Sfinții zilei

 †) Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiți în aceeași zi pentu că amândoi s-au săvârșit la Roma, din porunca împăratului Nero. Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar lui Pavel tăindu-i-se capul. Moaștele Sfinților Apostoli, potrivit Sinaxarului, au fost puse împreună. Tradiția a consemnat ziua de 29 iunie ca dată a martirajului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cercetările mai noi au stabilit cu o anume precizie că Petru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel a fost decapitat în anul 67. Sfinții Apostoli Petru si Pavel sunt autori de epistole incluse de Biserică între textele canonice ale Noului Testament (Pavel – 14; Petru – 2).

Sfantul Apostol Petru  a fost fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei s-a născut în Betsaida, o aşezare de la malul Mării Galileii. Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (piatră). După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Mărturisește în numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapădă de Hristos când El este prins spre a fi răstignit. După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. In ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane. Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și în ultima parte a vieții, la Roma

Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împotriva creștinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului i se arătă Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule, Saule de ce mă prigonești?”.  Se convertește și primește botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură.
Datorită faptului că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în temniță pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitorii  sistemului penitenciar din Romania.

Rugăciunea zilei

Rugăciune care se rosteşti de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine.

Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru. La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră.

Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slava cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru ca ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului. Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin.

Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru ca toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică. Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin!”

Gândul zilei

„O, fericită și binecuvântată pereche căreia i-au fost încredințate sufletele întregii lumi! Petru – începutul credinței drepte, marele arătător al tainelor sfinte ale Bisericii, sfătuitorul creștinilor, odorul puterilor cerești, apostolul prețuit al Domnului. Pavel – marele propovăduitor al adevărului, mândria lumii, omul venit din ceruri și îngerul de pe pământ, slava Bisericii, vulturul care zboară în înălțimi, alăuta Duhului, privighetoarea cu cântecul dulce și plin de grație, gura Stăpânului, slujitorul treaz al lui Hristos.”- Sfântul Ioan Gură de Aur

Știai că?

Sfinții Petru și Pavel au fost printre cei mai cunoscuți apostoli ai lui Iisus Hristos, care au răspândit creștinismul și au convins foarte mulți păgâni să creadă în Dumnezeu. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, cunoscută în popor și sub denumirea de SânPetru de Vară, este precedată de o perioadă de post, pentru pregătirea sufletească și pentru a primi binecuvântarea și harul Sfinților. Petru şi Pavel sunt consideraţi discipolii lui Iisus care au contribuit cel mai mult la răspândirea creştinismului în lume, prin urmare, au contribuit la formarea Bisericii Lui Hristos. Sfântul Apostol Petru patronează căldura şi ploaia și este patronul agriculturii şi răspunde de starea recoltelor, patronează căldura şi ploaia şi pedepseşte cu tunete şi grindină pe cei ce-l nesocotesc. Atunci când oamenii se îndepărtează de credinţă, SânPetru cheamă balaurii şi începe să pornească grindina asupra acestora, mărunţind-o, ca să nu-i pună pe oameni în mare pericol. SânPetru poate fi văzut de pământeni la miezul nopţii, când se deschide pentru o singură clipă cerul, stând la masa împărătească în dreapta lui Dumnezeu. SânPetru este cel mai cunoscut „sfânt” al Calendarului popular. Importanța sărbătorii este subliniată de postul care o precede, Postul lui Sânpetru, care, spre deosebire de Postul Paştelui, Postul Crăciunului şi Postul Sfintei Mari, are număr variabil de zile. Local, sărbătoarea era anunţată de anumite repere cosmice şi terestre: apariţia licuricilor, amuţitul cucului şi altele.

 Pilda zilei

Sfaturi pentru o cercetare deasă

Un tânăr monah mergea zilnic la părintele său duhovnic să ceară cuvânt de folos. La fiecare întâlnire, părintele îi împărtășea sfaturi din experiența sa duhovnicească. Din cauza faptului că multe din aceste sfaturi rămâneau neînțelese, tânărul monah decide să întrerupă întâlnirea zilnică cu părintele său. Într-o zi, părintele s-a întâlnit cu el în biserică și l-a întrebat de ce nu la mai vizitat. Tânărul i-a răspuns:

– Mintea mea este grea, motiv pentru care sfaturile pe care le primesc nu intră cu ușurință în ea. Îmi este rușine să te deranjez totdeauna pentru aceleași lucruri.

În urma acestui răspuns, părintele a luat o lumânare și a aprins-o de la candela din apropierea lor. Apoi l-a rugat pe tânăr să ia mai multe lumânări și să le aprindă pe toate de la acea candelă.

– S-a împuținat lumina candelei fiindcă ai aprins atâtea lumânări? , a întrebat părintele.

– Nu, a răspuns tânărul.

– Atunci află că nici eu nu am nimic de pierdut când răspund de mai multe ori. Vino la mine de fiecare dată când ai nevoie.

Tradiţii, Obiceiuri şi Superstiţii de Sfinţii Petru şi Pavel

*Potrivit tradiției vechi, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel toată lumea ar trebui să-și pună o dorință, deoarece acești doi sfinți îndeplinesc dorințele credincioșilor care au ținut post negru în această perioadă.

*În această zi se duc la biserica mere, zarzăre, coliva, colaci,  şi miere în faguri, și femeile trebuie să împartă pachete cu mâncare pentru a avea spor în casă. Despre cei care nu respectă această tradiție se spune că vor atrage în locuința lor toată sărăcia.

*În ziua sărbătorii, oamenii obişnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor morţi, sărbătoarea fiind cunoscută şi sub numele de Moşii de SânPetru. Astfel, femeile împart oale cu apă, pentru ca cei morţi să aibă ce bea pe lumea cealaltă, vase care se împodobesc deseori cu flori şi cireşe, lapte şi mâncare gătită.

*Tot în această zi, oamenii au voie să lucreaze, dar să nu toarcă, căci se crede că astfel se întorc colacii de la morţi.

*Pentru a fi ferit de cele rele, în ziua deSânPetru, poartă usturoi și pelin în buzunare. Mamele pregăteasc şi să dăruiasc talismane  pentru fiicele lor (o punguţă roşie în care se păstrează câte un căţel de usturoi şi frunze de pelin). Talismanul este purtat timp de trei zile pentru că fetele să fie apărate de farmece şi de iele, care le-ar fura norocul.

*Sfântul Petru este cunoscut și ca patronul agriculturii sau răspunzătorul de recolte. Acum este un bun prilej pentru gospodari să calce ceapa și usturoiul, pentru a avea roade din belșug. 

*O altă tradiție foarte veche spune că persoanele pistruiate trebuie neapărat să se spele pe față cu apă la miezul nopții, chiar când este sărbătoare, căci dacă nu se spală li se vor înmulți pistruii.

 

Sursa: Realitatea Spirituala

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău