Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul și Dreptul Evdochim; Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea (lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

În Duminica a VII- a după Rusalii ni se vorbește despre minunile lui Dumnezeu și ale Sfinților. Cum ni se spune la slujba aghiasmei mari „Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.” Evanghelia de astăzi ne prezintă două din minunile săvârșite de Isus Hristos și anume vindecarea a doi orbi și a unui demonizat și mut.

Este o diferență între minunile săvârșite de Dumnezeu și cele ale Sfinților. Deosebirile minunilor Lui, față de cele ale sfinților sunt:  Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, a făcut minuni mari direct asupra lumii Sale. Dumnezeu a făcut minuni mărite și înfricoșate, care nu s-au mai săvârșit în tot pământul și neamul, cum spune Ieșirea 14, 20. Și prin cadrul Legii Harului s-au făcut multe minuni. În Ioan 5,17 ni se expune că puterea Lui Isus Hristos este asemenea Tatălui și lucrarea Lui este împreună cu a Tatălui. Sfinții au săvârșit minuni prin darul puteri de la Duhul Sfânt. Există această diferență deoarece, sfinții nu au făcut minuni asupra întregii lumi, în mod direct cum a făcut și face   pururi. Acest lucru s-a putut numai prin mult post și rugăciune.

Isus a făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, pe când sfinții au săvârșit numai prin darul și puterea dată de Dumnezeu. Căci sfinții au făcut minuni numai la porunca lui Dumnezeu. Printre sfinții care au făcut minuni se numără Sfântul Proroc Isaia, Sfântul Proroc Elisei, Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Pavel cel simplu si mulți alți. Aceste minuni s-au făcut când și unde a binevoit Dumnezeu. Sfinții au făcut minuni pentru a arăta puterea lui Dumnezeu. Scopul acestor minuni sunt preamărirea numelui Domnului în cer și pe pământ, întărirea și apărarea dreptei credințe în lume, călăuzirea și mântuirea oamenilor și izgonirea răului dintre noi. Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor, iar minunile sunt semnul puteri și iubiri Sale. S-au făcut minuni, se fac și se vor face în continuare și nu vor înceta niciodată. Cele mai mari două minuni ale lui Dumnezeu sunt: creearea lumii văzute și nevăzute din nimic, numai prin cuvânt și Înnoirea lumii prin întruparea, nașterea Domnului din Fecioara Maria și Învierea Lui din morți, ce nu pot fi înțelese de noi oameni.

Să luăm aminte în a ne ruga cu credință având drept pildă Evanghelia de astăzi.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea care se citește în fiecare post

„Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Dacă nu este iubire, totul este chin!”- Cuviosul Siluan Athonitul

Știai că?

Penticostarul reprezintă o perioadă liturgică a anului bisericesc care începe din ziua Paștilor și până în Duminica Tuturor Sfinților. De asemenea, este o carte liturgică ce conține cântările din cele 8 săptămâni a respectivei perioade. Aceasta a fost compusă de către Sfântul Iosif Studitul, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Pilda zilei

O fărâmă din inima ta

Un tânăr monah a întrebat un pustnic înţelept:
– Care este taina înţelegerii cu toţi oamenii?
Bătrânul pustnic l-a privit îndelung, s-a gândit o vreme în tăcere şi i-a răspuns:
– Să dăruieşti ceva, fiecărui om întâlnit în cale.
– Să dau de pomană?
– Să dăruieşti un zâmbet, o vorbă bună, o pâine…iubire, compasiune, înţelegere…, adică o fărâmă din inima ta!

Deşi nu ştim, avem ceva de dăruit fiecărui om.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău