Sfinții zilei

Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie.

Sfântul Proroc Maleahi a făcut parte din seminția lui Levi. A trăit cu patru sute de ani înainte de întruparea Domnului și a profețit în timpul lui Ezdra. Cartea profetului Maleahi redă mustrările adresate de Dumnezeu lui Israel prin el și profeția despre Mesia, îndemnand poporul la pocăință. Vremea lui Maleahi a fost una de decădere a cinstirii lui Dumnezeu.

Prorocul Maleahi este persoana care vestește pregătirea venirii lui Mesia printr-un Înaintemergător al Domnului, care va fi Ioan Botezătorul. „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Sau Domnul pe Care Îl căutați și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți” (Maleahi 3, 1).

Numele „Maleahi” se tâlcuiește „înger”. A primit acest nume pentru că vorbea față în față cu îngerul Domnului și pentru că păzea îngereasca curăție. A murit de tânăr și a fost îngropat la un loc cu părinții săi.

Sfântul Mucenic Gordie a trăit în vremea lui Licinius al Romei (308-324). Din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor, Gordie a renunțat să mai fie ostaș și s-a retras în munți. Revine în cetate în ziua prăznuirii lui Marte, zeul războiului, ca să-L mărturisească pe Hristos. Nevoind să lepede credința în Hristos, din porunca împăratului, i s-a tăiat capul.

Rugăciune zilei

Tropar la Praznicul Înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea:

„Găteşte-te Zabuloane, pune-te în rânduială Neftalime. Iordane, râule, opreşte-te şi săltând primeşte pe Stăpânul, Cel Ce vine să Se boteze. Bucură-te Adame, împreună cu strămoaşa; nu vă ascundeţi ca mai înainte în Rai. Că S-a arătat Cel Ce va văzut pe voi goi, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi Hristos S-a arătat, vrând să înnoiască toată făptura. Amin!”

Gândul zilei

„Când omul se ostenește să aibă inima smerită și cugetul pașnic, atunci toate uneltirile vrășmașului rămân nelucrătoare. Pentru că acolo unde există pacea gândurilor, se odihnește Însuși DUMNEZEU. ” – Sfântul Serafim de Sarov

Știai că?

Odoare liturgice sunt acele vase şi obiecte de cult necesare pentru săvârşirea Sfintei Liturghii: discul, potirul, copia, steluţa, linguriţa şi acoperămintele, precum şi cele care se folosesc la alte diferite servicii divine şi care sunt sfinţite şi păstrate în biserică, în acest scop.  

 Sfântul Chivot, cădelniţa, Sfântul Epitaf, litierul, miruitorul, candelele, steagurile bisericeşti, aghiazmatarul, căldăruşa, toate aceste obiecte au fost introduse în uzul cultului pentru satisfacerea unor nevoi practice, și mai târziu ele au primit treptat şi semnificaţii simbolice adecvate. Toate se sfinţesc prin ierurgii speciale, înainte de a fi folosite în cultul divin.

Pilda zilei

 Pilda creionului

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:
– Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
– E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.
– Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!
– Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea.
Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.
A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este să ne menţinem pe drumul drept.
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă.
Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău