Sfinții zilei

 Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Miron preotul, Straton și Ciprian

Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, zonă a județului Alba în familie creștină. De mic copil a prins dragoste pentru Dumnezeu și mai mereu postea, se ruga, mergea la biserică, cel mai mult noaptea, iar când era pe câmp cu animalele cugeta la cele dumnezeiești. Se ruga cu psaltirea și a ajuns să o știe pe de rost. Alături de Palaghia și-a întemeiat un cămin la vârsta de 24 de ani și au avut 5 copii. Nu și-a neglijat niciodată familia și în același timp și-a ajutat semenii și pe cei sărmani. Mereu era într-o rugăciune neîncetată, cu o față senină și cu o inimă plină de credință care îmbărbăta fiecare persoană care avea probleme. În 1883, a luat acceptul soției sale de a merge în Țara Sfântă, ca pelerin cu persoane din satul său. A pornit cu Evanghelia și Psaltirea, plecând pe jos până la Constanța și de acolo cu vaporul până la Ierusalim. A stat 40 de zile, a vizitat locurile marcate de o mare însemnătate religioasă și de trei ori pe zi mergea la Sfântul Mormânt pentru slujbele ce aveau loc. Un pustnic i-a spus că nu o să fie călugăr și își va mântui sufletul în evlavie prin inimile multor oameni. Înainte de a începe acest lucru, timp de 40 de zile a stat în rugăciune și post, în pustia Egiptului de Sus, răbdând multe ispite. Diavolul i-a aruncat căciula din cap, vrând să se mânie, dar acesta a lăsat-o jos și până la moarte acesta a trăit cu capul descoperit, același lucru s-a întâmplat și cu ghetele. După această perioadă, când a intrat la Sfântul Mormânt, vrând să aprindă o lumânare, aceasta s-a aprins singură. Acesta a fost și în muntele Athos. După trei ani de când plecase, acesta s-a întors în satul său. A cutreierat toate colțurile țării și se ruga din biserică în biserică și în fiecare an se reîntorcea la Ierusalim. A rămas până la sfârșitul vieții sale într-o clopotniță a bisericii Sfântul Ioan Damaschin. Noaptea dormea nu mai mult de trei ore, făcea sute de metanii și se ruga în biserică. Ziua rostea fără de încetare psalmii și nu se întorcea până nu îi sfârșea. Luni, miercuri și vineri nu mânca nimic, iar în restul zilelor mânca o dată în zi. Cu oamenii vorbea numai despre Hristos și învățătura Sa. În fiecare zi împărțea pâine la săracilor și banii pe care îi primea în ziua respectivă. Iubea nespus icoana Sfintei Ana de la mânăstirea Bistrița. A făcut multe minuni, a alinat durerea multor suflete și a împărtășit dinainte de vreme lucrurile ce aveau să se întâmple. A știut când o să-i fie timpul de pe urmă. Acesta și-a dat sufletul în mâna Domnului în 1916, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, când răsunau clopotele bisericilor și țara intra în război.

Sfinte Gheorghe Pelerine, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii!

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru sporul casei, bunăstarea familiei și o sănătate statornică

„Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, gospodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte. Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei                                                      

„Am cunoscut noblețea cea adevărată, evlavia și știința de unde am venit și unde voi merge!”- Sfânta Nona

Știai că?

Dvera este un obiect de cult a bisericii ortodoxe, care face parte din categoria vulturilor de tâmplă, care reprezintă materialul ce se pune în parte inferioară a iconostasului, la ușile împărătești. Aceasta poate fi alcătuită pe diferite dimensiuni, culori, materiale și brodată cu reprezentări iconografice și simbolistice sau cu simple motive decorative religioase.

Pilda zilei    

Transformarea

Am cerut, odată, un buchet de flori şi am primit un cactus plin de ţepi.
Eram nedumerit şi speriat, deziluzionat: lumea nu era cum credeam eu!
După câteva zile, însă, pe neaşteptate, cactusul cel plin de ţepi a înflorit.
Nimic nu este doar ceea ce pare; lumea şi viaţa au un sens adânc, iar aparenţele înşeală.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău