Sfinții zilei Sfântul Cuvios Auxentie, Maron și Avraam. Rugăciunea zilei Rugăciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinților „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îngrădește-mă cu sfinții Tăi îngeri, cu rugăciunile Atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu puterea Cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, a sfântului mai mare voievod al lui Dumnezeu, Mihail, și a tuturor celorlalte Cerești și netrupești puteri, ale sfântului proroc, Înainte-Mergător și Botezător al Domnului, Ioan, ale sfântului apostol și evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, a sfințitului mucenic Ciprian și ale sfintei mucenițe Iustina, a sfinților ierarhi Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, Leon, episcopul Cataniei, Nichita al Novgorodului, Ioasaf al Belgorodului, Mitrofan al Voronejului, a cuvioșilor Zosima și Savatie de la Solovat, Serafim din Sarov, făcătorul de minuni, a sfintelor mucenice Elpis, Pistis și Agapi și maicii lor Sofia, a sfântului mucenic Trifon, a sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și a tuturor sfinților Tăi: ajută-mi mie, nevrednicului robului Tău (numele), izbăvește-mă de toate bântuirile vrăjmașului, de tot răul, vrăjitoria, farmecul și de oamenii cei vicleni, ca să nu-mi poată pricinui vreun rău. Doamne, cu lumina strălucirii Tale păzește-mă dimineața, și la amiazăzi, și seara, și când merg spre somn, și cu puterea harului Tău abate și depărtează toată reaua păgânătate, care din insuflarea diavolului se lucrează. Întoarce iarăși întru cele mai dedesubt tot răul care se uneltește și se lucrează, că a Ta este împărăția, și puterea, și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin!” Gândul zilei „Nu sunt, oare, toate virtuțile egale? Sfânta Scriptură ne spune că Avraam era iubitor de străini și Dumnezeu era cu el. Ilie iubea liniștea și Dumnezeu era cu el. Iar David era smerit și Dumnezeu era cu el. Deci, ceea ce vezi că vrea sufletul tău după Dumnezeu, aceea fă și ține inima trează.”- Avva Nisterie cel Mare Știai că? Aleluiarion se numesc stihurile din psalmi care sunt prevăzute a se cânta după citirea pericopelor din Apostol. Odinioară, psalmii se cântau în întregime şi erau însoţiţi de refrenul „Aleluia“ care înseamnă: „Lăudaţi pe Domnul!“, refren cântat de popor după fiecare stih sau verset al psalmului, în cântările sinagogice. Din aceşti psalmi s-au păstrat azi doar un stih sau două. Când aceste stihuri preced pericopa din Apostol, poartă numele de prochimen (adică aşezat înainte); aceste stihuri rămase din psalmii aleluiatici (psalmi care se cântau în întregime şi erau urmaţi de Aleluia şi rânduite a se cânta după Apostol), se numesc aleluiarion. De fapt aceste stihuri, deşi sunt scrise în Apostol, nici nu se mai pun după citirea Apostolului şi în locul lor se cântă doar aleluia (de 3 ori). Pilda zilei Cine-i drept înaintea Domnului? Demult, un om l-a întrebat pe un bătrân călugăr: – Părinte, cine-i drept înaintea lui Dumnezeu? Am auzit povestindu-se despre o mare minune: un om care putea să zboare, să se înalţe singur în văzduh. Este acesta semn că-i drept înaintea lui Dumnezeu, asemenea sfinţilor? – Nu, fiule, nici vorbă! – Dar am auzit povestindu-se şi despre un om ce putea să meargă pe apă. Este acesta drept înaintea lui Dumnezeu? – Nici acesta. – Dar atunci, cine este drept? – Este cel ce-şi duce viaţa liniştit, în credinţă şi în frică de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să zburăm, atunci ne-ar fi dat aripi. Rostul nostru este de a fi buni creştini. Pentru a fi sfânt nu trebuie să te înalţi în văzduh cu trupul; doar sufletul să ţi se înalţe spre cer prin rugăciuni şi fapte bune. Nici nu trebuie să mergi pe ape; dar sufletul tău să rămână mereu deasupra păcatelor şi nu să se afunde în ele. Doar aşa, cu un suflet curat, poţi avea o viaţă curată. Doar aşa te poţi chema bun creştin şi poţi spera în mântuire. Cel drept se va cunoaşte, astfel, după viaţa sa liniştită şi după traiul cumpătat. Iar acel om va fi drept şi înaintea oamenilor, şi înaintea lui Dumnezeu. “Îi cinstim pe sfinţi, imitându-i. “, a spus Sfântul Ioan Gură de Aur

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău