Sfinții zilei

Aducerea Moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Rugăciunea zilei

Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele. La tine cad strigând eu, nevrednicul: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv, ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul. Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească. Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei, Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat. Nu, Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele, nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine. Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu. Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește. Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit, n-am alergat la alt tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin. Nu lepăda, dar, rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne, Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria, Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin.

(Starețul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk, Îndrumar pentru spovedanie, editura Sophia, pp. 60-61)

Gândul zilei

,,De vreme ce ați gustat și ați văzut că bun este Domnul, apropiați-vă de El ’’-I Petru 2, 3-4

Știai că?

Spovedania reprezintă mărturisirea păcatelor noastre în fața lui Dumnezeu, prin intermediul părintelui duhovnic pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Sfaturile de luat în seamă înainte de aceasta sunt:

-Rugăciunea înainte și după spovedanie;

-Mărturisește tot ceea ce-ți frământă sufletul;

-Fii clar și concis;

-Spovedania este un nou început.

Pilda zilei

,,Caci faptul de a păcătui ne vine nouă fie dintr-o liberă alegere nestatornică (în bine), fie împotriva liberei noastre voințe, din lipsa atenției și a luării aminte. Sau mai curând, însușii păcatul este o lipsă a atenției sau cel puțin începutul lui. De aceea, neîndoielnic, suntem pedepsiți și pentru păcatele săvârșite fără de voie. ’’ Sfântul Ioan Damaschin

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău