Sfinții zilei  

Sfântul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

Rugăciunea zilei

Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii. Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta credinţă. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să înveţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevărului. Dă-le lor ştiinţă, pricepere, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierzătoare de suflet, nici să înveţe ce e urât lui Dumnezeu. Fă-i ascultători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să muncească spre binele lor şi spre folosul aproapelui. Tu îi osândeşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire curată până în ultima clipă a vieţii lor. Amin!”

Gândul zilei

„Dacă ne lăsăm în voia lui Dumnezeu,să fim siguri că nu ne va lăsa!”- Sfântul Paisie Olaru

Știai că?

Pavecerniță este una din cele șapte Lude bisericești. Aceasta este o slujbă de seara, care mai este supranumită Noptânda sau Dupăcinare, în care se cere lui Dumnezeu ocrotire pentru tot răul și pace în timpul odihnei.

Pilda zilei

Lângă crucea părăsită (autor: Eliana Popa)

La o margine de codru, pe-o colina însorită,

Lângă potecuţa-ngustă, stă o cruce părăsită.

Răstignit in patru cuie, prăfuit de ani şi vreme,

Stă Hristos uitat şi singur, peste El timpul se cerne!

Doar un biet copil ce zilnic paste turma de mioare

Se opreşte să se-nchine, şi se-ntreabă cu mirare:

„- Cât mai poţi să rabzi, Hristoase, cuiul şi singurătatea,

Nu Ţi-e frica de-ntuneric când se-aşterne-n codru noaptea?

Nu Ţi-e foame, nu Ţi-e sete, n-ai pe nimeni lângă Tine,

Eşti şi Tu la fel de singur, eşti orfan la fel ca mine?

Eu pasc turma de mioare ca să-mi dea un colţ de pâine,

Cel ce e stăpân pe turmă… azi îmi dă… dar nu ştiu, mâine!

Ţi-am adus un colţ de pâine, e mai veche, dar e bună,

Sunt prea mic… nu pot ajunge, să-ţi dau jos acea cunună

Şi să-Ţi scot din frunte spinii, care pielea Ţi-au străpuns.

Cum sa fac, că-s mic, Hristoase, şi n-ajung aşa de sus?

Ţi-am adus şi apă rece, că Ţi-o fi amar şi sete,

Ei Ţi-au dat oţet şi fiere, da’ zic: Dumnezeu să-i ierte!

Că şi astăzi trec grăbiţi şi nu vor să se oprească,

Chinul să Ţi-l uşureze, setea să Ţi-o ostoiască!

N-ai nici haină, n-ai nici cuşmă, pentru când o fi mai rece,

Dar îţi las a mea cămaşă, că nu ştiu când ‘oi mai trece.

N-am mai multe, că aş vrea să-ţi mai las, să ai de schimb,

Dar ce văd?! Sau mi se pare? Ai în jurul Tău un nimb?

Ooo… nu pot să cred, Hristoase, că-ntinzi mâna către mine,

Că nici cuiul nu mai poate, răstignit a Te mai ţine!”

„-Drag copil, grăieşte Domnul, Crucea mea n-ar mai fi grea,

Dacă ar veni cu toţii, cu iubire lângă ea.

Şi eu sunt Păstor la oi, mi-am dat viaţa pentru ele,

Multe au plecat din staul, eu le caut cu durere

Şi le-aştept sa se întoarcă, să le mân către păşune

Cu iubirea mea cea sfântă, eu le strig ca să se-adune!

Tu eşti mic, da-n suflet mare şi bogat cum alţii nu-s,

C-ai întins un colţ de pâine şi-ai dat apă lui Iisus

Şi-ţi voi da, când va fi vremea, apă vie şi merinde,

Viaţă veşnică şi Raiul, pentru dragostea-ţi fierbinte!”

Şi i-a pus Hristos, pe creştet, mâna Sa cu răni de cui

Şi-a mâncat din pâinea tare, pusă înaintea Lui.

Binecuvântând orfanul şi gustând din apa rece,

S-a urcat din nou pe Cruce, pentru cei ce vor mai trece!

Lasă un răspuns

Comentariul tău
Numele tău