Sfinții zilei

†) Sfântul Ierarh Varlaan, Mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; Sfântul Ierarh Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului

Sfântul Ierarh Varlaam, este Mitropolitul Moldovei între anii 1632-1653, s-a născut în jurul anului 1590 în satul Borcești, din părțile Neamțului. Numele său de botez a fost Vasile. De tânăr s-a călugărit la Schitul Zosin din valea Secu, unde a deprins carte, învățând limbile slavonă și greacă. Fiind bun povățuitor, a fost numit egumen al mănăstirii, traducând Scara Sfântului Ioan Scărarul în 1618. Apoi, pentru strădaniile şi virtuţile sale a fost ridicat la treapta de arhimandrit, devenind apoi mitropolitul Moldovei. Printre primele realizări ale sale ca mitropolit a fost dreptul preoților de a fi judecați numai de instanțele bisericești. A zidit la Iași biserica Sfinții Trei Ierarhi, în care a așezat în anul 1641 moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruite lui Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol. În anul 1640, a înființat prima tipografie românească din Moldova.  Sa ocupat de organizarea Sinodului de la Iași din anul 1642, unde a fost adoptat și îndreptat Mărturisirea de credință a  Mitropolitul Petru Movila al Kievului. În  1643 a tipărit prima carte românească apărută în Moldova,  Cazania sau Carte românească de învățătură la duminicile de peste an, la praznicele împărătești și la sfinții mari. Amintim că Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639, printre cei trei candidați propuși pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului. Sfântul Varlaam a trecut la cele veșnice spre sfârșitul anului 1657.  În Biserica Ortodoxă este pomenit pe 30 august și a fost trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane pe 12 februarie 2007. Proclamarea solemnă a canonizării sale a avut loc pe 29 august 2007, la Mănăstirea Secu, locul unde a fost îngropat și unde se afla osemintele acestuia. Astăzi îl pomenim și pe Sfântul Ioan de la Râşca şi Secu, contemporan cu Sfântul Varlaam şi născut în zona Vrancei. A fost dus de Sfântul Varlaam la Mănăstirea Râşca, unde s-a călugărit în anul 1630. După ce Sfântul Varlaam a ajuns mitropolit, l-a mutat pe Ioan la Mănăstirea Secu. În 1667 a fost ales Episcop al Huşilor, iar în 1674 Episcop al Romanului. S-a mutat la Domnul în 1685, fiind înmormântat la Mănăstirea Secu. Tot astăzi îl pomenim și pe Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, care a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

„Sfinte Ierarhe Varlaam, înțelept arhipăstor și învățător al nostru, primește rugăciunea noastră cea smerită, grăbește și ne ajută, celor ce ne închinăm sfintei icoanei tale cu credință și cu dragoste. Întărește-ne în dreapta credință, stinge răzvrătirile eresurilor și depărtează de la noi certurile și dezbinările, ura și defăimarea. Ocrotește țara în care se pomenește numele tău; păzește mănăstirile, orașele și satele și pe fiii neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, de necazuri și de toată reaua întâmplare. Roagă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace și bucurie sfântă, bunăstare poporului, ploaie aducătoare de roade, binecuvântare în familii, iubire unul față de altul, încredere și dragoste între frați, răbdare, spor duhovnicesc credincioșilor, ascultare și smerită cugetare călugărilor, dreaptă chibzuință preoților, înțelepciune și râvnă ierarhilor, ca să păstorească cu sfințenie poporul credincios, urmând pilda ta. Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârșitului nostru să aflăm milă și har la Dumnezeu, iar la dreapta judecată, să ne ierte și să ne așeze în ceata celor mântuiți ca să ne bucurăm împreună cu îngerii, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită în vecii vecilor. Amin.”

Gândul zilei

„Nevoiește-te să iubești pe tot omul deopotrivă și vei alunga de-a valma toate patimile.” –                                                                         Sfântul Talasie

Știai că?

Stiharul, este un veșmântul lung și îngust, cu mâneci largi care acoperă tot corpul, strâns pe gât. Ca și celelalte veșminte ale diaconului este de culoare deschisă, ce simbolizează îngerii. Diaconul îmbracă stiharul ori de câte ori slujește, iar preotul și arhiereul îl folosesc numai la oficierea Sfintei Liturghii. Acest veșmânt simbolizează lumina lui Hristos, precum și curăția vieții liturgice, cum reiese din conținutul rugăciunii pe care o rostesc slujitorii în momentul îmbrăcării: „Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat cu veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit”.

Pilda zilei   

 De ce avem nevoie să cumpărăm înţelepciune!

Un înțelept trăia într-un oraș în care se aflau mulți oameni fără minte.
Într-o zi, el puse deasupra ușii casei, o firmă, pe care era scris: „ Aici se vinde înțelepciune”.
Trecând pe acolo unul care se credea prea înțelept și văzând firma, se opri. Surâse și, cum era cu servitorul său, îi dădu câțiva gologani și-i zise:
-Du-te și cumpără cu acești bani înțelepciune de la negustorul acela!…
Servitorul merse și ceru.
Înțeleptul îi spuse:
-Spune stăpânului tău că în tot ce va face, să nu piardă din vedere sfârșitul…
Servitorul plecă și-i spuse acestea stăpânului său. Omu cel ce se credea prea înțelept, rămase pe gânduri.
Mergând acasă, începu a pune în lucrare vorbele pe care le cumpărase, și văzu că-i aduc mari și bune foloase.
Atunci le scrise cu litere mari, deasupra casei lui, ca să le fie de folos și altora.

Prețuiește, frate, timpul, căci în timp te vei mântui! Abia la sfârșit vede omul cum și-a cheltuit viața, ce ar fi putut să facă și nu a făcut, cât de ușor ar fi fost și s-a lenevit.

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău