Sfinții zilei

 †) Sfântul Cuvios Ioan Casian și Gherman din Dobrogea;

Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul (Zi aliturgică. Canonul Mare)

Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut în jurul anului 360, fiind considerat întemeietorul monahismului în Apus. Prietenul  lui, Sfântul Cuvios Gherman, s-a născut în jurul anului 368. Cei mai mulți istorici bisericești consideră că cei doi sunt originari din Sciția Mică, Dobrogea de astăzi. Din dragoste pentru Hristos au îmbrățișat viața monahală, intrând într-o mănăstire din Dobrogea. Au mers apoi într-o mănăstire din Betleem, în Palestina, de unde au pornit în anul 385 în căutare de modele de sfințenie. Astfel, au vizitat patria anahoreților, Egiptul. Pe la anul 400 au mers la Constantinopol, unde au ascultat cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care l-a hirotonit preot pe Sfântul Gherman, iar pe Sfântul Casian, diacon. În anul 403, Sfântul Gherman a participat la Sinodul de la Stejar, ca apărător al Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în anul 405, împreună cu Sfântul Ioan Casian, au dus la Roma, Papei Inochentie, o scrisoare a clerului și credincioșilor din Constantinopol, tot în apărarea Sfântului Ioan Hrisostom. În jurul anului 405 au mers la Roma, încercând să-l apere pe Sfântul Ioan Gura de Aur care, cu un an înainte, fusese exilat. Sfântul Gherman a trecut la cele veșnice la Roma în anul 415. Sfântul Ioan Casian s-a stabilit la Marsilia si a fost hirotonit preot. A întemeiat două mănăstiri, una de călugări, cu hramul „Sfântul Victor” și alta de călugărițe și a redactat două scrieri importante: „Convorbiri cu părinții pustiei” și „Așezămintele vieții de obște a călugărilor”. Sfântul Ioan Casian a murit la Marsilia în anul 435.

Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul (717-741), cel care a luptat împotriva sfintelor icoane. Încă de tânăr a luat hotărârea să urmeze calea monahală și să trăiască în nevoință. Este numit „Mărturisitorul” deoarece în timpul persecuției iconoclaste a propovăduit cu fermitate adevărul de credință, împreună cu Sfântul Procopie Decapolitul, înaintea prigonitorilor sfintelor icoane. Pentru aceasta a fost închis în temniță, pătimind multe chinuri. După moartea împăratului Leon Isaurul, Sfântul Vasile Mărturisitorul a fost eliberat din temniță . A trăit ca monah, în aspre nevoințe duhovnicești, până la mutarea sa la cele veșnice.

 Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru protejarea familiei

„Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele lor și ne protejezi familiile celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere, Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine, Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. De sus primind Dumnezeiasca descoperire, ai ieșit,  înțeleptule, din mijlocul tulburărilor; și cuviincios sihăstrind, ai primit lucrarea minunilor și a protejării celor ce te cinstesc. Sfinte Vasile Preafericite și Preasfințite, roagă-te la Dumnezeu pentru noi și cere-i ferirea de rele și necazuri, acum și pururea și-n vecii vecilor, Amin!”

 Gândul zilei

„Postul dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fie întradevăr de folos, neunit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu –  nu folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de față, zadarnic îți este postul.” – Părintele Sofian Boghiu.

Știai că?

Mântuire, după învățătura ortodoxă, este eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci, în Dumnezeu. Ea ne-a fost făcută cu putință prin întruparea, jertfa și învierea Domnului nostru Iisus Hristos și ne-o însușim prin harul dumnezeiesc cu care trebuie să conlucrăm prin credință și fapte bune. De mântuire se poate împărtăși orice om, căci Dumnezeu „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Timotei 2,4). Mântuirea trebuie să fie cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului, căci, zice Mântuitorul: „Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea da omul, în schimb, pentru sufletul său?“ (Marcu 8, 36-37). Mântuirea o dobândim numai cu ajutorul lui Dumnezeu, Care, după cum ne învață și Crezul, „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om“ și a fost „jertfă de ispășire pentru păcatele noastre“ (I Ioan 4, 10); mântuirea este „răscumpărarea“ omului din păcat. În creștinism, mântuirea este opera iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, pe care El îi cheamă la mântuire și a iubirii omului, care răspunde la chemarea lui Dumnezeu; este un proces divin și uman. Prin iubirea lui Dumnezeu către om și a omului față de Dumnezeu se ajunge la desăvârșirea, la îndumnezeirea omului, la mântuirea lui. Mântuitorul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat din iubire, pentru mântuirea omului.

Pilda zilei

Datoria, tovarășul de drum

Când a plecat de-acasă, singur în lume, tânărul a zis mamei sale:
– „Ce tovarăș de drum să-mi iau în viață, mamă, ca sa ajung la izbândă?”
Și mama luând în palme capul copilului pe care-l crescuse în frica lui Dumnezeu, i-a șoptit, plângând, un nume la ureche.
Și tânărul a răspuns:
– „Bine, mamă, așa voi face” – și a plecat.
Pe drum, întâlni o umbră luminoasă care-i șopti:
– „Vrei să mergi cu mine?”
– „Cum te cheamă?”
– „Eu sunt Slava.” Și tânărul răspunse: Nu-i acesta cuvântul pe care mi l-a spus mama.”
Și întâlni altă arătare atrăgătoare. „Eu sunt plăcerea”. Și tânărul i-a răspuns la fel:
– „Nu-i acesta cuvântul pe care mi l-a șoptit mama”. Și a întâlnit mai încolo: Banul, Mândria… – și le-a răspuns și lor tot așa.
Și târziu, a mai întâlnit pe un călător care i-a spus:
– „Vrei să-ți fiu tovarăș de drum?”
– „Cum te cheamă?”
– „Datoria… ” – și tânărul i-a zis:
– „Da, merg cu tine, fiindcă acesta-i cuvântul pe care mi l-a șoptit mama la plecare”.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău