Sfinții zilei

Sfântul Mucenic Fotie și Anichit

Rugăciunea zilei

O rugăciune pentru mulțumire după Dumnezeiasca Împărtășanie a Sfântului Vasile cel Mare

„Stăpâne, Hristoase Dumnezeule, Îm­păratul vea­cu­rilor și Făcătorul tutu­ror, mulțumesc Ție pentru toate bună­tățile câte mi-ai dat mie și pen­tru îm­păr­tășirea cu Preacuratele și de viață făcă­toarele Tale Taine. Deci, mă rog Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, pă­zește-mă sub acoperă­mân­tul Tău și sub umbra aripilor Tale, și-mi dă­ruiește, până la suflarea cea mai de pe urmă, cu cuget curat și cu vrednicie, să mă îm­păr­tășesc cu Sfin­­tele Tale Taine, spre iertarea pă­ca­telor și spre viața de veci. Că Tu ești Pâinea vieții, Izvorul sfin­țirii, Dătă­torul bunătăților, și Ție slavă înăl­țăm, îm­preună și Părintelui și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin!”

Gândul zilei

„În fața sfintei icoane sunt două <<oglinzi>> al Împărăției lui Dumnezeu: ochii deschiși din icoană către noi și ochii rugătorului treziți la frumusețea care mântuiește lumea!”- Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos

Știai că?

Sfântul aer este un obiect de cult ce se folosește în cadrul slujirii în care constă o bucată de stofă sau pânză, dreptunghiulară, pictată sau țesută cu chipul Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu care se acoperă vasele liturgice.

Pilda zilei

A ne purta crucea noastră

O legendă ne spune că oamenii se aflau odată în drum cu crucile lor şi se osteneau ducând în spate aceste poveri. La un moment dat, unul, crezând că are o cruce prea lungă, luă un fierăstrău şi o scurtă. După un lung pelerinaj ajunseră cu toţii la marginea unei prăpăstii. Niciun pod nu ducea în ţara care promitea veşnică bucurie şi apropierea vizibilă de Dumnezeu. După o scurtă ezitare îşi puseră cu toţii crucile peste prăpastie. Şi iată că tocmai se potriveau. Acela însă care-şi retezase o bucată din cruce stătea aici dezamăgit.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău