Sfinții zilei  

Sfinții Sfințiți Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi

„Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viață duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le. Că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Blândețea înseamnă a nu vătăma pe cineva nici prin cuvânt, nici prin faptă, ci a câștiga inima fiecăruia!”- Părintele Serafim Alexiev

Știai că?

Heruvimii sunt îngerii cei ce stau înaintea Domnului, înțelepți și care sunt înfățișați cu mulți ochi. În limba evreiască cuvântul ,,heruvim”semnifică ,,revărsare de înțelepciune” și „multă înțelegere”. Aceștia strălucesc în lumina cunoștinței și a înțelegerii prin tainele lui Dumnezeu. Prin ajutorul acestor îngeri se revarsă de înțelepciunea de sus ce se dă ochilor sufletești prin cunoștința Tatălui ceresc.

Pilda zilei

Flacăra cea sfântă 

Un om auzi odată că într-un loc îndepărtat arde o flacără sfântă. Porni la drum pentru a aduce acasă această luminiţă. Se gândi că cine are acea lumină va trăi şi va fi fericit. Acum se afla deja pe drumul retur. Grija lui cea mare era ca flacăra să nu se stingă. Pe drum se întâlni cu unul căruia îi era frig, pentru că nu avea foc. Acesta îl rugă să-i dea să aprindă focul de la flacăra sa. Iniţial nu voia, căci, se gândea el, această flacără sfântă nu se potriveşte cu un lucru aşa de lumesc. Apoi însă îi dădu. Continuându-şi drumul, deodată se ivi o puternică furtună care, în ciuda opoziţiei sale, îi stinse flacăra. Atunci îşi aminti de cel căruia îi dăduse să-şi aprindă focul. Dacă ar fi trebuit să meargă din nou în acel loc îndepărtat, dar sfânt, nu ar mai fi putut pentru că ar fi trebuit să treacă din nou peste mări şi munţi. Dar până la acel om, pe care l-a ajutat, a putut să se întoarcă.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău