Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei  

Sfântul Mucenic Longhin Sutașul. Duminica a 21-a după Rusalii ( a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8.5-15 (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Isus); glas 1, voscr.7.

În Duminica a XXI- a după Rusalii, Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie ne prezintă Pilda Semănătorului. Domnul nostru Isus Hristos a semănat, propovăduirea învățăturii Sale cu sămânța pe care o seamănă plugarul. După cum plugarul, deschizând mâna sa, aruncă sămânța pe pământ, tot așa și propovăduirorul Evangheliei, deschizând gura sa, împrăștie învățătura în urechile ascultătorilor. Sămânța nu rodește, sau rodește după felul pământului în care se seamănă. Dacă sămânța va cădea pe drum, se va pierde cu totul, iar în pământ pietros își va arăta lăstarul, dar după puțin timp se va usca. În pământ spinos va răsării, dar va fii înăbușită de spini. Numai în pământul cel bun semănându-se, va rodii însutit. Învățătura lui Dumnezeu, propovăduindu-se, nu se lipsește de cei fără de minte și de înțelegere, iar în cei care au inimile împietrite, ea nu rămâne multă vreme. Pe cei care sunt cuprinși de multe griji și pe cei iubitori de dezmierdări, învățătura Dumnezeiască îi îndeamnă la fapte bune, dar îndemnul rămâne pe loc. Numai în cei care au inimă bună rodesc, din destul, roadele credinței și ale faptelor bune. Roadele semințelor pământești hrănesc trupul. Roadele învățăturii dumnezeiești, mântuiesc sufletul. Toți avem urechi trupești, dar nu toți avem, în același timp și urechi sufletești. Prin urechile trupești auzim cum aud și dobitoacele cele necuvântătoare, dar, prin cele sufletești, înțelegem ca niște făpturi cuvântătoare, gândindu-ne la cele ce ni se vorbesc. Iar Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne vorbește aici nouă despre urechile cele sufletești, prin care, cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și înțelege voia Lui cea sfântă și o săvârșește, se mântuiește . Să  rugăm așadar pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească pe noi toți de darul celor mai curați ochi sufletești și al celor mai bune urechi duhovnicești, ca să putem înțelege totdeauna cuvântul Său din Sfânta Evanghelie și să-l putem păstra în inimile noastre toată viața ca pe o sămânță roditoare de îmbelșugate fapte bune și bineplăcute lui Dumnezeu, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea: Tatălui și Fiului Și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea zilei

Rugăciunea Sfântului Tihon din Zadonsk

“Fiul lui Dumnezeu, Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai arătat pe pământ în trupul nostru smerit și ai semănat bună sămânță a credinței în țarina acestei lumi, îngrădește inima mea cu frica Ta, ca nu cândva, venind vicleanul, să răpească sămânța cuvântului Tău cea semănată întru mine și curățește inima mea de spinii întristării, amăgirii, bogăției și oricărei deșertăciuni a veacului acestuia, și o fă pământ bun de primirea dumnezeiescului Tău cuvânt, ca să fac rodul credinței și să am parte cu aleșii Tăi, care aduc Ție rod unul o sută, unul șaizeci, altul treizeci – că bine ești cuvântat dimpreună cu Tatăl și cu Sfântul Tău Duh în veci! Amin“.

Gândul zilei

„Să nu vă îndoiţi că Maica Domnului, auzind plânsul vostru îndurerat, va veni la voi, vă va şterge lacrimile, vă va alina suferinţele şi vă va izbăvi de primejdie, de pieire, de întristarea cea rea şi de deznădejde. Şi să credeţi că, îndată ce o veţi chema, ea va veni la voi şi va veni cu ajutor, cu mângâiere, cu uşurare şi cu mântuire! Numai s-o chemaţi, numai să-i spuneţi cu lacrimi, cu nădejde, cu credinţă: „nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde, decât numai pe tine, Stăpână! Tu ne ajută nouă, că întru tine nădăjduim şi întru tine ne lăudăm, căci robii tăi suntem, să nu ne ruşinăm!” – Arhimandrit Chiril Pavlov

Știai că? 

Pistornic este un obiect de cult creștin, în diferite zone se cunoaște sub denumirea de pecetar, prescunicer. Acesta este reprezentat printr-o cruce mică de lemn, care are în partea inferioară o pecete (ștampilă) cu însemnele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Inițialele IS, HS, NI, KA ce înseamnă Iisus Hristos biruitorul/învingătorul morții. Punerea acestor semne pe prescură (pâine mică preparată special pentru evenimente religioase) este un gest ritualic și implică atât persoana care o pregătește, cât și modul de preparare a aluatului. Făina este cea mai curată, iar apa trebuie să fie neîncepută, adică luată de la izvor sau de la fântână la prima oră a dimineții. Coca trebuie frământată de o femeie curată trupește și sufletește, de preferință de către cea mai în vârstă din gospodărie. După ce aluatul are o formă (pâinică rotundă, cruce, colac împletit) femeia apasă cu pecetea pe centru pâinii sau în patru locuri, în așa fel încât să formeze o cruce. În timpul acesta ea spune rugăciunea Tată Nostru sau simplu Doamne miluiește!, făcând semnul crucii după fiecare. Pâinea astfel închinată și însemnată se transformă în prescură, după care este dusă la biserică, unde se sfințește. Până nu demult, pristolnicul era păstrat în vechea ladă de zestre, înfășurat cu grijă într-o învelitoare de pânză de bumbac sau in.
Pristolnicul putea să prezinte în partea superioară, în locul crucii, și o rozetă, simbol al soarelui, implicit a lui Iisus Hristos. Materialul din care era confecționat era lemnul, mai rar din ceramică, piatră sau os.


Pilda zilei

Să nu ucizi!

O profesoară la ora de religie discuta cele zece porunci cu copii de şase ani.
Le explica ce înseamnă să “cinsteşti pe Mama şi pe Tatăl tău”.
Apoi îi întrebă:
– Există vreo poruncă făcută special să ne înveţe cum să ne purtăm cu fraţii şi cu surorile noastre?
Fără şovăire, un băieţel (cel mai mare dintre fraţi, în familia lui) răspunse:
– Să nu ucizi! Să nu ucizi cu vorba, cu ranchiuna, cu invidia, cu osândirea… (în afară de uciderea cu fapta!).

Câtă dreptate are acest copil, care a surprins esența lucrurilor dându-și seama în câte feluri putem ucide pe aproapele nostru! Întotdeauna avem de învățat de la copiii noștri câte ceva. Agerimea minții lor și curăția sufletească le dă uneori posibilitatea să surprindă momente ale vieții cu mai mult discernământ decât adulții!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău