Sfinții zile

†) Sfântul  Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumentie, Episcopul Etiopiei (Dezlegare la pește).

Slăvitul Apostol Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numește Betsaida, care este lângă Marea Galileiei, în hotarul Zabulonului, din care seminție i se trăgea și neamul. Sfântul Apostol Andrei și fratele său, Sfântul Apostol Petru, au fost fiii lui Iona, un pescar sărac din Galileea. Ei au trăit din pescuit până când l-au auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând în pustiul Iordanului și vestind venirea lui Mesia. Martor la botezul lui Iisus Hristos în apa Iordanului, Sfântul Andrei l-a auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Iată ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: „Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El”. Andrei este cunoscut și drept „cel dintâi chemat ” la apostolie. L-a însoțit pe Iisus Hristos prin Țara Sfântă. A fost martor la minunile pe care Le-a săvârșit și s-a pătruns de învățăturile Lui. Sfântul Andrei a suferit, alături de ceilalți apostoli, asistând la chinurile și umilințele la care L-au supus iudeii pe Mântuitor. S-a încredințat, împreună cu ceilalți apostoli, că Iisus Hristos a înviat din morți. L-a văzut pe Domnul înviat și în prima zi, și după opt zile, și când El S-a arătat în Galileea și Le-a dat poruncă să predice Evanghelia printre toate neamurile pământești. La fel ca și ceilalți apostoli, Sfântul Andrei a umblat mult pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu și prin urmare, și alte țări îl au ca patron spiritual. Astfel, Scoţia are pe drapel crucea Sf. Andrei, iar Spania, Grecia şi Rusia îl consideră creștinatorul lor. Totodată, Sfântul Andrei este patron spiritual al mai multor oraşe din Italia, Franţa, Belgia şi Grecia. Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Sfântă Evanghelie și în Sciția, pe teritoriul Dobrogei. Din cetatea natală s-a cunoscut și cu Sfântul Apostol Filip. A fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta a fost apostolul care a făcut cunoscut creștinismul în țara noastră. Consemnat și într-un act, Sfântul Apostol l-a îndemnat pe Sfântul Ioan Evanghelistul să relateze despre activitățile Mântuitorului. Pe muntele măslinilor, Sfântul Andrei alături de alți apostoli, l-a întrebat pe Domnul nostru Isus Hristos despre a doua Sa venire. Și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu pe două lemne în forma de X în cetatea Patras, Grecia de astăzi. Crucea Sfântului Andrei, în formă de X,  reprezintă un simbol al umilinței, al pătimirii și al martiriului în credința creștină. Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit de români în fiecare an pe 30 noiembrie. Începând cu anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea să fie însemnată cu crucea roșie în calendarul bisericesc.

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei

„Pe propovăduitorul credinței la geto-daci și slujitor al Cuvântului, pe Andrei cel dintâi chemat să-l lăudăm, că pe strămoșii noștri i-a adus la cunoștința lui Hristos, crucea în mâini ținând și izbăvind din înșelăciunea vrăjmașului sufletele lor, pe care le-a adus la Dumnezeu ca dar bine primit. Pe acesta, toți românii să-l lăudăm și să-l cinstim, ca să se roage neîncetat lui Hristos Dumnezeu, ca să ne ferească de toată răutatea și să mântuiască sufletele noastre”.
  

Gândul zile

„Postul susține rugăciunea omului credincios care consideră legătura sa cu Dumnezeu ca fiind centrul, lumina și hrana sufletului său.” – Patriarhul Daniel

Știai că?

Apostolii în limba greacă Apostolos – „cei care sunt trimiși”, cei Doisprezece Apostoli, cunoscuți sub numele de cei Doisprezece ucenici, au fost discipolii lui Isus Hristos, figura centrală a creștinismului. Apostolii erau cei mai apropiați urmași ai săi și au devenit învățătorii primari ai mesajului Evangheliei lui Isus. Apostolii sunt cei 12 bărbaţi aleşi de Iisus, care au fost „trimişi“ să predice Evanghelia şi au primit în ziua Pogorârii Duhului Sfânt harul de a vorbi în limbi şi a face minuni. Ca simpli oameni, Apostolii n-ar fi putut împlini sarcina divină care le-a fost încredinţată. Despre alegerea lor scrie Sfânta  Ev. Matei (cap. 10, vers. 2-5, 7-8 şi 19-20) şi îi numeşte: „întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: … Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i… nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi; fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi“. Trimiterea la propovăduire a Sfinţilor Apostoli va fi poruncită de Mântuitorul şi după înviere: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura“ (Marcu 16, 15)..v

Pilda zilei

Cum să ne rugăm cu inimă bună și smerită

Andrei nu avea decât o singură dorință, aceea de a primi o bicicletă galbenă cu multe accesorii pe care o văzuse într-o vitrină din oraș.
Nu mai putea să și-o scoată din minte. Vedea acea bicicletă și în vis, și în ceaiul, de dimineață. Dar mama lui Andrei avea atâta altele de achitat și cheltuielile creșteau zi de zi.
Cu siguranță nu ar fi putut cumpăra o bicicletă atât de scumpă ca aceea pe care o visa el.
Andrei știa greutățile mamei sale și, de aceea, se hotărâse să-i ceară bicicleta ca dar de Crăciun direct lui Dumnezeu.
În fiecare seară, Andrei adăuga la rugăciunea sa următoarele cuvinte: ”Adu-ți aminte să-mi dai bicicleta cea galbenă de Crăciun. Amin”.
În fiecare seară, mama îl auzea pe Andrei cum se ruga pentru a primi bicicleta cea galbenă și în fiecare seară clătina cu tristețe din cap. Mama știa că pentru Andrei, Crăciunul va fi o zi cu multă durere. Bicicleta avea să lipsească, iar copilul avea să fie tare dezamăgit.
Sosi și Crăciunul și firește, Andrei nu primi nici o bicicletă. Seara, copilul îngenunchease, ca de obicei, lângă pătuț pentru a-și spune rugăciunile.
Andrei – îi spuse cu blândețe mama – cred că trebuie să fii nemulțumit pentru faptul că nu ai primit bicicleta ca dar de Crăciun. Sper însă că nu ești supărat pe Dumnezeu pentru că nu a răspuns la rugăciunile tale. Andrei își privi mămica.
– Ah, nu, mămico. Nu sunt supărat  pe Dumnezeu. El a  răspuns la rugăciunile mele, spunându-mi ”nu”.Oare de câte ori noi „cei mari” nu putem primi în inimă acest „NU” de la Dumnezeu și ne învârtoșăm. De câtă simplitate sufletească avem nevoie să înțelegem că atunci când nu primim ceea ce cerem înseamnă că nu ne este de folos sau chiar ne poate fi vătămător.

                         Tradiții și Superstiții de Sfântul Andrei

* De ziua Sfântului Andrei. pentru a fi feriţi de rele, din nici o casă nu trebuie să lipsească usturoiul.

*În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, de Sfântul Andrei există credința că locuinţele sunt păzite de strigoi, dacă oalele şi cănile sunt întoarse cu gura în jos şi cenuşa caldă e scoasă din sobă.

*De ziua Sfântului Andrei, pentru a afla cât de rodnic va fi următorul an, gospodinele pun boabe de grâu la încolţit, într-o strachină cu apă. Cât de des va răsări grâul, atât de bogată va fi recolta de anul viitor.

*Conform tradiţiei, grâul pus la încolţit cu prilejul zilei de Sfântul Andrei „spune” câte ceva despre viitorul celui care l-a plantat. De Anul Nou, cum arată grâul, aşa va fi şi sănătatea acestuia în noul an.

* Tot de ziua Sfântului Andrei se crede că spiritele morților bântuie prin locurile în care au trăit, iar fetele de măritat îşi văd ursitul în vis.

* Ziua Sfântului Andrei se cheamă şi Ziua lupului sau Gadinetul şchiop. Se ştie ce a simbolizat lupul pentru daci, dacă însuşi steagul lor avea înfăţişarea unui balaur cu cap de lup. Se credea şi încă se mai susține această ipoteză, că şi acum în ziua de 30 noiembrie, lupul devine mai sprinten, îşi poate îndoi gâtul ţeapăn şi nimic nu scapă dinaintea lui. De aici şi credinţă că „îşi vede lupul coada”.

* Ziua de Sfântul Andrei se serbează prin nelucru în casă, că să nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite, ci şi pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum, în ziua când pornește și lupăria.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău