Sfinții zilei

Odovania praznicului Înălțării Domnului; †) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava  (Dezlegare la pește).

În Biserica Ortodoxă, este sărbătorită odovania praznicului Înălțării Domnului, adică se marchează momentul încheierii perioadei de sărbătorire a Înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pregătirea pentru următoarele praznice împăratești. Odovania praznicului Înălțării Domnului înseamnă încheierea sărbătorii Înălțării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar din această zi creștinii nu se mai salută cu formularea „Hristos S-a Înălțat”.

Sfântul Ioan de la Suceava este unul dintre cei mai cunoscuți și cinstiți sfinți din țara noastră, iar ziua cinstirii sale este un prilej deosebit de pelerinaj la Suceava unde se află sfintele sale moaște. Sfântul Ioan cel Nou s-a născut în cel de-al doisprezecelea secol în cetatea Trapezuntului, pe țărmul Mării Negre. Familia în care s-a născut i-a oferit o educație bună și o creștere evlavioasă. Crescând, Ioan a devenit negustor, moștenind probabil aceasta din familie, semn că se trăgea dintr-o casă înstărită. În anul 1330, Ioan a plecat într-o călătorie legată de meseria sa spre Cetatea Albă, în părțile de sud-est ale țării noastre. Pe corabie a intrat în dispute legate de dreapta credință cu proprietarul corabiei. Acesta din urmă nu era ortodox. Ca să se răzbune pe Ioan, atunci când au ajuns la Cetatea Albă, i-a spus dregătorului tătar al cetății că Ioan voia să treacă la credința tătărască. Desigur tătarul s-a bucurat și l-a chemat pe Ioan felicitându-l. Sfântul Ioan, înțelegând că a fost trădat nu s-a speriat, ci a început să mărturisească credința ortodoxă, explicând că este cu neputință să se lepede de Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Mai mult, prin cuvinte pline de înțelepciune a început să explice acelora de ce ar trebui ei înșiși să vină la cunoașterea adevărului creștin. Văzând dregătorul tătar îndrăzneala Sfântului Ioan, s-a mâniat, a poruncit să fie dezbrăcat și bătut cu toiege noduroase până ce aproape l-au ucis. Aflat în acele dureri Sfântul Ioan a mulțumit Tatălui ceresc spunând: Mulțumesc Ție, Stăpâne Dumnezeule, că m-ai învrednicit a mă spăla cu sângele meu și a mă face curat de păcatele mele, care din neputință omenească mi s-au întâmplat a le păcătui înaintea Ta, după Sfântul Botez. Torturile au continuat și în cele din urmă l-au legat pe Ioan de un cal care a început a goni și a-i sfârteca trupul. În cele din urmă Ioan a fost decapitat. Creștinii, după rânduială de sus, au luat trupul Sfântului Ioan și l-au îngropat cu cinste lângă Biserica lor. La mormântul său au început să se săvârșească multe minuni. Pentru că devenise vestit și în locurile noastre, domnitorul Alexandru cel Bun, cu binecuvântarea mitropolitului de atunci Iosif, a adus moaștele sfântului mare mucenic Ioan cel Nou în cetatea Sucevei. Au fost depuse mai întâi în biserica Mirăuților, fiind mutate mai apoi în noua catedrală ctitorită de domnitorii Bogdan al III-le și fiul său Ștefăniță. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava este la fel de iubit și astăzi când zeci de mii de pelerini își îndreaptă pașii spre el și cer rugăciunile și mijlocirile sale înaintea Bunului Dumnezeu.

 Rugăciunea zilei

Rugaciune catre Domnul Nostru Isus Hristos

„Doamne Isuse Hristoase Tu Cel Ce Esti Fiul Lui Dumnezeu Tatăl Impăratul Impăraților și Domnul Domnilor și Mântuitorul nostru Doamne Iisuse Hristoase stau acum în genunchi și la Tine mă rog Doamne căci sunt un păcătos și un nenorocit și am greșit Doamne iartămă pe mine păcătosul și Indrumă pașii mei către calea Ta Cea Dreaptă ,și ajutămă Doamne Isuse Hristoase Sprijinitorule căci fără Tine sunt pierdut ,Doamne stau acum și mă rog la Tine și Iți aduc mulțumire prin sfintele mele rugăciuni ,Iți mulțumesc Doamne Iisuse Hristoase că Mi-ai dăruit viață ,Iți mulțumesc că Ai venit pe pământ și Ți-ai dat viața pentru mine păcătosul și nenorocitul, o Doamne nu meritam ,dar eu Iți încredințez inima și sufletul meu doamne ,Veghiază asupra mea Doamne zi și noapte și mă ferește de cele rele și de cel viclean nu mă lăsa pradă ispitelor ,Veghează Doamne asupra mea și asupra sufletului meu ,Sprijinitorule. Amin!”

Gândul zilei

“Dacă noi n-am avea neajunsuri n-am simţi o aşa mare plăcere de a le observa la alţii. Nu căuta să cunoşti faptele altora; se vor găsi şi în tine multe din faptele de care bănuieşti pe aproapele tău” –  Sfântul Nil Sinaitul.

Știai că?

Zilele în care sunt menționate dezlegările se regăsesc în calendarul Creștin-Ortodox în apropierea sau în cadrul unor sărbători importante, a posturi. Astfel regăsim diferite dezlegări: ,,dezlegare la pește”, ,,dezlegare la ulei și vin”, ,,dezlegare la brânză, lapte, ouă”. Dezlegările la alimente se mai obțin cu binecuvântarea duhovnicului, ce le mai acordă persoanelor cu probleme de sănătate, bătrânilor sau gravidelor. În astfel de zile, creștinii pot servii alimentele care conțin cele menționate, ce în alte zile de post nu ar fi fost posibil.

Pilda zilei

Puterea exemplului

O furtună puternică se abătuse asupra mării. Vântul sufla cu putere, răscolind suprafaţa şi producând curenți care ajungeau în adâncuri şi smulgeau din loc viețuitoarele marine, purtându-le la zeci de metri de țărm. Dimineaţă, furtuna se potoli, apa se domoli şi se retrase, dar plaja era o imensă întindere de noroi, pe care se zvârcoleau, în agonie, mii de stele marine, aproape nemişcate, care trăgeau să moară. În mulţimea adunată acolo, un copil, însoțit de tatăl său, privea cu ochii trişti micuțele steluţe de mare. Brusc, se desprinse din mâna tatălui său, alergă spre ele şi, luând câte una pe rând, începu să le arunce în mare. Un om, văzându-l, strigă către el: – Dar ce faci, copile?!                                                                                                                                                                                          – Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor muri toate pe plajă, răspunse copilul, fără a se opri.  – Dar pe plaja asta sunt mii şi mii de stele de mare. Cu siguranţă nu ai să poți să le salvezi pe toate. Sunt prea.multe, îi strigă bărbatul. Nu poți schimba lucrurile!  Copilul zâmbi, se aplecă iar şi mai culese o stea de mare. Aruncând-o în mare, răspunse: – lată, am schimbat lucrurile pentru aceasta!

Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se aplecă, îşi scoase pantofii şi şosetele, coborî şi el pe plajă și începu să adune stelele de mare şi să le arunce în apă. După un timp, coborâră încă două fete, şi începură şi ele să arunce stelele marine în apă. Apoi, alte sute de oameni făcură acelaşi lucru. În felul acesta, le salvară pe toate. Pentru ca lumea să se schimbe, ar fi suficient ca cineva, chiar şi un copil, să aibă îndrăzneala de a începe.                                                                                                                          

Pentru noi creștinii, stele de mare sunt rugăciunile pentru semeni, pentru lumea-ntreagă. Putem participa la durerea lumii rugându-ne unii pentru alții. Numai în comunitate și comuniune putem fi creștini cu adevărat și mila cea mai mare pe care o putem face oricare dintre noi, bogați sau săraci și oricum am fi este să fim uniți în rugăciune. 

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău