Sfinții zilei

 Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, și Ștefan ,făcătorul de minuni.   

Cuviosul Ilarion cel Nou a trăit pe vremea împăratului Leon Isaurul (717-741), prigonitorul sfintelor icoane. Cunoscând încă din copilărie credinţa creştină, fericitul Ilarion s-a călugărit de tânăr, urmând cu multă râvnă învăţăturile Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, supunându-şi cu înfrânarea patimile cele trupeşti. A vieţuit vreme de mulţi ani într-o chilie, unde se îndeletnicea cu rugăciunea, cu postul şi cu cercetarea Sfintelor Scripturi şi aşa s-a luminat cu darul nepătimirii. Mai târziu, a fost hirotonit preot şi s-a învrednicit a fi egumen la Mănăstirea Pelechitului, lângă Helespont, în Asia Mică. Dumnezeu l-a înzestrat cu darul facerii de minuni şi ca unul ce a suferit chinuri grele de la prigonitori, a primit şi cununa muceniciei. Împăratul Leon pornind prigoană împotriva celor care se închinau la sfintele icoane, urmăritorii au ajuns şi la Mănăstirea Pelechitului, în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Aceştia au intrat în biserică şi au sfărâmat toate icoanele sfinte ce se găseau în ea, apoi au aruncat şi Sfintele Taine. Monahii ce erau acolo au fost prinşi, legaţi în lanţuri, bătuţi şi chinuiţi, iar mănăstirii i s-a dat foc. Deci, prinzându-l şi pe Sfântul Cuvios Ilarion, l-au bătut cumplit, apoi l-au dus în temniţă în Efes. După multe chinuri îndurate, Sfântul Ilarion şi-a dat sufletul curat în mâinile Domnului. 

Rugăciunea zilei

Rugăciunea Sfântului Ilarion, protectorul celor bolnavi și grabirea vindecării de boli

„Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre și să ne aducă vindecarea. Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ilarion. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Amin!”

Gândul zilei

„Rabdă disprețuirea și umilirea cu voie blândă, ca să ai îndrăznire la Dumnezeu. Omul care rabdă tot cuvântul aspru întru cunoștință, fără să-i fi premers acestuia vreo nelegiuire săvârșită de el, își pune în acea clipă o cunună de spini pe capul său, dar e fericit că la o vreme pe care nu o știe se va încununa cu nestricăciunea.” – Sfântul Isaac Sirul

Știai că?

Pavecernița sau noptânda, este slujba de seară, care se face în mănăstiri după cină, iar în bisericile de enorie, după Vecernie (v. Tipicul şi Triodul). În rânduiala Pavecerniţei, avem Pavecerniţa Mare, care se săvârşeşte în Postul Mare în fiecare zi, afară de sâmbetele şi duminicile din toate săptămânile, şi afară de miercuri şi vineri din săptămâna a cincea şi miercuri şi joi şi vineri din Săptămâna Patimilor, căci în aceste zile se face denie; Pavecerniţa Mică se săvârşeşte în Postul Mare în zilele când nu se face Pavecerniţa Mare, iar în afara Postului se săvârşeşte în toate zilele, dar numai la mănăstiri, în bisericile din parohii săvârşindu-se doar Pavecerniţa Mare.

Pilda zilei

 Vorbele Bătrânului

Un om învăţat, teolog, a mers la un bătrân. Văzând că bătrânul n-are nimic afară de Biblie, i-a dăruit propriul comentariu la Scriptură. După un an, teologul s-a întors la bătrân şi l-a întrebat:

-Părinte, cartea mea te ajută să înţelegi mai bine Biblia?                                                                                  

-Dimpotrivă – a răspuns bătrânul -, a trebuit să mă uit tot timpul în Biblie ca să pricep ce ai scris tu acolo.   Un bătrân spunea următoarele:

– Viaţa fără vorbe aduce mai mult folos decât vorbele fără viaţă, fiindcă viaţa învaţă şi în tăcere, pe când vorbele fără viaţă, oricât de frumos ar suna, nu fac decât să împovăreze. Dacă se unesc însă vorbele şi viaţa, ele alcătuiesc frumuseţea adevăratei filosofii.

Sursa: Realitatea Spirituala

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău