Sfinții zilei

Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Mucenic Tation

Rugăciunea zilei

Rugăciune la începerea lucrului

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început,Tu ești cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis: ieși-vă omul la lucrul și la lucrarea sa până seara. Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel Apostolul: cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și iarăși Tu ai zis cu preacurata gura Ta: fără de mine nu puteți face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toata inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la bunătatea Ta: ajuta-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep acum: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!”

Gândul zilei                                                      

„Oriunde vedem Sfânta Cruce, să ne aducem aminte cât de mult ne iubește Dumnezeu și așteaptă răspunsul nostru.!”- Patriarhul Daniel

Știai că?

Proscomidiarul reprezintă locul unde se pun darurile oferite de credincioși pentru săvârșirea slujbelor. Pe timpuri acesta era numit jertfelnic. Acesta reprezintă o măsuță poziționată în partea de nord a altarului pe care se pregătește de către preot darurile în ritualul Proscomidiei.

Pilda zilei    

Tatăl nostru 

Un om avea mai mulţi copii, dar era foarte supărat, fiindcă fiii săi se certau: ei, purtându-se cu răutate. Azi aşa, mâine aşa… într-un cuvânt, între flăcăi era mereu neînţelegere. Multă durere îi pricinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă trăind în pace şi înţelegere.
Vreţi să vă spun cine sunt fraţii aceştia atât de cruzi unii cu ceilalţi? Suntem noi, oamenii. Nu suntem noi toţi oamenii, fiii aceluiaşi tată, Dumnezeu? Ne înţelegem noi, unii cu ceilalţi? Ne iubim aproapele aşa cum ar trebui să o facem? Nu-L doare pe Dumnezeu când vede că între oameni e atâta neînţelegere, minciuni, hoţii, războaie, păcate de tot felul? De ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut pentru a ne iubi unii pe alţii, pentru ca fiecare să poarte grija celuilalt. Şi pentru fiecare bun creştin, pentru fiecare om care trăieşte fără păcate, în dragoste şi înţelegere cu cei de alături, Dumnezeu se bucură, la fel cum se bucură un tată pentru copiii lui.
Iubindu-ne unii pe alţii, căutând binele celorlalţi mai mult decât pe al nostru, devenim mai buni şi mai înţelepţi. Doar aşa ne apropiem, cu fiecare clipă, de Dumnezeu, de dragostea şi bunătatea Lui.

Iisus Hristos: “Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu!” ( Sfânta Scriptură).

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău