Sfinții zilei

(†) Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Post).

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox pe data de 29 august.

În ziua de 29 august se sărbătorește ziua când a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul și este considerată, potrivit tradiției creștine, zi de post și rugăciune. Această zi este asemănată cu Vinerea Patimilor. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare etimologică așa cum este Schimbarea la față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului și s-a rânduit ca toate aceste sărbători să fie prăznuite în luna august. Odată cu această sărbătoare se încheie și anul bisericesc.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia, iar mama sa, Elisabeta, era descendentă a seminției lui Aron. Prorocul Ioan s-a născut cu șase luni înaintea  nașterii lui Isus. Nașterea sa a fost vestită de îngerul Gavriil tatălui său, în timp ce acesta slujea în templu și datorită faptului că nu a crezut cele vestite de înger, a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Decapitare Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ordinul lui Irod Antipa, în urma cererii răzbunătoare a fiicei sale vitrege Salomeea și a mamei ei, Irodiada. Potrivit evangheliilor sinoptice, Irod, care era vicerege al Galileii în timpul ocupației romane, l-a întemnițat pe Ioan Botezătorul pentru că l-a mustrat că a divorțat de soția sa Phasaelis, fiica regelui Aretas al Nabateei  și că trăia acum, prin încălcarea legii evreiești, cu Irodiada, soția fratelui său Irod Filip I. La ziua de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei, Salomeea, a dansat în fața regelui și a oaspeților săi. Dansul ei l-a încântat atât de mult pe Irod, încât acesta, fiind beat, i-a promis că îi va oferi tot ce și-ar dori până la jumătate din regatul său. Când Salomeea a întrebat-o pe mama ei ce ar trebui să ceară, Irodiada i-a spus să ceară capul Sfântului Ioan Botezătorul. Deși Irod a fost îngrozit de această cerere, el a acceptat în cele din urmă cu strângere de inimă și a poruncit executarea în închisoare a sfântului. Irod l-a ucis pe Ioan pentru ca nu cumva marea influență pe care Ioan o avea asupra oamenilor, să-l determine să declanșeze o răscoală. El mai spune că mulți dintre evrei credeau că dezastrul militar suferit de Irod din partea lui Aretas, socrul său, era pedeapsa lui Dumnezeu pentru comportamentul său nelegiuit. Conform tradiției bisericești, după executarea lui Ioan Botezătorul, discipolii săi i-au îngropat trupul în orașul Sebastia, dar Irodiada a luat capul tăiat și l-a îngropat într-un morman de bălegar. Mai târziu, Sfânta Ioana, care era căsătorită cu ispravnicul lui Irod, a luat în secret capul și l-a îngropat pe Muntele Măslinilor, unde a rămas ascuns timp de secole. De-a lungul secolelor au apărut mai multe legende cu privire la relicvele Sfântului Ioan Botezătorul în întreaga lume creștină. Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendar, Biserica a rânduit a se prăznui trei minunate aflări ale Capului Sfântului, anume în ziua de 24 februarie, când găsim scris: Întâia și a Doua Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul, și în data de 25 mai, când se face amintire de a Treia Aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfinte Ioane, Înainte-mergătorule, frumuseţea cerului şi bucuria pământului, cel ce prin tăierea capului tău pământul întreg l-ai sfinţit, primind această smerită rugăciune a noastră, izbăveşte-ne din toate nevoile şi ne scoate din chinul ce va să fie, pe noi, cei ce te lăudăm cu credinţă şi nădejde. Ca unul ce stai înaintea scaunului lui Hristos, ajută-ne să-i biruim pe vrăjmaşii văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Izbăveşte-ne din tot necazul şi, având îndrăznire către Domnul, fereşte-ne de ispitele acestui veac. Dăruieşte-ne nouă, Sfinte Ioane Proorocule, putere din cer şi, ca unul ce eşti făclie strălucitoare, luminează-ne pe noi, cei ce alergăm la slăvita prăznuire a trecerii tale la Domnul. Amin!”

Gândul zilei

„Dacă-i o pagubă pentru un orb că nu vede soarele, apoi câtă pagubă nu-i pentru creștin că nu se roagă neîncetat, că nu aduce în suflet, prin rugăciune, lumina lui Hristos?”- Sfântul Ioan Gură de Aur.

Știai că?

Tipsia este o tavă mare, rotundă de metal uneori artistic ornamentată, ce se mai numește și chimval sau disc. În biserica ortodoxă tipsia este cu picior, pe care se pune agnețul și celelalte părticele.

Pilda zilei

Smerenia

Odată, demult, mă plimbam împreună cu tatăl meu când, la o cotitură, el se opri deodată. După o clipă de tăcere, mă întrebă:
– În afară de ciripitul păsărelelor, mai auzi şi altceva?
Îmi ascuţi-i auzul şi, după câteva secunde, îi răspunsei:
– Aud zgomotul unei căruţe…
– Aşa este, spuse tatăl meu.
Este o căruţă goală.
Îl întrebai:
– Cum de ştii că este o căruţă goală, dacă încă nu o putem vedea?
Iar el îmi răspunse:
– E foarte uşor, să ştii când o căruţă este goală, e din cauza zgomotului.
Cu cât este mai goală, cu atât face mai mult zgomot.
Astăzi, adult fiind, când văd o persoană care vorbeşte prea mult, întrerupând conversaţia celorlalţi, dovedindu-se inoportună, lăudându-se cu ceea ce posedă, simţindu-se atotputernică şi dispreţuindu-i pe cei din jurul ei, încă mi se pare că mai aud vocea tatălui meu, spunând:
„Cu cât este mai goală căruţa, cu atât mai mult zgomot face”.
Smerenia constă în a trece sub tăcere virtuţile noastre şi de a le permite altora să le descopere. Nu uitaţi că există oameni atât de săraci, încât nu au nimic altceva decât bani și o mândrie pe seama lor.
Nimeni nu este mai gol la suflet, decât cel care este plin de sine însuşi. Să fim ca ploaia liniştită şi blândă, care pătrunde în tăcere până la adâncimea rădăcinilor, hrănindu-le.

*Tradiții și obiceiuri pentru sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul:

-În această zi se duce la biserică pachețele cu struguri și pâine caldă ce se oferă pentru bunăstarea familiei pentru liniște și spor în casă.

-Se dă de pomană fructe, în amintirea sufletelor plecate dintre cei vii, celor săraci.

– În această zi gospodinele nu trebuie să lucreze la câmp, să spele și să coase.

-În această zi e bine să postim, să nu mâncăm toată ziua, ci doar seara o turtă de mălai sau grâu, obiceiul acesta se ține pentru sănătate și iertarea păcatelor.

-Tot în această zi, nu se fac petreceri și nu se bea vin roșu , pentru că această băutură reprezintă sângele Sfântului Ioan Botezătorul.

-Nu se gătește și nu se mănâncă varză și fructe rotunde, mai ales strugurii de culoare roșie. -Este indicat să nu se folosească obiecte tăioase, cum ar fi cuțitele din respect pentru această sărbătoare

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău