Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfânta Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); glas 5, voscr. 6

În Duminica a VI-a după Rusalii, ni se predică despre păcatele săvârșite cu gândul. În multe secvențe ale Sfintei și dumnezeieștii Scripturi aflăm că Dumnezeu Cel Atotștiutor știe gândurile oamenilor și vede mai înainte toate cele vom face și vom gândi noi. „Și știind Isus gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? ” (Matei 9, 4)

Psalmul138, 16 spune:„ Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi”. Așadar,  Dumnezeu ne cunoaște fiecare gând al minții noastre și pedepsește păcatele ce nu le vom mărturisii duhovnicului și nu ne vom pocăi de ele. În legea veche se oprea păcatul numai din lucrare, dar nu și din gând. De aceea a și venit în lume Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, să scoată păcatul din gând, din rădăcină.(Matei 5, 17; Romani 3, 31; 10, 4; Galatieni 3, 24). Omul va fi judecat după cele patru legi a lui Hristos. Legea a patra, Legea Darului, Sfânta Evanghelie, scoate păcatul din rădăcină, adică din gândire, căci după învățătura Sfinților Părinți, gândurile sunt rădăcini ale faptelor. Mântuitorul ne expune cât de grave sunt păcatele săvârșite cu mintea  „Oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fii de osândă”( Matei 5, 22) și iarăși: „Oricine urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este”(I Ioan 3, 15). Sfinții și dumnezeieștii Părinți, știau că Dumnezeu pedepsește păcatele cu gândul, pururi își păzeau mintea și inima, aducându-și aminte ce spune scriptura și rugăciunea lui Isus: „Doamne Isuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.” De veți avea paza minții și rugăciunea,  să știți că vă aflați pe calea mântuirii. În Matei 15, 18 aflăm de unde se nasc gândurile rele în mintea noastră „Cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om”. Aflăm de la Sfântul Casian Romanul că opt sunt gândurile răutății. Prin paza minții de gânduri și sfânta rugăciune, putem scăpa de aceste rele gânduri. Păcatele cu gândul duc la cele cu fapta, pentru toate gândurile și cuvintele deșarte vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu.

Să-L rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să ne izbăvească de toate gândurile pierzătoare de suflet și să ne lumineze mintea, inima și voința, să cugetăm numai la cele bune și să facem cele bune, pentru a ne izbăvi de păcate și a trăi în veci cu Hristos.

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
„Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evanghelicelor Tale propovăduiri; pune întru noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viața duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le. Că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Gândul zilei

„Omul ca să se mântuiască, nu are nevoie decât de minte trează și de rugăciune” – Sfântul Pimen cel Mare

Știai că?

Cele patru Legi după care vom fi judecații sunt:

1. Legea conștiinței/ morală/a firii (de la Adam la Moise)- Romani 2, 14-15

2. Legea zidirilor, a întregi creații,  „școala sufletului ” după cum a spus Sfântul Vasile cel Mare, sau Biblia nescrisă a tuturor oamenilor – Romani 1, 20.

3. Legea scrisă a lui Moise (de pe Muntele Sinai) după care se vor judeca doar evrei- Romani 2, 12.

4. Legea darului sau Sfânta Evanghelie dată de Hristos după care se vor judeca toate popoarele creștine- Ioan 12, 42.

Pilda zilei

Pe urmele lui Hristos ajungem la cer

Într-o noapte stând la rugăciune un bătrân monah a avut o descoperire de la înger. A văzut un drum lung, un drum care pornea de pe pământ și se ridica în aer, până se pierdea în nori și de acolo se îndrepta spre cer. Dar nu era un drum ușor, ba chiar că era o cale plină de piedici, presărată cu cuie ruginite, pietre tăioase și ascuțite, cioburi de sticlă. Oamenii mergeau pe acel drum desculți. Cuiele se înfingeau în tălpi, picioarele multora erau însângerate. Dar oamenii nu renunțau: doreau să ajungă în cer. Însă orice pas aducea durere, iar drumul era încet și greu. Apoi, l-a văzut pe Iisus cum mergea înainte. Și El era desculț. Mergea încet, dar cu hotărâre. Și nu se rănea la picioare. Iisus urca fără încetare. În sfârșit, ajunse în cer și acolo se așeză pe un tron aurit. Privea în jos, la cei care se străduiau să urce. Îi însuflețea cu privirile și gesturile Sale, îi îndemna să meargă pe urmele Sale. Imediat în urma lui venea Fecioara Maria, mama Lui. Fecioara mergea chiar mai repede decât Iisus.
Și știți de ce? Pentru că ea călca pe urmele lăsate de El. Astfel ajunse iute alături de Fiul său, care o așeză pe un jilț mare la dreapta Sa. De acolo, și Fecioara Maria începu să-i încurajeze pe cei care urcau și îi poftea să calce, asemeni ei, pe urmele lăsate de Iisus, deoarece pe acolo oricine ar fi pășit nu s-ar fi rănit și nu și-ar fi pricinuit durere.
Cei înțelepți așa și făcură și înaintară grabnic spre cer fără dureri și plângeri. Ceilalți însă plângeau amarnic din pricina rănilor, se opreau adesea, uneori renunțând de tot și oprindu-se pe marginea drumului copleșiți de tristețe, deoarece ochii lor nu era țintă la Hristos și Maica Sa cea Sfântă. Călcau în plin prin țepi și mărăcini fără a lua seama la urmele pașilor lui Hristos. Dă-ne Doamne înțelepciunea și mărimea de suflet să primim cu dragoste învățăturile cele sfinte, toate îndemnurile folositoare mântuirii noastre în acest veac al orgoliilor și al iubirii de sine. Scoate-ne Tu, Doamne, în cale oameni bineplăcuți Ție care să ne fie de pildă prin ascultarea față de Tine și să luăm aminte la lucrarea lor. Unește-ne într-un gând și ajută-ne să trăim în comuniune și pace întărindu-ne unii pe alții precum odinioară vechii creștini care trăiau în deplină frățietate! Amin!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău