Sfinții zilei  

†) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală); Sfântul Mucenic Nestor.

Cuviosul Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabi (din Bulgaria) în secolul al XIII-lea, în timpul împăraților româno-bulgari, fiind păstor de vite. Dimitrie s-a făcut călugăr, retrăgându-se  într-o peșteră de lângă râul  Lom, în care s-a nevoit mulți ani. Nu se știe cât timp a trăit în peșteră și nici când a trecut la cele veșnice. A murit în aceasta, pe lespedea pe care dormea, în  timp apa râului închizând gura peșteri. Moaștele cuviosului au rămas multă vreme sub ape, până când acestea s-au retras și mormântul a ieșit la suprafață. În acel loc, de multe ori se vedea o flacără de lumină, iar oameni credeau că acolo se ascunde o comoară. Cuviosul s-a arătat în visul unei fete, care era chinuită de duhuri necurate, zicându-i că o vindecă dacă va spune oamenilor să scoată sfintele sale moaște. Trupul dumnezeiesc a fost pus  în biserica satului, ca apoi datorită unui creștin, Hagi Dimitrie, din anul 1774, sfintele sale moaște să fie așezate în Catedrala Patriarhală din București. Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 27 octombrie pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ale cărui moaște sunt un mare dar dumnezeiesc. Credincioșii aleargă în vreme de necaz, călugării au în mijlocul lor un sfânt călugăr, bolnavii au un doctor minunat care vindecă atâtea boli fără de plată, iar locuitorii capitalei au un mare protector duhovnicesc, care se roagă în cer pentru țară și pentru poporul român binecuvântat. Este un lucru cu totul dumnezeiesc să ai un asemenea protector în cer.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea Sfântului Dimitrie cel Nou

„Cu nebiruită vitejie, cuvioase părinte, şi cu preaînaltă înţelepciune, luptându-te împotriva patimilor şi toată deşertăciunea urând, nicidecum nu a putut vicleanul vrăjmaş să te înşele, ca oarecând pe strămoşi, prin gustarea celor oprite, sau cu ridicarea firii împotriva Ziditorului; ci cu amărăciunea înfrânării, ca cu o preadulce desfătare petrecându-ţi toată viaţa, desăvârşită smerenie ai câştigat; şi nu numai în viaţă ai petrecut necunoscut, ci şi după moarte ţi-ai ascuns trupul în apa Lomului. Dar Domnul Cel ce preamăreşte pe slugile Sale, te-a descoperit ca o comoară izvorâtoare de tămăduiri, tuturor celor ce pătimesc. Roagă-te dar pentru sufletele noastre.”

Gândul zilei

„Pământul făgăduinței este nepătimirea. Din ea izvorăște veselia Duhului, asemenea laptelui și mierei”.  – Sfântul Grigorie Sinaitul, Filocalia 7

Știai că?

Muntele Athos sau Grădina Maicii Domnului care este supranumit și ,,Cel mai frumos loc de pe pământ”, întregește 20 de mănăstiri, 12 schituri și o mulțime de chilii călugărești ortodoxe, în care trăiesc mai mult de 1.500 de monahi ortodocși. După cum spune tradiția,  Născătoarea de Dumnezeu împreuna cu Sfântul Ioan Evanghelistul, călătorind pe mare în jurul Athosului, au întâmpinat o furtuna năprasnică și au fost nevoiți să tragă la țărm, în locul unde astăzi se află Mănăstirea Iviron. Minunându-se de peisajul locului, Maica Domnului a cerut Fiului Său, să-i ofere Muntele în dar. S-a auzit atunci un glas, care spunea: „Să fie locul acesta moștenire și grădina Ta și Rai și liman mântuitor pentru cei care vor să se mântuiască.”

Pilda zilei

De ce să fim pildă de viețuire creștină

Înainte de a muri, un rac bătrân oarecare, după ce l-a strâns în braţe pe fiul său, i-a spus o mare dorinţă a lui şi anume: că şi-ar dori ca el, fiul său, să meargă înainte, ca toate vieţuitoarele, explicându-i amănunţit cum să procedeze.
La urmă l-a întrebat:
“Înţeles-ai, fiule?”
“Da, tată, dar te rog arată-mi şi dumneata cum să fac, măcar un pas-doi“.
Ceea ce, lesne de bănuit, bătrânul n-a putut.

În viața toți părinții își doresc din inimă ca odraslele lor să meargă înainte, să aibă succes în viață și să se realizeze, dar niciodată n-au fost pildă bună copiilor lor. Dacă noi nu vom fi capabili să fim pilde vii, exemple și modele pozitive celor din jurul nostru degeaba ne agităm și ne mâhnim de nereușitele copiilor noștri, căci vina este doar a noastră.

Dă-ne, Doamne, putere și voință să facem voia Ta cea sfântă și să predicăm în lume prin faptele noastre.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău