Sfinții zilei

Sfânta Muceniță Tatiana diaconița și Eutasia

Sfânta Muceniță Tatiana a trăit la Roma în timpul împăratului Alexandru Sever (223-235), fiind dintr-o familie de vază a capitalei imperiale. Tatăl Sfintei Tatiana avea  funcții înalte în administrația romană, a fost în trei rânduri guvernator și își păstra în taină credința creștină. Ajunsă la maturitate, Sfânta a ales să trăiască în castitate. Pentru virtuțile ei a fost aleasă în slujba de diaconiță a Biserici din Roma. Împăratul Alexandru nu era un prigonitor, se spune că mama sa, Iulia Mamia, era creștină, în timpul lui au avut loc multe persecuții anticreștine, ordonate de guvernatori săi. Într-una din acestea a fost prinsă și Sfânta Tatiana și, refuzând să se lepede de Hristos, a fost supusă la multe chinuri, după care i s-a tăiat capul. Aceiași soartă a avut și tatăl său. În timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), boierii Craiovești au adus capul Sfintei Mucenițe Tatiana, care se află în Catedrala mitropolitană din Craiova.

 Rugăciunea zilei

RUGĂCIUNEA CU 16 METANII

Rugăciunea aceasta este cu metanii şi se poate face ziua și / sau noaptea.  
Pe parcursul rugăciunii se pomenesc viii şi morţii, împlinind, astfel, cuvântul Domnului care zice: „Rugaţi-vă unii pentru alţii!“.  După rugăciunile începătoare:

1. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate binefacerile Tale pe care ni le-ai făcut şi ni le faci. (o metanie)
2. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate suferinţele şi patimile Tale şi pentru tot ce ai lucrat pentru mântuirea noastră. (o metanie)
3. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate bunătăţile Tale, pe care ni le-ai dat, şi pentru că nu ne-ai pierdut cu fărădelegile noastre. (o metanie)
4. Iartă, Doamne, păcatele şi greşelile fraţilor şi surorilor pe care îi pomenesc în rugăciunile mele. (o metanie)
5. Iartă, Doamne, păcatele şi greşelile fraţilor şi surorilor care mă pomenesc în rugăciunile lor. (o metanie)
6. Ascultă, Doamne, smeritele noastre rugăciuni prin care cerem milostivirii Tale ce ştii că este de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre şi dăruieşte acestea robilor Tăi: (aici pomeneşti pe cei vii din neamul tău). Dă-le, lor şi nouă, iertare şi izbăvire de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Măreşte credinţa, nădejdea şi dragostea în sufletul nostru, primeşte-ne în pocăinţă şi revarsă, peste noi toţi, Harul Tău. Amin. (o metanie)
7. Trimite, Doamne, pe sfinţii Tăi îngeri, să ne înveţe a lucra, cu stăruinţă, orice faptă bună; a ne păzi de tot păcatul şi sminteala, pentru a ne ţine pe toţi uniţi în legătura păcii, a dragostei şi a ascultării de Sfânta noastră Biserică şi de conducătorii ei duhovniceşti, care se ostenesc să ne arate căile Tale. (o metanie)
8. Scrie, Doamne, şi numele nostru în cartea vieţii Tale şi fereşte-ne de ceasul încercărilor. Ajută-ne să săvârşim cu bine această viaţă, dăruindu-ne sfârşit bun şi fără durere şi înger milostiv, care să ne întărească şi să călătorească cu noi la Împărăţia Ta. (o metanie)
9. Apără şi păzeşte, Doamne, pe părinţii noştri duhovniceşti, pe părintele nostru patriarh, pe episcopii noştri, pe misionarii creştini care se ostenesc în propovăduirea Evangheliei, pe călugări şi călugăriţe, pe pustnicii din peşteri şi din crăpăturile pământului şi pe tot clerul Bisericii Tale Creştin-Ortodoxe. (o metanie)
10. Adu-Ţi aminte, Doamne, de toţi care sunt bolnavi, de toţi care sunt în închisori pentru numele Tău, de călători, de văduve şi orfani, de bătrâni şi copii, de toţi care sunt în suferinţă, necazuri, lipsuri şi dureri şi miluieşte-i, după mare mila Ta. (o metanie)
11. Iartă, Doamne, pe toţi vrăjmaşii, răuvoitorii şi clevetitorii noştri; smereşte-i, ca să cunoască că Tu eşti apărătorul nostru şi ne păzeşte de răutatea lor. (o metanie)
12. Iartă, Doamne, păcatele naşilor care ne-au botezat şi cununat, învăţătorilor care ne-au învăţat carte și tuturor miluitorilor, ajutătorilor şi binefăcătorilor noştri și tot-neamului creştinesc, căruia îi trebuie mila şi ajutorul Tău, şi celor vii și celor morţi. (o metanie)
13. Iartă, Doamne, şi părintelui meu duhovnicesc (numele) păcatele, datoriile, obligaţiile şi orice făgăduinţă pe care-a făcut-o înaintea Ta şi n-a putut s-o îndeplinească. Dăruieşte-i dezlegare şi iertare de orice greşeală, primeşte-i osteneala pe care o face sau a făcut-o pentru noi şi ascultă smeritele noastre rugăciuni, învrednicindu-ne pe toţi de viaţa veşnică şi fericită, unde este lumina Ta. Amin. (o metanie)
14. Iartă, Doamne, pe toţi prietenii şi prietenele cu care am călătorit pe pământ, cu care am fost la serviciu şi pe cei cu care am fost la petreceri şi s-au smintit de mine, şi pe cei vii şi pe cei morţi. (o metanie)
15. Iartă, Doamne, păcatele tuturor adormiţilor dintre neamurile noastre: părinţi, fraţi, surori, moşi şi strămoşi ai noştri, cu tot neamul cel adormit: (numele celor adormiți din neamul tău) şi-i aşează pe dânşii în locul de odihnă unde cercetează lumina feţei Tale, că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru. (o metanie)
16. Iartă, Doamne, şi sufletele botezate în numele Tău, Prea Sfântă Treime, pe care le-a apucat moartea nepregătite şi se află în iad, iar aici, pe Pământ, nu au fost vrăjmaşi ai Tăi şi nu au pe nimeni să se roage pentru ei; miluieşte-i, Doamne, după mare mila Ta. (o metanie)
Apoi, încheiere (care poate fi personală, sau):
Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. 

 Gândul zilei

„Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei! Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert!” – Sfântul Ignatie Briancianinov.

Știai că?

Mătanie, provine din cuvântul grecesc metanoia – căință, ce reprezintă, ca gest cultic, o închinare până la pământ în semn de venerație și de pocăință Îngenuncherea și ridicarea este un gest ritual care însoţeşte rugăciunea, este o îngenunchere şi o ridicare (alternate) însoţite de semnul crucii (închinare) şi de adâncă plecăciune până la pământ. Simbolic, mătania, ca şi simpla îngenunchere la rugăciune, este o mărturisire a căderii omului în păcat şi ridicarea lui prin Iisus Hristos

„Rugăciunea alcătuită din puține cuvinte și întărite prin închinăciuni și mătănii măsurate, adună mintea și o înalță către Dumnezeu (…)” Tipicul Mare p. 506.

Pilda zilei

Un plisc de lumină

O pasăre Colibri tot aducea apă în cioc, într-o pădure în care izbucnise incendiul. Asta în timp ce toate celelalte animale, înnebunite de spaimă, fugeau care încotro, pe unde nimereau. Pasărea Colibri continua să care apă cu ciocul. Un tigru, conștient de zădărnicia demersului, i-a atras atenția:                                                                                                                                     

– Ești nebună??? Tu crezi că poți să stingi focul ăsta imens, cu stropul de apă pe care-l aduci tu?                                               

Pasărea Colibri i-a răspuns:                                                                                                                           

– Eu îmi fac partea mea…  Fii partea ta de lumină ! Fii o căndeluță de lumină  pentru ca împreună să fim un policandru !

……

Oamenii care și-au plâns toate lacrimile , aceia  râd cu zâmbete de lumină !

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău