Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia

Duminica a XXIV-a după Rusalii; Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair) glas 4, voscr. 10

„În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, ÎI ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, și ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea Iisus și mulțimile îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de nici unul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toți tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu El au zis: Învățătorule, mulțimile Te îmbulzesc și Te strâmtorează, și Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din Mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea Lui, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El și cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai și se va izbăvi. Și, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeți; n-a murit, ci doarme. Și râdeau de El, știind că a murit. Iar El, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată; și a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”

În Duminica a XXIV-a după Rusalii avem cuvânt de învățătură din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie pilda ,,Învierea fiicei lui Iair”. Prin intermediul acesteia ni se prezintă două minuni, învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii care de doisprezece ani avea curgere de sânge. Trebuie să venim la Dumnezeu cu cererile noaste, cu necazurile și problemele și El ne va da rezolvare. Oricât de păcătoși suntem, noi suntem copii Lui și Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului ci îndreptarea lui. Prin intermediul acestor minuni, Isus ne demonstrează faptul că omul nu este creat pentru a zace în mormânt ci, pentru a viețui veșnic în iubirea absolută a Sfintei Treimi, întru Împărăția cerească. De asemenea este important să înțelegem că Hristos este aer, alinare, dragoste și vindecare. În ceea ce privește situația vindecării femeii, doar o atingere de Fiul lui Dumnezeu a fost de ajuns, un strop de credință în schimbul primirii harului vindecării. Învierea copilei a fost un exemplu ce ne demonstrează că alături de Hristos avem viață nemuritoare, sufletul alinat. Să credem în Puterea Cerească, să ne rugăm neîncetat și să nu ne pierdem speranța. Dumnezeu ne va da rezolvare și vindecare în problemele pe care le avem.

Să înălțăm rugăciunile și Dumnezeu să ne ocrotească, să ofere pace în lume. Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi păcătoșii!

Rugăciunea zilei

Doamne, Iisuse Hristoase, Veşnicule Împărat

„Doamne, Iisuse Hristoase, Veşnicule Împărat, Singurul Arhiereu adevărat Care pe cruce Te-ai adus pe Tine Însuţi lui Dumnezeu Tatăl spre ispăşire pentru păcatele lumii, şi în această slujire jertfelnică ne-ai dat ca sfântă hrană Trupul Tău cel nestricăcios şi preascumpul Tău Sânge ca băutură de-viaţă-dătătoare, fă-ne vrednici de aceste negrăite Taine, ca să ne facem părtaşi ai Firii Dumnezeieşti, scăpând de stricăciunea ce domneşte în lume prin plăcere. Rugămu-ne Ţie, Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte. Amin!”

Gândul zilei

„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub Har”- Romani 6:14

Știai că?

Îngerii din ceata stăpâniilor sunt cei care au mare putere și stăpânire asupra diavolului. Aceștia risipesc întunericul și îi izbăvesc pe oameni ca să nu cadă în păcate, în ispite.

Pilda zilei

Cei doi călugări

Se spune că odată, doi călugări au vrut să treacă peste un râu nu prea adânc, dar peste care nu se afla niciun pod. Pe mal, o tânără fată nu îndrăznea să se încumete în lupta cu apa. Văzând-o, unul dintre călugări a luat-o în braţe, a trecut-o pe celălalt mal, apoi şi-a văzut mai departe de drum. Cel de-al doilea călugăr nu i-a spus nimic, dar spre seară, când au ajuns, în sfârşit, între zidurile mânăstirii, a răbufnit:
– Cum este posibil să ridici în braţe o fată, când noi, călugării, nu avem voie nici măcar să le privim?
Liniştit, celălalt i-a răspuns:
– Eu am lăsat fata acolo, tu, însă, o mai porţi şi acum cu tine.

„Dumnezeu nu se uită la binele ce l-ai făcut şi la cum arată acest bine, ci la intenţia cu care l-ai făcut” – Sfântul Ioan Damaschin.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău