Sfinții zilei

† Sfinții Apostolii Petru și Pavel (dezlegare la pește)

Sfântul Apostol Petru s-a născut în Betsaida, la  Marea Galileii  era pescar și se chema Simon, înainte de a se întâlni cu Domnul. Mântuitorul i-a pus numele de ,,Petru’’ care înseamnă ,,Piatră’’. Era  frate cu Sfântul Apostol Andrei, ,,Cel întâi chemat’’ la slujirea credinței. Acesta era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici. Sfântul a fost primul care a predicat mesajul Evangheliei lui Hristos după pogorârea Sfântului Duh, cu multă strădanie, fără de odihnă , pentru răspândirea credinței și îndeplinirea poruncilor Mântuitorului. Apostolul Petru a fost autorul celor două Epistole din Noul Testament, comori de învățătură. Moartea Sfântului a avut loc la Roma, în Cetatea Cezarilor, pe 29 iunie, în anul 67. A fost răstignit cu capul în jos din porunca împărat Nero.

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în Tarsul Ciliciei într-o familie de farisei. Înainte de a veni la credință se numea Saul și era fariseu, rabin în religia evreilor, fiind cunoscător al întregii învățături din acea vreme. Sfântul era un prigonitor a celor ce mărturiseau credința în Hristos. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, l-a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în chip minunat și a crezut în El, devenind un neînfricat propovăduitor al credinței creștine sub noul nume de Pavel ,,vas ales’’. Apostolul a fost unul dintre cei mai mari apostoli a lui Hristos, fiind numit și ,,Apostolul Neamurilor’’. Moartea Sfântului Apostol Pavel a fost de mucenic, tăindu-i-se capul cu sabia, în aceeași zi cu Sfântul Petru și sub același împărat Nero, la marginea Romei.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este precedat întotdeauna de o perioadă de post.

Rugăciunea zilei

„Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru. La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.’’

Gândul zilei

,,Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește! ’’- Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 4:13

Știai că?       

Apostolul este propovăduitorul unei învățături. De asemenea, este numele dat de Mântuitorul Hristos, celor doisprezece apostoli trimiși să predice Evanghelia.

Pilda zilei

„Nu plătiți nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiți-vă de cele bune în fața tuturor oamenilor. Dacă-i cu putință, pe cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci dați-i foc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă dușmanul tău e flămând, dă-i să mănânce. Dacă-i e sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu binele biruiește-l.” (Sfântul Apostol Pavel 3-67)

*În tradiția populară, Sfântul Petru este un om obișnuit îmbrăcat în haine țărănești, ocupându-se de agricultură, animale și pescuit. Sânpetru, cum mai este denumit în povestirile populare, a fost luat de Dumnezeu la cer, pentru credința lui și îi sunt încredințate cheile de la porțile raiului, fiind mai mare decât cămările cerești.

În cadrul marilor sărbători, se crede că Sfântul Apostol Petru poate fi văzut, pentru un moment, fiind la masa împărătească cu Dumnezeu. Tot în tradiția populară, până la această dată, pentru a fi ogoarele ocolite de grindină, nu se scutură merii și perii. Cei rătăciți pe drumuri de pădure, în munte, sfântul îi călăuzește, pocnind din bici pentru a le lumina calea. În bătrâni se mai spune, dacă tună și fulgeră de prăznuirea sfinților, recoltele vor fi invadate de dăunători. Cei care sunt pistruiați, trebuie să se spele cu apă de la miez de noapte, pentru a nu se mai înmulții pistruii. În ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se merge la biserică cu coșuri încărcate cu lumânări, colaci, mere acrișoare, pere și busuioc, pentru spor și noroc în familie.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău