Sfinții zilei

Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maricela.

Sfânta și slăvita mironosiță Maria Magdalena, cunoscută Maria din Magdala (cetate din Galileea) a fost una dintre ucenițele lui Hristos. Este considerată de către Sfânta Biserică  ca fiind „Întocmai-cu-Apostolii” pentru că a fost prima care a vestit învierea Domnului. Pentru cinstirea acesteia a fost scris și un acatist. Maria Magdalena este adesea confundată cu alte femei din Noul Testament.

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

„O, Sfântă Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena! Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmaşului şi L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preţ, şi ai dobândit Împărăţia cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine şi cu suflet umilit şi cu inima înfrântă strigăm ţie noi, nevrednicii: Caută dintru înălţimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate şi nevoi vrăjmaşul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită şi întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greşelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie şi vitejeşte să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci şi să ne facă pe noi lăcaş binemirositor al Sfântului Duh, ca aşa, în pace, neruşinaţi să sfârşim viaţa noastră cea cu multe osteneli pe pământ şi să ne sălăşluim în lăcaşurile raiului ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi sfinţii totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.”

Gândul zilei

„Noblețea duhovniceasca este superioritatea duhovniceasca, este jertfa. Un suflet nobil are pretenții numai de la sine însușii, iar nu de la ceilalți. Se jertfește pentru ceilalți, fără să aștepte răsplata. Uita tot ce dă, dar își amintește până și cel mai mic lucru care i se dă. Are mărinimie, are smerenie și simplitate, are lipsa de interes, cinste… le are pe toate. Are cea mai mare bucurie și veselie duhovniceasca. Noblețea duhovnicească are Harul lui Dumnezeu, este – cum sa spun? – o însușire dumnezeiască. Acolo unde există noblețe, lucrarea nu se face cu zgomot, nu se face la vedere. De aceea acolo Se odihnește Hristos și acolo este binecuvântarea lui Hristos.”(Sfântul Paisie Aghioritul)

Știai că?

Liturghierul reprezintă cartea liturgică care cuprinde esențialul slujbelor desfășurate în biserică, folosite de preot și diacon.

Pilda zilei

 Viața

Demult, a venit la un călugăr, un om tare necăjit şi l-a întrebat:
– Ce este rău cu mine ? De ce nu îmi găsesc liniştea ? De ce nu sunt mulţumit de viaţa mea ?
Bătrânul călugăr a luat, atunci, o sticlă şi, după ce a umplut-o pe jumătate cu apă, a pus-o în faţa omului şi l-a întrebat:
– Cum e această sticlă ?
– Este pe jumătate goală!
– Vezi, i-a mai spus călugărul – eu o văd pe jumătate plină.
În viaţă, trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Nu este greu, mai ales că în toate există ceva frumos. Dacă vom şti să privim natura, vom vedea frumuseţe şi bogăţie. Dacă vom şti să-l privim pe om, în adâncul lui, vom vedea bunătate şi dragoste.
Privind astfel viaţa şi oamenii, devenim noi înşine mai frumoşi, mai bogaţi şi mai buni.

„Fii totdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine!” (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău