Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Proroc Moise; Sfântul Mucenic Petroniu

Duminica a XII-a după Rusalii; Ap. 1, Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul Bogat); glas 3, voscr. 1

În Duminica a XII-a după Rusalii, avem cuvânt de învățătură din Sfânta Evanghelie, pilda tânărului bogat. În această duminică, aflăm despre întâlnirea dintre un tânăr înstărit și Mântuitorul Isus. Acest bărbat, bogat, evlavios și moral, accentuează faptul că, bunurile materiale limitate, avuția și banii nu pot asigura și nici înlocui pacea sufletească, împlinirea și nici arvuna veșnicei vieți. Chiar dacă acesta era înstărit, devotat, era mai ales zgârcit. Bogatul în adâncul sufletului nu era darnic, ci zgârcit și mult prea mult afundat în bunurile trecătoare. Domnul Isus i-a spus acestuia că va fi desăvârșit numai când va deveni darnic și milostiv. Din această pildă trebuie să luăm seamă, să nu ne afundăm și nici să ne ghidăm după lucruri deșarte, bunuri materiale. Să ne ajutăm semenii, care sunt în suferință sau au lipsuri. Să le dăruim semenilor noștri din puținul pe care îl avem. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin!”

Gândul zilei

„Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine!”- Romani 12, 9

Știai că?

Anteriul reprezintă o haină lungă purtată în vechime de preoții ortodocși. Aceasta era îmbrăcată în diferite momente liturgice sau în afara acestora. Era de diferite culori, în funcție de momentul în care era folosită. Cel mai adesea avea culoare neagră, cu diferite modele modeste în zona gulerului și a mânecilor.

Pilda zilei

Binecuvântarea dărniciei și paguba zgârceniei

Într-un sat trăia un om foarte sărac ce avea mulți copii.
El a plecat să-și câștige pâinea în alt sat din apropiere.
După o săptămână de lucru, a primit drept plată pentru munca lui un sac de grâu.
S-a bucurat bietul om, căci șapte guri flămânde îl așteptau acasă. Cu sacul în spinare, pentru a nu cheltui nimic cu transportul lui, mergea săracul pe arșița dogoritoare, suflând din greu. Obosit, s-a oprit la marginea drumului, la umbra unui copac.
Deodată, a văzut venind prin praful șoselei o trăsură frumoasă trasă de patru cai. În lumina soarelui, hanurile telegarilor și hainele vizitiului sclipeau de-ți luau ochii. Un domn, îmbrăcat în haine scumpe, ședea în fața trăsurii.
Săracul, orbit de atâta frumusețe și bogăție, privea uimit și nu-și veni să creadă când trăsura se opri în dreptul lui; iar bogatul, întinzând mâna, îi spune:
– Dă-mi și tu ceva!
– Dar eu sunt sărac, domnule, nu am nimic de dat.
– Dă-mi și tu ceva! A vorbit din nou bogatul.
Săracul l-a privit îngândurat.
– Dă-mi și tu ceva! cerut a treia oară, străinul.
Pentru a scăpa de el, nevoiașul a dezlegat sacul și luând cu zgârcenie un bob, l-a întins, zicându-i:
– Iată ține o fărâmă din pâinea copiilor mei.
Bogatul primi bobul și făcu semn vizitiului să meargă înainte. Porni cu povara pe umeri și săracul.
Ajuns acasă, a răsturnat boabele din sac pentru a le trimite la moară. Dar mare a fost mirarea tuturor când văzură strălucind în grămada răsturnată, un grăunte de aur.
Acum se făcu lumină în mintea omului și pricepu că darul lui – bobul de grâu – îi fusese întors înmiit, prin trimisul lui Dumnezeu.
– O! De-aș fi fost mai darnic, cât de multe boabe de aur aș fi avut acum! De ce nu am dat un pumn măcar?

La vremea cernerii vieții noastre se va pune în balanță și ceea ce puteam să facem și n-am făcut, de câte ori puteam să ajutăm și ne-am lenevit. Vom răspunde pentru nepăsare, pentru indiferența față de aproapele care este la strâmtorare și la necaz. Duhul de jertfă, buna înțelegere față de semenii noștri, ajutorul, rugăciunea pentru ei, toate vor fi boabe de grâu din aur curat și lămurit în traista faptelor noastre bune.
Astăzi lumea, mai mult ca oricând, are nevoie de căință, de înțelegere, de compătimire și de modele demne de urmat.
Ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm alături de cei fericiți, să plângem alături de cei necăjiți, dar să ne rugăm cu lacrimi fierbinți pentru noi înșine și pentru întreaga lume rătăcită! Amin!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău