Sfinții zilei

† Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Evplu arhidiaconul

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului este de origine din Grecia, s-a născut într-o familie creștină, iar la Taina Sfântului Botez a primit numele Nicolae. A fost ucenicul monahului Antonie mult timp. Acesta a fost hirotonit diacon în cetatea Arta. Pentru o perioadă a stat în Albania, alături de un monah pe nume Zaharia, din Sfântul Munte. În anul 1483 a fost ales mitropolit al Tesalonicului și trei ani mai târziu Patriarh al Constantinopolului. A venit să păstorească Țara Românească la rugămintea voievodului Radu cel Mare. Sfântul Ierarh a înființat două episcopii la Râmnicu-Vâlcea și Buzău. În timp ce se afla în Sfântul Munte Athos, a trecut la cele veșnice în 11 august 1508. Canonizarea Sfântului Nifon a fost făcută în anul 1517, cu două zile înainte de târnosirea ctitoriei de la Argeș. O parte din moaștele sfântului au fost aduse în biserica Mânăstirii Argeș cu sprijinul domnitorului Neagoe Basarab, unde au stat până în 1949, când au fost mutate în biserica Sfântului Dumitru din Craiova.

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru spovedanie

„Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele. La tine cad strigând eu, nevrednicul: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv, ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul. Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească. Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei, Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat. Nu, Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele, nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine. Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu. Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește. Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit, n-am alergat la alt tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin. Nu lepăda, dar, rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne, Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria, Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Doamne, stropește inima mea cu rourarea harului Tău!”- Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur pentru ceasurile zilnice

Știai că?

Agnețul reprezintă este o bucată cubică sau dreptunghiulară, tăiată de către preot din prescura principală la proscomidie, care se va preface în trupul Domnului Isus în cadrul Sfintei Liturghii.

Pilda zilei

Unde locuieşte Dumnezeu? 

Un preot a fost odată musafirul unor învăţaţi. Aici el îi surprinse cu o întrebare: „Unde locuieşte Dumnezeu?”. Ei începură să râdă de el: „Ce spuneţi? Priviţi, întreaga lume este plină de slava Lui”. Şi acel preot răspunse el însuşi la propria-i întrebare: „Dumnezeu locuieşte acolo unde este lăsat să intre.”
Omule, dacă tu nu Îl laşi pe Dumnezeu să locuiască în inima ta, El nu va intra şi nu va locui în ea!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău