Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfântul Cuvios Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej. Duminica a XVIII-a după Rusalii; Ap.2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5,11(Pescuirea minunată); glas 6, voscr.4.

„Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi, şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi.

Şi răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.” (Luca V, 1-11)

În Duminica a XVIII-a după Rusalii, avem cuvânt de învățătură din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, pilda Pescuirea minunată. Observăm cum Dumnezeu vine mereu la momentul potrivit, nici mai devreme, nici mai târziu întrucât, Simon și cei dimpreună cu el, toți cei ce pescuiau au fost mâhniți de faptul că mrejele erau goale și pești nu erau. Dar, la cuvântul Domnului Isus, aruncând plasele în apă, au strâns două corăbii pline de pești, atât de pline încât nu mai aveau mult până să se afunde. Nu trebuie să ne temem de Dumnezeu atunci când avem o supărare, când avem nevoie de ceva ci, să avem nădejdea și răbdarea în Acesta. Să nu uităm binele ce ne-a fost făcut și la rândul nostru să facem bine semenilor noștri aflați la vremuri grele, la disperare. Să nu uităm să mulțumim pentru tot ceea ce primim. Să avem încredere în Dumnezeu, în orice situație, mai ales când răspunsul Acestuia este <<Așteaptă!>>, cu alte cuvinte răbdare, răbdare, răbdare. Să avem neîncetată rugăciune în suflet și în gând către Împărăția Cerească. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Rugăciunea zilei

Rugăciunea către Sfântul Apostol Bartolomeu

„O, mărite Sfinte Apostol Bartolomeu, Isus te-a numit persoană fără ascunzișuri și tu ai aflat prin acest cuvânt că el era Fiul lui Dumnezeu și Regele Israelului.
Obține pentru noi harul de a fi întotdeauna corecți și nevinovați precum porumbeii. Fă-ne să recunoaștem semnele timpurilor, care să ne ducă la Isus pe pământ și la timpul potrivit ne va uni cu El pentru totdeauna în rai. Amin!”

Gândul zilei

„Când devenim cu adevărat conștienți de darurile lui Dumnezeu, nu mai avem timp să cerem nimic. Ne continuăm drumul și spunem mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!”- Maica Gavrilia Papaiannis.

Știai că?

Liturghia catehumenilor sau a celor chemați la botez reprezintă prima parte din Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie întrucât, încă din cele mai vechi timpuri cei ce participau la slujbele religioase erau încă nebotezați. Slujba începe, în Altar, în fața Sfintei Mese, când preotul rostește: „Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor” și se încheie cu: „ectenia celor chemaţi”

Pilda zilei

Sfânta Biserică

„Dorind să-l contrazică, un necredincios îi spuse unui creştin:
– Voi, creştinii, spuneţi că Dumnezeu este oriunde. Dacă este aşa, de ce te mai duci la Biserică, să asculţi predica, când oricum Îl vedem peste tot.
– Aşa este, pe Dumnezeu, cei cu credinţă Îl văd peste tot şi prin toate, însă priveşte! Chiar dacă aerul este încărcat pretutindeni cu vapori de apă, aceştia nu-ţi astâmpără setea şi, de aceea, mergi la fântână. La fel şi noi, creştinii, mergem la Biserică aşa cum tu mergi la fântână. Tu îţi astâmperi setea trupului cu apa proaspătă şi rece a fântânii, noi ne astâmpărăm setea sufletului cu apa dătătoare de viaţă veşnică: Cuvântul lui Dumnezeu.”-„Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor” (Sfântul Nicodim)

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău