Sfinții zilei

 † Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou din Veria.  

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare era egiptean de neam, din satul Coma, de lângă vestita cetate Heracleopolis, din Egiptul de Sus. S-a născut către anul 250, fiind fiul unor creștini  înstăriți. Când avea douăzeci de ani, părinţii lui s-au mutat la cele veşnice, lăsându-l moştenitor al unor averi mari. Întrebându-se despre drumul său în viață, fericitul a auzit în biserica cuvintele lui Hristos din Evanghelia după Matei, 19, 21, „Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea , vino și urmează-Mi”. A fost ca şi când numai pentru el s-a făcut citirea aceasta. Întorcându-se acasă, a împărţit , săracilor averile sale, neoprindu-şi pentru sine şi pentru sora lui decât cele de trebuinţă , şi-a încredinţat sora unei comunităţi de fecioare şi s-a retras în singurătate. A viețuit la început într-o colibă la marginea satului natal, sub ascultarea unui alt ascet din regiune, mai vârstnic și mai experimentat, apoi la marginea deșertului, în locul numit Pispir, unde a și rămas timp de 20 de ani, până în 306, când ucenicii lui îl conving să părăsească acest loc de asceză. În acest moment devine părintele spiritual al multor călugări din diferitele comunităţi monastice din pustia egipteană, cele mai vestite fiind cele din Nitria şi Sketis. Către anul 310 întreprinde o călătorie la Alexandria, căutând să-i îmbărbăteze pe martirii creștini martiri  prigoniți de stăpânirea romană în timpul persecuției lui Maximian. În anul 312 se instalează în deșertul adânc, pe muntele Kolzim, nu departe de malul Mării Roșii, unde se găsește azi mănăstirea care-i poartă numele. Aici trăiește împreună cu doi ucenici, nepărăsind locul decât pentru a-și vizita discipolii sau pentru a face o a doua călătorie la Alexandria, spre a-l susține pe Atanasie, persecutat de arianişti. Înainte de moartea sa, Sfântul a rânduit să se dea haina sa Sfântului Atanasie din Alexandria şi cojocul său fericitului episcop Serapion. Sfântul Antonie a trecut la cele veșnice pe 17 ianuarie 356, pe muntele Colzim, cunoscut și ca „Muntele dinăuntru”, aproape de Marea Roșie, la vârsta de 105 ani. A fost înmormântat de ucenicii săi într-un loc tainic, pentru ca Sfântul Antonie nu a dorit să se știe. Însă, prin descoperire dumnezeiască, sfintele sale moaște au fost scoase la iveala în anul 561, în vremea domniei lui Justinian (527-565) și au fost așezate într-o biserica din Alexandria. În anii 630-640 au venit arabii și moaștele sale au fost mutate la Constantinopol. În anul 1070, Împăratul Roman al IV-lea Diogene le-a dăruit Nobilului francez Jocelin și au ajuns în Occident. Astăzi Moaștele Sfântului Antonie cel Mare se află în mănăstirea înființată de el în biserica care îi poartă numele.

 Sfântul Antonie cel Nou s-a născut spre sfârșitul secolului al X-lea, în sânul unei familii evlavioase și înstărite din Veria, în Macedonia. Încă din tinerețe a fost atras de viața monahala, s-a retras la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, situată în apropierea orașului Veria, de pe malul râului Aliakmona, unde a și fost tuns în monahism. Viața tânărului Antonie a devenit pilduitoare pentru întreaga obște. După de 20 de ani petrecuți în aspre nevoințe duhovnicești în această mănăstire, Sfântul Antonie, cu binecuvântarea starețului, s-a retrasîntr-o peșteră situată în apropiere. În acest loc s-a nevoit vreme de 54 de ani,  hrănindu-se doar cu ierburile ce creșteau prin împrejurimi, neștiut de nimeni, doar de un preot care venea din când în când pentru a-l împărtăși cu Sfintele Taine. primind de la Dumnezeu multe daruri duhovnicești. Sfântul s-a nevoit până la vârsta de 94 de ani, când și-a dat duhul lui Dumnezeu în peștera sa. Niște vânători au găsit moaștele lui la ceva vreme după moartea sfântului și atunci au chemat episcopul locului și clerul și s-au sfătuit unde să așeze moaștele sfântului. Însă pentru că era foarte cunoscut în regiune și pentru că lumea îl îndrăgea foarte mult, oamenii din orașele din jur au vrut fiecare să-l ia pe sfânt în orașul lui. Atunci, mitropolitul a hotărât să așeze trupul sfântului pe un car tras de boi și să lase boii liberi să meargă acolo unde va fi voia sfântului. Carul s-a oprit în curtea casei părintești a Sfântului Antonie unde era și un paraclis, o biserică mică închinată Maicii Domnului, și au hotărât cu toții să așeze trupul sfântului în mormânt, aici în curtea acestei biserici. Pentru faptul că s-a asemănat Sfântului Antonie cel Mare nu doar prin nume, ci mai ales prin multele nevoințe duhovnicești și sfințenia vieții sale, a primit din partea Bisericii supranumele de Antonie „cel Nou”.

Rugăciune zilei

Rugăciuni către Sfântul Antonie cel Mare 

„Sfinte Părinte Antonie, cel ce te-ai învrednicit să fii vas ales al Mântuitorului Hristos prin credinţă şi prin viaţa ta curată, du rugăciunile noastre către Dumnezeu şi roagă-L pentru sănătatea, pentru mântuirea, pentru ajutorul şi pentru iertarea păcatelor tuturor celor ce aleargă la ajutorul tău cel sfânt. Cel ce ai fost pe pământ şi durerile noastre le ştii şi păcatele noastre le cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slavă şi mila lui Dumnezeu, pe care tu L-ai mărturisit şi spre Care se îndreaptă rugăciunea ce ți-o aducem cu atâta nădejde. Slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul văduvelor, sprijinitorul orfanilor, alesul vas al Mântuitorului Hristos, vino cu obişnuita ta îndurare în ajutorul nostru, prin rugăciunile tale, către Dumnezeu, ca să fim mângâiaţi în nevoi, ca să fim sprijiniţi în necazuri, ca să fim apăraţi de primejdii, de ispite, de pofte netrebnice şi de păcate. Ocroteşte-ne pe noi şi familiile noastre şi ne păzeşte paşii vieţii pe cărările mântuirii! Bunule Părinte Antonie, cel ce ai făcut din puştiul Egiptului loc de preaslăvire al Marelui Dumnezeu şi al Mântuitorului Hristos, fă şi din puştiul sufletului nostru, ars de necredinţa şi ros de patimi, loc plăcut ţie, în care să se sălăşluiască virtutea şi să răsară crinul bine mirositor al faptelor creştine, prin tine să se mărească numele cel sfânt al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!”

Gândul zilei

,,Vă tulburați că în timpul rugăciunii nu vă puteți aduna gândurile, ci vă împrăștiați. Să știți că rugăciunea fără împrăștiere este partea celor desăvârșiți, iar noi, cei neputincioși, care ne aflăm în lupta cu patimile, trebuie să ne adunăm gândurile ce rătăcesc, și să ne smerim atunci când ne bântuiesc gândurile, și să nu ne tulburam nicidecum, pentru că tulburarea îi dă vrăjmașului putere să se înarmeze și mai mult împotriva noastră, pe când smerenia îl alungă. Dacă am avea întotdeauna rugăciune curată, fără împrăștiere, tot n-am scăpa de gândurile slavei deșarte și mândriei, pe care vrăjmașul le-ar aduce negreșit asupra noastră. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu primește rugăciunea celor smeriți.” – Sfântul Cuvios Macarie de la Optina

Știai că?

Xirofagie sau xirofaghia este un post aspru, fără mâncare gătită, hrană compusă din alimente uscate,  constând numai din vegetale, pâine şi apă, practicat de marii asceţi, a fost modul de viaţă al marilor pustnici creştini din epoca de strălucire a monahismului, în primele veacuri creştine.

Pilda zilei

Viaţa e minunată! 

Un om veni la un înțelept şi i se plânse că duce o viaţă prea aspră: „Înțeleptule, viaţa mea a devenit insuportabilă. Într-o singură cameră locuim şase inşi. Ce să mai fac acum?”. Înțeleptul îi răspunse: „Tu ai o capră, nu-i aşa? Ia-o cu tine în cameră!”. Omul crezu că nu a auzit bine: „Să iau capra cu mine în cameră?”. „Fă cum ţi-am spus, îi răspunse înțeleptul. Apoi, peste o săptămână de zile, vino din nou la mine!”. Peste o săptămână, omul, posomorât şi descurajat, veni la înțelept şi-i spuse: „Nu mai pot rezista, capra miroase îngrozitor!”. Înțeleptul îi spuse: „Mergi acasă şi du capra în staul, la locui ei. Apoi, peste o săptămână, vino din nou la mine!”. Săptămâna trecu repede. Când veni la înțelept, faţa omului strălucea de bucurie: „Viaţa e minunată, înțeleptule. Ne bucurăm pentru orice minut! Capra nu ne mai creează probleme. Suntem numai noi şase!”.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău