Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei  

Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina, fecioara; Duminica a XIX-a după Rusalii; Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36 (Predica de pe munte-iubirea vrăjmașilor); glas 7, voscr. 5

„Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.”-Luca 6,31-36

În Duminica a XIX-a după Rusalii, Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie ne prezintă pilda intitulată „Predica de pe munte, iubirea vrăjmașilor”. Ni se expune îndemnul spus de către Domnul nostru Isus Hristos, să dăruim nu numai celor care ne vor oferi mai târziu același lucru, sau să îi prețuim doar pe cei apropiați ci și să dăruim fără să așteptăm ceva în schimb și să îi prețuim și pe cei poate necunoscuți. Cum se spune și în Matei 6:19-21 „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”. Tot ceea ce facem, să nu așteptăm răsplată și să nu avem pretenția de a primi același lucru înapoi căci, în seama Domnului este răsplata. Să ne deschidem inima și sufletul cu bucurie în orice interacțiune vom avea cu semenii noștri. Să îi ajutăm pe cei săraci și aflați la necaz. Să răspândim cuvântul Domnului și încrederea în Acesta. Să avem neîncetată rugăciune în suflet și în gând către Împărăția Cerească. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru binefăcătorii noștri

„Dumnezeule ale dragostei, Ție sunt dator a-Ți mulțumi pentru dulcele sim­țământ al dragostei și ocrotirii, de care mă bucur. O, Cel ce ești iz­vo­rul tutu­ror bunătăților, revarsă bine­cuvân­ta­rea și binefacerile Tale peste aceia pe care inima mea îi cinstește și îi iu­bește, peste robii Tăi (numele). Apără-i de toate primejdiile ce bân­tuie viața mu­ritorilor pe pământ. Fă să răsară asupra lor întotdeauna un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor și ai su­fe­rințelor din viața lor. Umple inima lor de bucuria mân­tuirii Tale, povățuiește-le pașii pe căi drepte, în scopul mântuirii și al fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele sufe­rințe să le înnoureze fruntea și să le amărască inima. Nenorocirile să nu facă a li se coborî lacrimi în ochi, inima lor să nu fie jertfă întris­tă­rilor. Fă ca fiecare din zilele lor să fie o frumoasă zi de primăvară, viața lor să se asemene unui râu limpede și lin, ce curge prin grădini înver­zite și pline de flori. Iar dacă vor fi ame­nințați de nenorocire, fii apărătorul și ocrotitorul lor, precum ei sunt apă­rătorii mei. Ori în ce parte vor merge sau se vor afla, umbrește-i cu bunătatea și apă­­ra­rea Ta. Dă-le, Dumnezeul meu, toate plăcerile și toate bucuriile iertate mu­­­ri­to­rilor care păzesc poruncile Tale și fac bine aproapelui lor. Îngerii Tăi cei buni să-i însoțească și să-i păzească în toate zilele lor și, după o viață lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătățile Tale cele fără de sfârșit, gătite tuturor celor ce lu­crează virtutea. Amin!”

Gândul zilei

„Rugăciunea este expresia cea mai curată a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Când vei ajunge să te poţi ruga cu adevărat, cu adevărat ai realizat pacea, fericirea.”- Valeriu Gafencu

Știai că?

Mitropolitul reprezintă episcopul unei metropole sau a unei zone cu o semnificativă însemnătate. Biserica episcopală este cel mai frecvent o catedrală. În funcție de context, mitropoliții pot prezenta sinoadele mitropolitane.

Pilda zilei

Avva Macarie şi ciorchinele de strugure

Aducându-i-se odată Sfântului Macarie un ciorchine de strugure, lucru rar în pustie, acesta, care iubea mai mult să odihnească pe fratele, decât pe sine, l-a trimis unui pustnic, socotind că acela are mai multă nevoie de el. Pustnicul, care, ca şi Macarie, se îngrijea mai curând de binele semenului, lăudând pe Domnul pentru atâta bunătate, duse ciorchinele altui frate, iar acela altuia. Şi aşa se făcu că strugurele înconjură mulţimea chiliilor risipite în pustie şi foarte depărtate una de alta, fără să fi gustat nimeni din el, până ce ajunse din nou la Macarie. Şi mult s-a bucurat sfântul văzând atâta înfrânare şi iubire printre fraţi, şi folosindu-se de pilda lor îşi înteţi lucrarea nevoinţelor celor duhovniceşti.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău