Sfinții zilei

† Sfântul  și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul.

   Sfântul  și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul s-a născut cu aproximativ 800 de ani înainte de Hristos, a viețuit în Seminția preoțească a lui Aron, în pământul Arabiei, în cetatea Tesvi,  de unde îi vine și numele Tesviteanul. Când s-a născut  pruncul  Ilie, tatăl său Savoc a văzut îngerii lui Dumnezeu ce stăteau în jurul copilului și îl înfășau cu foc, de atunci a preînchipuit caracterul de foc. Și-a petrecut anii tinereții în cugetării Dumnezeești și în rugăciune, retrăgându-se în pustie și rugându-se. Sfântul a fost trimis de Dumnezeu să vestească regelui Ahab despre anii de secetă aspră, astfel încât nu a mai plouat timp de trei ani și jumătate. Domnul a pogorât foc din cer și a mistuit jertfa lui Ilie, pentru a arăta că sfântul slujește cu adevărat lui Dumnezeu. Printre minunile sale se numără și înmulțirea  făinei și a  undelemnului din ulceorul  văduvei din Sarepta Sidonului și l-a înviat pe fiul ei.  El a grăit cu Dumnezeu, și a auzit glasul Lui în adierea de vânt lin din Muntele Horeb, care a fost după vijelie năprasnică, după cutremur și foc. Sfântul Proroc Ilie a uns proroc în locul lui pe Elisei, cerându-i-se așa de către Domnul, atunci a despărțit Iordanul cu cojocul lui.  El a fost răpit la ceruri într-un car de foc tras de cai de foc. Sa arătat pe Muntele Thabor, împreună cu Moise, stând de o parte și de alta a Domnului Iisus Hristos, și grăind cu El, la Schimbarea la Față a Lui. Iar la sfârșitul lumii, Ilie va veni din nou, spre a pune capăt puterii lui Antihrist (Apocalipsa 11).

Rugăciunea zilei

Rugăciune la vreme de secetă şi foamete

 „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea ne­vred­nicului robului Tău. Întoarce-Ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorî cu foame şi cu sete pe noi, oamenii, şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre; ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Gândul zilei

„Dumnezeu în care spui că nu crezi, crede El în tine!”- Nicolae Steinhardt

Știai că?

Ceaslovul sau Cartea Orelor, cum mai este denumită, conține rânduiala slujbelor zilnice care se desfășoară în Biserica Ortodoxă. Aceasta este cartea de bază a cantorului și a citețului. Sunt mai multe variante a Cărții Orelor dar, cea mai cuprinzătoare este Ceaslovul Mare care cuprinde o listă cu sfinții prăznuiți în timpul anului și diferite rugăciuni folositoare de suflet.

Pilda zilei

Lumina soarelui, Lumina Lui

„Într-o seară, un copil l-a întrebat pe părintele său:
– Tată, spune-mi, te rog, cum se face că unii oameni sunt buni şi alţii răi. De ce nu-s toţi la fel?
– E, băiatul meu, vezi tu, toţi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Şi aşa cum Dumnezeu ne iubeşte pe toţi, la fel trebuie şi noi să ne iubim unii pe alţii, fiindcă dragostea Domnului este ca şi lumina soarelui. Nu ne luminează şi ne încălzeşte soarele pe noi toţi, buni şi răi laolaltă? Nu?
Sufletele noastre ar trebui să fie pline de bunătate şi iubire. Dar, vezi tu, păcatele fiecăruia sunt asemenea norilor ce nu lasă razele binefăcătoare ale soarelui să treacă. Păcatele sunt norii ce ne întunecă sufletul. Cu cât ai mai multe păcate, cu atât sufletul tău este mai întunecat şi lumina dragostei lui Dumnezeu nu-ţi poate pătrunde în inimă.
Sufletul omului este bucăţica de cer pe care fiecare o poartă în el. Pe acest cer trebuie să strălucească Soarele iubirii – Dumnezeu. Fiul meu, să te fereşti de păcate, căci acestea se adună şi îţi întunecă viaţa, te fac rău şi egoist. Cel ce-şi păstrează, însă, sufletul curat, se bucură mereu de dragostea Domnului, de linişte şi fericire.”

“Nimic nu este atât de firesc pentru noi ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii”.

*În tradiția populară, în ziua de Sfântul Ilie, femeile duc busuioc la biserică pentru a fi sfințit și  împart pentru prima dată mere de vară și porumb fiert.

*Mărul este pomul Sfântului Ilie, de aceea nu se mănâncă mere până-n această zi.

*Tot în ziua de Sfântul Ilie se culeg plante de leac și mai ales busuioc care se pune la uscat în casă.

*În ziua Sfântului Ilie, nu se lucrează de teama pagubelor (trăsnete, ploaie, grindină). Tot mâine se strânge mierea din stupi, se duc fagurii la biserică spre binecuvântare şi se împart de pomană.

*Se spune că, dacă va tuna în ziua de Sf. Ilie, vor seca alunele, iar fructele din livezi vor avea viermi. Dacă în ziua de Sfântul Ilie este furtună, nu trebuie să se deschidă nici uşile nici geamurile caselor, ca nu cumva să se ascundă vreun diavol ce fuge de furia Sfântului, iar dacă plouă în această zi, va ploua 20 de zile.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău