Sfinții zilei

Sfântul Proroc Agheu; Sfânta Teofana împărăteasa.

Sfântul proroc Agheu este din seminția lui Levi, născut în Babilon pe vremea robiei evreilor. Încă fiind tânăr a venit din Babilon la Ierusalim și a prorocit cu Sfântul Proroc Zaharia, treizeci și șase de ani, mai înainte de întruparea Domnului Hristos cu patru sute șaptezeci de ani; și a prorocit Sfântul Proroc Agheu despre întoarcerea poporului din robie și a văzut în parte zidirea bisericii cea înnoită de Zorobabel, după întoarcerea din robia Babilonului. Apoi a răposat cu pace și s-a îngropat cu cinste, aproape de mormintele preoților, de vreme ce și el era din neamul preoțesc. El era pleșuv și bătrân, cu barba rotundă, cinstit și vestit întru faptă bună, era iubit și cinstit de toți, ca un proroc mare și preaslăvit. Iar numele lui se tâlcuiește praznic, sau cel ce prăznuiește.

Rugăciunea zilei

Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Înainte ca ispititorul să imprime un gând în mintea ta, anulează-l prin Rugăciunea lui Iisus! Nu îngădui gândului să te pătrundă! ” – Sfântul Iosif Isihastrul

Știai că?

Cărțile liturgice sau de ritual se numesc acele cărţi speciale care stau în serviciul Bisericii şi în care sunt cuprinse, după o anumită rânduiala, slujbele bisericeşti. Numele acestor cărţi diferă după felul slujbelor sfinte pe care le conţin. Pentru săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii şi a slujbei celor şapte Laude, preotul are în Sfântul Altar, Evanghelia, care stă pe Sfânta Masă, şi Liturghierul. Slujba Sfintelor Taine şi ierurgii se află în Molitfelnic sau Evhologhiu şi în Aghiazmatar. Pentru diferite rugăciuni ocazionale şi ierurgii este cartea numită Tedeum, precum şi Ceaslovul (Orologiul). Cărţile care nu pot lipsi de la strană sunt: Octoihul mic sau Catavasierul, Octoihul mare (care cuprinde toată slujba celor opt glasuri şi un Tipic, la sfârşit), Mineiele, Apostolul, Psaltirea, Triodul, Penticostarul, Ceaslovul mare şi Tipicul bisericesc. Aceste cărţi sunt compuse, unele, din texte luate din Sfânta Scriptură (Evanghelia, Apostolul, Psaltirea), iar celelalte sunt compuse de Sfinţii Părinţi ai Bisericii sau membrii săi (cuprinzând: rugăciuni, cântări şi imne liturgice).

Pilda zilei

Pastorul cel  iubitor

Din când în când, o oaie va naște un miel și îl va respinge. Există multe motive pentru care ea poate face acest lucru. Dacă mielul se întoarce la ea, mama poate chiar să dea cu piciorul săracului animal. Odată ce o oaie își respinge unul dintre miei, nu se va răzgândi niciodată. Acești miei mici își vor pleca capul atât de jos încât se pare că ceva nu este în regulă cu gâtul lor. Duhul lui este rupt … Acești miei sunt numiți „miei răniți” (orfani sau respinși). Dacă nu intervine ciobanul, acel miel va muri, respins și singur … 

Deci știi ce face păstorul?  Îl ia pe micuțul respins acasă, îl hrănește cu mâna și îl ține la căldură lângă foc. Îl înfășoară cu pături și îl va ține la piept, astfel încât cel respins să-i audă bătăile inimii …  Odată ce mielul este suficient de puternic, ciobanul îl va așeza înapoi pe câmp împreună cu restul turmei … Dar mielul acela nu va uita niciodată cum s-a îngrijit ciobanul de el când mama lui l-a respins …  Când ciobanul cheamă turma, ghiciți cine aleargă mai întâi la el? Așa este…… oile respinse. Ele cunosc vocea păstorului. Nu pentru că mielul respins iubește mai mult, ci pentru că știe intim cine îl iubește.  Nu pentru că este iubit mai mult, ci el crede asta pentru că a experimentat dragostea față în față …

______

Mulți dintre noi suntem mieii orfani, respinși și alungați. Dar Mântuitorului lISUS  HRISTOS este păstorul cel bun. Îi pasă de toate nevoile noastre și ne ține aproape de inima lui, astfel încât să-i putem auzi bătăile inimii. S-ar putea să fim alungați, dar DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS ESTE PĂSTORUL NOSTRU, el ne iubește profund … Dumnezeu să vă binecuvânteze !                                                                                             

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău