Sfinții zilei                                                                                                                                    

† Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Pe data de 7 ianuarie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era rudă cu Fecioara Maria și  descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezătorul „Îngerul Domnului”, pentru că avea sa-I gătească calea (Mal. 3, 1), iar Mântuitorul recunoaște că Ioan este „îngerul”de care a vorbit Maleahi (Matei, 11,10).

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut lui Israel. Evanghelistul Luca notează, cu o extremă precizie, data la care Ioan Botezătorul a început sa predice: „În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie” (Luca 3, 1-2). Rolul Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naște în ei credința în Hristos. El își începe predica cu aceleași cuvinte ca si Mântuitorul: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”  (Matei, 3, 2).Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia. Evanghelistul Marcu precizează: „Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare din piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică” (Marcu 1,6). Această prezentare ne descoperă marele ascet din Ioan, care învinge în ființa sa înclinațiile spre păcat și devine vrednic să-l vestească lumii pe Hristos. De aceea nu-i întâmplător că este reprezentat pe ușile împărătești ale altarelor ortodoxe, cu aripi de înger.

Când Sfântul Ioan Botează pe Mântuitorul spune : „Eu vă botez cu apa spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine … Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11). Va încheia prin a spune: ” Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 1, 15).

Despre moartea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, aflăm din Evanghelie că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit tradiției, Ioan a fost înmormântat în Samaria. Din relatările istoricilor Rufinus si Teodoret, aflăm că mormântul său a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul (362 ). Astfel, o parte din moaște au fost arse, iar cealaltă parte au fost duse în Ierusalim, apoi în Alexandria. La 27 mai 395, a fost așezată în biserica ce îi poartă numele. Despre capul Sfântului,  nu se cunosc foarte multe lucruri. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Astăzi, capul Sfântului Ioan Botezătorul se află la Roma

Rugăciune zilei

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

„O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduința și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit, a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, ca o pasăre a cerului, desăvârșită neagoniseală ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însușii Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.
Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum. Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu că, cu a Sa nebiruită putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a Sa milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, ca și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!”

Gândul zilei

„Rugăciunea este lumina sufletului, adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu, mijlocitoare între Dumnezeu și oameni.” –  Sfântul Ioan Gură de Aur.

Știai că?

Semnificația numelui Ioan, este un nume iudaic, Iohanan și înseamnă „ Dumnezeu s-a milostivit”. Foarte mulți romani poarta numele de Ion, Ioan, Ioana (fie ca atare, fie in diferite variante: Ionel, Nelu, Ionica, Nică, Ionuț, Onuț, Ionela, Nela, Ionica, Oana, alcatuind cea mai bogata familie onomastica de la noi. Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima și a doua aflare a capului lui (24 februarie) și a treia aflare a capului sau (25 mai).

Pilda zilei

Tâlharul şi Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfântul Ioan a găsit un copil foarte frumos, bun, cuminte, isteț, căruia îi plăcea să meargă la Sfânta Biserică. Sfântul îl încredințează spre creștere unui episcop. Episcopul nu s-a ocupat însă de educarea lui creștinească și copilul a apucat căi greșite, și a intrat într-o bandă de hoți din pădure, ajungând el însuși șeful hoților.
Când a venit Sfântul Ioan la episcop și a întrebat de copil, episcopul i-a spus că tânărul a părăsit Biserica și s-a înrolat într-o bandă de hoți.
Sfântul Ioan a plecat în căutarea tânărului în pădure. Acolo tovarășii tânărului îl prind pe Sfântul Ioan și vor să-l omoare, dar Sfântul le spune:
– Nu mă omorâți, ci duceți-mă la șeful vostru!
Este dus Sfântul Ioan la șeful bandei de hoți, dar acesta, văzându-l pe Sfânt vrea să fugă.
– Stai, nu fugi, că este mântuire pentru tine. Hristos m-a trimis aici, i-a spus Sfântul.
Apoi, a stat Sfântul de vorbă cu hoții și i-a convins că Hristos îi iartă pe toți cei care se pocăiesc, oricâte crime ar fi făcut.
Șeful hoților a fost primul care a spus:
– Să mergem cu toții la Biserică, acolo de unde am plecat eu și să ne curățim de păcate, pentru că am apucat căi greșite.

Mare bucurie se face în Cer pentru un păcătos care se mântuiește și mare răsplată ia cel ce ajută la mântuirea unui om păcătos.
Așa și noi, păcătoșii, să ne îndreptăm spre Biserică cu lacrimi de pocăință, să ne schimbăm viaţa în bine și să îndrumăm și pe alții, așa cum a făcut Sfântul Ioan Evanghelistul.

Tradiţii şi obiceiuri populare

*Sărbătoarea de Sfântul Ion mai este cunoscută și sub numele de “Sânt Ion”, “Înaintemergătorul Domnului” sau “Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

*Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

* Ziua de Sfântul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului.

*Se știe din tradiția populară că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor și se mai ține pentru ca pruncii să se nască sănătoși, fără malformații.

*Se serbează ziua de Sfânt Ion pentru ca Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc și animalele de fiarele sălbatice.

* Se spune conform tradiției populare că după Sfânt-Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald.

*Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este „Iordăneala”. Mai mulți tineri care au luat de la preot, în ajunul Sfântului Ion, agheasmă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și, după terminarea slujbei, stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii „iordăniți” trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani, cu care seara chefuiesc.

*În ziua de Sfânt Ion există obiceiul „Iordănitul femeilor”,  care este, de fapt, o petrecere a nevestelor. Femeile se adună la o gazdă, unde aduc fiecare alimente și băutură, apoi petrec până dimineața, spunând că se „iordănesc”.

*In alte zone se numește Vergelul este un obicei plăcut tuturor, cunoscut și sub denumirea de Spargerea Crăciunului, și presupune un ospăț care are rolul să spargă, să încheie perioada sărbătorilor de iarnă. Datina cere ca fetele nemăritate să pregătească bucate, iar holteii să se ocupe de muzică și să se strângă să petreacă.

*Ziua de Sf. Ion este considerata si “Ziua furcii”, ziua in care femeile își reiau treburile zilnice.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău