Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfânta  Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin bucătarul,

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev.3, 13-17 (Convorbirea lui Isus cu Nicodim); glas 4, voscr.2.

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, extragem cuvântul de învățătură din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, Convorbirea lui Isus cu Nicodim. Aceasta este pilda ce ni se prezintă în cadrul acestei perioade. Un mesaj important are această pildă, să urâm păcatul și să iubim binele, să stăm în lumina lui Hristos și nu în cea a întunericului. „Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este!” a spus Isus. Să nu ne umplem sufletul cu plăceri și dorințe materiale sau să fugim după avuție, ci să ne inundăm sufletul de rugăciune, iubire și dragoste. Dumnezeu trebuie să fie mereu în cadrul tuturor problemelor noastre prima variantă și nu ultima. Decizia este a noastră, ne aparține. Nicodim L-a ales pe Hristos, așa cum trebuie să facem fiecare dintre noi. Mereu să încercăm să fim într-o conexiune permanentă cu Tatăl nostru Cel Ceresc. Dar cum putem oare să concretizăm acest lucru? Soluția este una simplă, rugăciunea! „Cel ce crede în Fiul are viață veșnică”, prin urmare trebuie să ne punem toată nădejdea și încrederea în Isus. Credința ne luminează mintea dar și sufletul, exemplu fiind fariseul Nicodim. Hristos ne cheamă pe toți și pe toți ne primește! Nicodim este mai mult ca sigur în cadrul Evangheliei de astăzi, modelul celui ascultător, care cele spuse de Domnul sunt foarte importante din dorința de a cunoaște Adevărul cel pur și va fi un sincer mărturisitor al lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Rugăciunea  zilei 

Rugăciunea făcătoare de minuni a Sfintei Teodora din Alexandria

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Teodora, duhul tău. Cu sihăstrie ţi-ai luminat sfinţita ta podoabă şi te-ai adus ca un prinos lui Dumnezeu Celui Ce S-a Întrupat, Sfântă Teodora de Dumnezeu insuflată; şi luând de la Dânsul dar de tămăduiri, goneşti negura bolilor, fericită şi te rogi ca să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine. Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre. Amin!”

Gândul zilei

 „Rugăciunea inimii este rugăciunea simțirii, când prin luarea aminte inima se încălzește și ceea ce în rugăciunea minții era gând, acum de la gând ajunge la simțire. Cine a ajuns la simțire acela se roagă fără cuvinte, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al inimii. De aceea, abia de aici începe hotarul sporirii în rugăciune. Pe această treaptă citirea poate să înceteze, precum și stăruința gândului, dar să păstreze petrecerea în această simțire cu semnele proprii ale rugăciunii.” – Arhimandrit Cleopa Ilie

Știai că?

Epicleza este o rugăciune rostită  de preot sau episcop la sfânta Liturghie, ca să coboare și să prefacă darurile de pâine și vin în însușii trupul și sângele lui Hristos. Această scurtă rugăciune de invocare a puterii Duhului Sfânt, este cea mai importantă parte a rugăciunii euharistice și este considerată inima Sfintei Liturghii.

Pilda zilei

Sabia şi coroana

Demult, un mare împărat a vrut să încerce înţelepciunea copilului său, moştenitorul tronului, şi a aşezat pe o masă coroana şi sabia lui. Chemându-şi fiul, i-a cerut să se gândească bine şi să aleagă ce îi este mai de folos în viaţă. Băiatul a ales sabia.
– De ce tocmai sabia, l-a întrebat regele?
– Pentru că prin sabie, pot câştiga şi păstra coroana.
– Aşa este, fiul meu, ai făcut o alegere bună. Însă ţine minte: la fel este şi calea pe care trebuie să o urmeze fiecare om, fie el rege sau ţăran de rând: Calea Crucii, a jertfei, a dăruirii de sine. Crucea este singura armă pe care o poţi folosi în viaţă, în războiul de toată vremea, războiul cu diavolul, cu ispitele, cu neputinţa şi cu tine însuţi. Credinţa înseamnă luptă. Tu ai sabia prin care poţi cuceri şi păstra coroana, însă Crucea o avem cu toţii şi numai prin ea putem primi şi păstra Cerul în sufletele noastre. Să nu uiţi asta, fiul meu!

“Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate” – Sfântul Isaac Sirul

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău