pe tine şi pe oamenii din jurul tău! Toate acestea sunt urmele mâinilor lui Dumnezeu Atotputernicul şi Atotţiitorul. Cum să fi fost făcute toate acestea, dacă nu din iubirea lui Dumnezeu, şi pentru ce să le fi făcut El aşa cum sunt dacă nu tot pentru iubire? Mai încape îndoială?

“Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este aceea care dă viaţă şi căldură, care inspiră şi călăuzeşte. Iubirea este sigiliul pus creaţiei, semnătura Creatorului. Iubirea explică lucrul mâinilor Sale” (Părintele Theoklitos)

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău