Sfinții zilei  

Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Avtonom, Macedonie și Teodul.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea de Luni

„Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţa îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire! O Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voința mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după buna plăcerea Ta. Pedepseşte-mă Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toţi ne învredniceşte de mărirea Ta in rai. La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi îngeri, către care zic: O, cereştilor ajutători şi păzitori ai oamenilor, vouă mă închin şi vă mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor şi păcătoşilor. Scutiţi-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciţi-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu şi să duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feţei lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi avut pentru mine şi binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin!”

Gândul zilei

„Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.”- Psalmii 18:6

Știai că?

Bedernița este un veșmânt liturgic de formă pătrată sau romb, care se poartă pe partea dreaptă a corpului, ce atârnă până la nivelul genunchiului drept, legată cu un cordon petrecut peste umărul stâng. În cultul creștin ortodox simbolizează „sabia duhului prin care se ucide vrăjmașii credinței, cei văzuți și cei nevăzuți”, amintind de biruința lui Isus asupra morții. Termenul provine din slavonă ce înseamnă „peste coapsă”. Bedernița se confecționează din țesături de calitate, mătase sau catifea, brodate cu fir de aur sau de argint și este decorată cu scene religioase sau simple semne simbolice.  Este purtat în tradiția Bisericii Ortodoxe de episcopi și de preoții care au primit binecuvântarea de a o purta pentru merite deosebite. Dreptul de a acorda această distincție îl are  numai patriarhii și mitropoliții.

Pilda zilei

 Sfânta Cruce

Se povesteşte că Sfânta Elena, mama Sfântului împărat Constantin cel Mare, a poruncit să fie făcute săpături pe Golgota, unde s-au descoperit trei cruci. Pentru a afla care este Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, a fost adusă o femeie bolnavă şi i s-a spus să atingă pe rând crucile. Aceasta a atins prima cruce, apoi pe a doua, iar, când s-a atins şi de a treia cruce s-a vindecat pe loc de boala ce o chinuia de multă vreme; în felul acesta, Sfânta Elena a ştiut care este Crucea Mântuitorului şi care sunt cele două cruci pe care au fost răstigniţi tâlharii. Crucea Sfântă se mai păstrează şi astăzi într-o biserică din Ierusalim, săvârşind fără încetare minuni în trupurile şi în sufletele celor ce vin şi se închină în faţa ei cu sinceritate şi cu credinţă.

“Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţisându-ne”  Sfântul Atanasie cel Mare

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău