Invităm fiecare suflet creștin să ia parte la slujbele din cadrul fiecărei biserici în sfânta zi de duminică!

Sfinții zilei

Sfântul Sfințiț Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei, și sora sa, Zenovia; Sfântul Apostol Cleopa. Duminica a XXII-a după Rusalii; Ap. Galateni 6,11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilos săraacul Lazăr); glas 3, voscr.9.

Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei și sora sa Zenovia s-au născut într-o familie creștină din Egeea Ciliciei. Sfântul Zenovie a fost ales episcop în locul natal datorită virtuții duhovnicești. Rugăciunile sfântului au fost bine primite de Dumnezeu ajutând pe oricine venea să îi ceară ajutorul. Creștinii erau chinuiți și omorâți dacă își mărturiseau credința în acele timpuri când majoritatea oamenilor se închinau zeilor. Sfântul Mucenic a fost arestat și dus către judecată. Întrucât a refuzat să își abandoneze credința acesta a fost ucis prin tortură. Sfânta Zenovia a fost și ea ucisă pentru că și-a mărturisit credința în timp ce fratele acesteia era torturat.

Sfinte Zenovie împreună cu sora ta Zenovia, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii!

,,Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și, în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui. Și el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele rele; și acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și, peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a zis Avraam: Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.”

În duminica a XXII-a după Rusalii avem învățătură din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie pilda ,,Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr”. Omul bogat, plin de trufie, mândru și omul sărac pe nume Lazăr, simplu, cumpătat sunt cele două personaje evanghelice ce ne transmit învățătura din cadrul acestei zile. Trebuie să înțelegem că trufia și mândria nu ne ajută la nimic, din contră. Oricât de înstăriți am fi sau dacă nu avem o situație financiară tocmai bună trebuie să îi ajutăm pe semenii noștri care sunt într-un mai mare necaz. Să dăm din puținul nostru cu toată inima. ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:19-21)

Tot ce avem este un dar de la Dumnezeu. Dar acest dar trebuie împărțit cu cei din jurul nostru mereu căci se spune în popor ,,Dar din dar se face rai”. Să îl ajutăm pe săracul din curtea bisericii, pe copilul care nu are ce mânca, pe bătrânii, pe oricine întâlnim în drumul nostru. Prin fapte bune, printr-o vorbă bună, printr-un ajutor, prin milostenie se v-a strânge averea cerească. În numele Domnului să facem bine!

Rugăciunea zilei

Rugăciune pentru înmulţirea răbdării, scrisă de Arhimandritul Iachint Unciuleac

,,Vino iarăşi la noi, Iisuse! Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm. Deprinde-ne să ducem crucea vieții. Învață-ne cum să ne răstignim. Vino şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te în locul nostru, gustă Tu înainte paharul morții, arată-ne calea cea nouă a mântuirii prin suferință. Vino în mijlocul mării, în inima omului, în sânul familiei! Acolo unde se amestecă lumina cu întunericul, viața cu moartea, bucuria cu suspinul, pâinea cu țărâna, dreptatea cu minciuna, mierea cu otrava, dragostea cu ura, vinul cu oțetul, timpul cu veşnicia. Vino aici, unde suferim noi, oamenii, împacă-Te cu noi, schimbă faţa lumii, potoleşte marea, linişteşte inimile şi uneşte într-un cuget sufletele noastre. Doamne, dăruiește-ne răbdare! Amin!”

Gândul zilei

,,Aveți grijă să păziți bucuria în inimile voastre și să nu-i îngăduiți vrăjmașului să le umple cu amărăciune. Nimic să nu vă facă să cădeți în deznădejde.”- Sfântul Nectarie al Eghinei

Știai că?

Protodiaconul reprezintă un rang al diaconilor și i se atribuie unui diacon în vârstă al unei biserici sau catedrale. Acesta are prioritate în cadrul slujirii alături de alți diaconi. Din punct de vedere al Tainelor, toți diaconii sunt egali între ei. Cu toate acestea, ei au rangul și slujesc în funcție de vechimea de la hirotonire.

Pilda zilei

Lupul cel hrănit bine

Un bătrân stătea împreună cu nepotul său şi-l învăţa:
„În viaţa fiecărui om de pe pământul ăsta se dă o luptă crâncenă, o luptă între doi lupi. Unul rău: el întruchipează frica, mânia, invidia, lăcomia, autocompătimirea, aroganţa, viclenia, lenea. Celălalt e unul bun: el aduce bucuria, liniştea, smerenia, pacea, dragostea, încrederea, dărnicia, adevărul, blândeţea, mila”.
Copilul priveşte întrebător pe bunicul lui: „Şi care dintre ei va învinge?”.
Bătrânul îl priveşte în ochi, şi-i spune: „Cel pe care îl vei hrăni!”

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău