Sfinții zilei

Sfântul Cuvios David din Tesalonic, Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției (dezlegare la pește)

Duminica a II a după Rusalii (a Sfinților Români), Ap. Romani 2, 10-6, al Sfinților Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6,1 ,3 -7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); A Sfinților Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22(Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr.2

Rugăciunea zilei

Rugăciunea către Sfinții Români

,,O, preafericiților, plăcuților lui Dumnezeu, sfinților toți, care stați înaintea prestolului Sfintei Treimi și va bucurați de fericirea cea negrăită! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obște, frații voștri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă și prin mijlocirea voastră cerem milă și iertare de păcate de la preabunul Dumnezeu. Că știm bine că toate câte voiți puteți cere de la Dânsul. Deci cu smerenie ne rugăm vouă ca să rugați pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă duhul râvnirii voastre, spre paza sfintelor Lui porunci, ca, mergând pe urma voastră, să putem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții celei pământești, învrednicindu-ne întru pocaință a ajunge la locașurile raiului cele preaslăvite și acolo împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.’’

Gândul zilei

,,Nu orice om tăcut este smerit, dar orice om smerit este tăcut.’’-Sfântul Isaac Sirul

Știai că?

Agapa reprezintă masa comună, consecutivă a unor slujbe bisericești, utilizată de către creștini.

Pilda zilei

Nu ajungeţi sfinţi vânând răul. Lăsaţi răul. Să priviţi către Hristos, iar El vă va mântui.

 În loc să staţi în afara uşii şi să alungaţi răul, mai bine dispreţuiţi-l, nebăgându-l în seamă.

Năvăleşte asupra voastră răul? Voi dăruiţi-vă toată puterea lăuntrică binelui, adică lui Hristos. Rugaţi-vă: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă.”

Ştie El cum să vă miluiască, în ce chip. Şi când vă umpleţi de bine, nu vă mai întoarceţi spre rău. Deveniţi, prin harul lui Dumnezeu, buni.

Unde să mai afle răul loc atunci? Se risipeşte!

Toate sunt cu putinţă împreună cu Hristos. Unde sunt osteneala şi strădania de a te face bun? Lucrurile sunt simple. Chemaţi-L pe Dumnezeu şi El va preface totul spre bine.

Dacă-I daţi Lui inima voastră, nu va rămâne loc pentru celelalte.

Când vă veţi îmbrăca în Hristos, nu veţi mai face nici o strădanie pentru virtute, căci v-o va da El. Vă apucă frica şi dezamăgirea?

Întoarceţi-vă către Hristos. Iubiţi-L simplu, smerit, fără pretenţii, şi vă va izbăvi El Însuşi. Să vă întoarceţi la Hristos şi să spuneţi cu smerenie şi nădejde, ca şi Apostolul Pavel: Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia? (Rom. 7, 24).  Vă veţi mişca, deci, către Hristos, iar El va veni îndată. Îndată va lucra harul Său.-Sf. Porfirie Kafsokalivitul

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău